Rintamaveteraanit

Jyväskylän terveyspalvelujen veteraanikuntoutuksen yhteystiedot:

Veteraanikuntoutuksen fysioterapeutti
p. 014 266 8751

Veteraanien kuntoutuspäätökset
p. 014 266 2006

Veteraanien jalkahoidon maksusitoumukset
p. 014 266 2006

Veteraanien muut palvelut:

Veteraanien palveluohjaaja p. 014 266 1378

Veteraanien havuseppeleet p. 014 266 2006

Rintamaveteraanien muut palvelut ja etuudet

Koronan vaikutukset rintamaveteraanien kuntoutushakuun

Sotiemme veteraanien kuntoutusta toteutetaan normaaliin tapaan. Kuntoutuksen aloittamisessa tulee käyttää vielä omaa harkintaa. Terveyspulmat on kuitenkin syytä hoitaa. Palveluissa on pyritty erilaisilla erityisjärjestelyillä vähentämään tartuntariskiä, jotta asiointi olisi mahdollisimman turvallista, jos ikäihmisellä on terveyspalveluille tarvetta. 

Vuoden 2020 varoista myönnetty kuntoutus on mahdollista käyttää 28.2.2021 mennessä. Uusia kuntoutuspäätöksiä tehdään kuukausittain terveysdenhuollon ammattilaisen tekemän hakemuksen pohjalta. Terveyskeskuksen fysioterapeutti ja Oiva-keskuksen palveluohjaaja jatkavat kotona asuville myös yhteiskäyntien tekemistä, jossa kartoitetaan veteraanipalvelujen tarve.

 

Rintamaveteraanien kuntoutus Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten alueella

Veteraanikuntoutukseen voivat hakeutua vuosien 1939–1945 sotiin osallistuneet rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaavat veteraanit, jotka ovat haavoittumattomia tai joilla sotavammasta johtuva invaliditeetti on alle 10 %. Veteraanikuntoutus on maksutonta. Rintamaveteraanit voivat hakea joko laitos-, päivä- tai avokuntoutusta, tuettua kotikuntoutusta (TUKO), psykososiaalista kuntoutusta tai muistikuntoutusta. Lisäksi rintamaveteraaneille myönnetään jalkahoitoon oikeuttavia maksusitoumuksia.


Haku rintamaveteraanien kuntoutukseen

Haettaessa rintamaveteraanikuntoutusta, otetaan ensisijaisesti yhteys terveyskeskuksen veteraanikuntoutuksen fysioterapeuttiin, joka toteuttaa kuntoutustarpeen arvioinnin ja arvioi tarvittaessa apuväline- tai kodinmuutostyötarpeet.

Yhteystiedot
p. 014 266 8751
Väinönkatu 44, 1 krs.
Toiminta-alueena Jyväskylä

Uuraisten ja Hankasalmen alueella haettaessa veteraanikuntoutusta hakeudutaan terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolle, joka tekee sähköisen kuntoutushakemuksen.

Kuntoutukseen haku on ympärivuotinen. Kuntoutuspäätöksestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti. Kuntoutuspäätös perustuu todettuun kuntoutustarpeeseen ja tehdään Valtiokonttorin antamien ohjeiden mukaisesti. Veteraani voi hakea laitos-, päivä-, avo-, muistikuntoutusta tai tuettua kotikuntoutusta eli TUKO:a.

Laitoskuntoutus tai päiväkuntoutus

Laitoskuntoutus voi toteutua joko perinteisenä laitoskuntoutuksena tai päiväkuntoutuksena. Laitoskuntoutusjaksoon sisältyy täysihoito, yksilöllisesti suunniteltuja kuntoutuspalveluita sekä muuta toimintaa oman kiinnostuksen mukaan. Päiväkuntoutus on muuten laitoskuntoutuksen kaltaista, mutta ei sisällä yöpymisiä kuntoutuslaitoksessa. Päiväkuntoutusta toteutetaan mm. Sotainvalidien sairaskodilla. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi hakea laitoskuntoutusta tai päiväkuntoutusta samanaikaisesti veteraanin kanssa.

Avokuntoutus

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus toteuttaa veteraanien avokuntoutusta sekä ostopalveluna että terveyskeskuksen omana toimintana. Avokuntoutus voi olla fysioterapiaa tai toimintaterapiaa, joka tarpeen mukaan on mahdollista järjestää myös kotiin. Fysioterapiassa kuntoutuksen pääpaino on liikkumiskyvyn tukemisessa ja toimintaterapiassa arjen toimintojen tukemisessa.

Rintamaveteraanien fysioterapiaa toteutetaan veteraanikuntoutuksen fysioterapeuttien toimesta kotona tai Väinönkadun toimipisteen fysioterapiayksikössä, osoitteessa Väinönkatu 44, jossa yksilöllisen fysioterapian lisäksi on mahdollisuus osallistua veteraanien liikunnallisiin kuntoutusryhmiin. Tarvittaessa tehdään arvio apuvälineistä ja kodinmuutostöistä. Taksikuljetukset Väinönkadun toimipisteeseen ovat veteraanille maksuttomia. Veteraaneilla on mahdollisuus hakeutua myös maksutta oman terveysaseman fysioterapeutin vastaanotolle esimerkiksi akutisoituneissa tuki- ja liikuntaelinten kiputiloissa.

Rintamaveteraanien toimintaterapia toteutetaan terveysaseman toimintaterapeutin toimesta tai ostopalveluna.

Veteraanien fysioterapiaryhmät

Veteraanien ryhmämuotoinen kuntoutus järjestetään Väinönkadun toimipisteellä, osoitteessa Väinönkatu 44. Ryhmät järjestetään ajalla 7.9.–20.12.2020 sekä 11.1.-16.5.2021. Osallistuminen edellyttää rintamasotilas- tai rintamapalvelustunnusta. Ryhmiin voivat osallistua myös eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet henkilöt, jotka ovat saaneet sota-arkistolta todistuksen kuntoutukseen oikeuttavasta palvelusta. Ryhmät kootaan terveysaseman veteraanikuntoutuksen fysioterapian kautta. Ryhmiin järjestetään tarvittaessa kuljetus.

Veteraanien fysioterapiaryhmien ajankohdat:
•ma klo 12.30–14.00
•ma klo 14.15–15.45
•to klo 14.30-16.00

Tuettu kotikuntoutus (TUKO)

Tuettu kotikuntoutus (TUKO) on rintamaveteraanin kotona tai palveluasemisessa annettavaa kuntoutusta veteraaneille, joilla tavoitteena on kotona tai omassa elinympäristössä pärjäämisen tukeminen. TUKO voi sisältää esimerkiksi arkiaskareissa tai asioinneissa avustamista ja niihin kannustamista, kevyttä kotivoimistelua tai ulkoilua. Kotona selviytymisen arvioinnin tekee terveyskeskuksen veteraanikuntoutuksen fysioterapeutti ja sen perusteella laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma.

Muistikuntoutus

Muistikuntoutus on veteraanin muistia tukevaa kuntoutusta, joka järjestetään pääsääntöisesti veteraanin kotona. Kuntoutuksen tavoitteena on muistitoimintojen ja omassa elinympäristössä pärjäämisen tukeminen.

Jalkahoito

Kaikki rintamaveteraanit voivat saada maksutta jalkahoitoon oikeuttavia 45 euron arvoista maksusitoumusta vuosittain. Vuonna 2020 jalkahoidon maksusitoumukset postitetaan veteraanille kirjepostina potilastietojärjestelmässä olevaan osoitteeseen, tai asioidenhoitajalle/edunvalvojalle, jos veteraanille tällainen on nimetty. Postitukset tehtiin kevättalvella, kun Kelan listaus rintamalisän saajista saapui kuntaan. Jos veteraani tai tämän asioidenhoitajansa eivät ole saaneet maksusitoumuksia kirjepostina, voi ottaa yhteyttä veteraanikuntoutuksen yhteyshenkilöön p. 014 266 2006.

Sotainvalidit, Lotat ja eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet henkilöt eivät voi käyttää rintamaveteraanien jalkojenhoitoon tarkoitettuja maksusitoumuksia. Jalkahoito ei koske myöskään rintamaveteraanien aviopuolisoita. Sotainvalidit ja eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet henkilöt voivat hakea jalkahoidon maksusitoumuksia Valtiokonttorilta ja Lotat Lotta Svärd- säätiöltä osana kuntoutusta.

Lisätietoja

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten terveyspalvelujen veteraanikuntoutuksen yhteyshenkilö on Kata Isotalo p. 014 266 2006.

Jyväskylän terveyspalvelujen veteraanikuntoutuksen yhteystiedot:

Veteraanikuntoutuksen fysioterapeutti
p. 014 266 8751

Veteraanien kuntoutuspäätökset
p. 014 266 2006

Veteraanien jalkahoidon maksusitoumukset
p. 014 266 2006

Veteraanien muut palvelut:

Veteraanien palveluohjaaja p. 014 266 1378

Veteraanien havuseppeleet p. 014 266 2006

Rintamaveteraanien muut palvelut ja etuudet