Erityisryhmäläisten kuntoutus

Eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutus


Kuntoutusta voivat saada:

1.Henkilöt, joille Sota-arkisto on myöntänyt todistuksen palvelusta eräissä Suomen sotiin liittyneissä
tehtävissä. Todistusta kuntoutukseen oikeuttavasta palvelusta ei voi enää hakea.
2.Henkilöt, jotka vuosien 1939–1945 sotien aikana ovat palvelleet ulkomaisina vapaaehtoisina osallistuen varsinaisiin sotatoimiin Suomen puolustusvoimien joukoissa ja jotka asuvat joko Suomessa tai entisen Neuvostoliiton alueella.
3.Karjan evakuointitehtäviin sotatoimialueilla osallistuneet miehet, jotka ovat saaneet kuntoutusoikeuden.
4.Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneet henkilöt, jotka ovat saaneet Valtiokonttorilta kertakorvauksen iskujen johdosta tai ovat saaneet Valtiokonttorilta kuntoutusoikeuden.

Huom! Karjan evakuointitehtäviin osallistuneiden ja partisaani-iskujen uhriksi joutuneiden tuli hakea kuntoutusoikeutta Valtiokonttorista 31.12.2006 mennessä.

Kuntoutusoikeuden saaneet ovat oikeutettuja laitos-, päivä-, tuettuun koti- ja avokuntoutukseen. Laitoskuntoutus voidaan Valtiokonttorin harkinnan mukaan jakaa myös aviopuolison kanssa.
Kuntoutusta haetaan Valtiokonttorilta kuntoutushakemuslomakkeella Lomake Valtiokonttorin sivuilla. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärinlausunto.

Eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet ja todistuksen kuntoutukseen oikeuttavasta palvelusta saaneet voivat käyttää Jyväskylän yhteistoiminta-aluen terveyskeskuksen järjestämiä veteraanien avokuntoutuspalveluja maksutta.

Erityisryhmäläisten kuntoutusta koskevat tiedustelut: Valtiokonttori, p. 02 9550 3070.