Veteraanikuntoutus

Jyväskylän terveyspalvelujen veteraanikuntoutuksen yhteystiedot:

Veteraanikuntoutuksen fysioterapeutti
p. 014 266 8751

Veteraanien kuntoutuspäätökset
p. 014 266 2006

Veteraanien jalkahoidon maksusitoumukset
p. 014 266 2006

Koronan vaikutukset veteraanikuntoutukseen

Sotiemme veteraanien kuntoutusta ryhdytään avaamaan poikkeustilan jälkeen. Koska korona-epidemia ei ole vielä täysin väistynyt, tulee kuntoutukseen hakeutuessa huomioida vielä joitakin seikkoja.

Kuntoutuksen aloittamisessa tulee käyttää vielä omaa harkintaa. Terveyspulmat on kuitenkin syytä hoitaa. Palveluissa on pyritty erilaisilla erityisjärjestelyillä vähentämään tartuntariskiä, jotta asiointi olisi mahdollisimman turvallista, jos ikäihmisellä on terveyspalveluille tarvetta. Veteraanikuntoutuksen aloittamisesta sekä siihen liittyvistä hyödyistä ja riskeistä tulee kuitenkin keskustella palveluntuottajan kanssa. Katso alla olevasta listasta, kuinka toimia.

  • TERVEYSKESKUKSEN AVOKUNTOUTUS: Jyväskylän terveyskeskuksien kiireettömille vastaanotoille pääsee taas. Fysioterapeutit ovat myös saaneet luvan toteuttaa kotikäyntejä useimmissa asumisyksiköissä. Jos teille on myönnetty terveyskeskuksen avokuntoutusta, tulee fysioterapeutti olemaan teihin yhteydessä puhelimitse ja kertoo kuntoutuksen käynnistämisestä.
     
  • LAITOSKUNTOUTUS JA PÄIVÄKUNTOUTUS: Kuntoutuslaitokset käynnistävät myös toimintaansa. Jos teille on myönnetty laitoskuntoutusta tai päiväkuntoutusta, tullaan teihin ottamaan yhteyttä kuntoutuslaitoksesta käsin kuntoutuksen käynnistämiseksi.
     
  • OSTOAVOKUNTOUTUS, TUETTU KOTIKUNTOUTUS, MUISTIKUNTOUTUS, JALKAHOITO: Ostopalveluna tuotettu avokuntoutus (jalkahoito, ostoavofysioterapia, tuettu kotikuntoutus, muistikuntoutus) käynnistetään myös. Voitte olla yhteydessä valitsemaanne palveluntuottajaan, ja keskustella kuntoutuksen käynnistämisen hyödyistä ja riskeistä yhdessä palveluntuottajan kanssa.

Vuoden 2020 varoista myönnetty kuntoutus on mahdollista käyttää 28.2.2021 mennessä. Uutta kuntoutuspäätöstä vuoden 2021 varoista on mahdollista hakea aikaisintaan loppuvuodesta 2020. Terveyskeskuksen fysioterapeutti ja Oiva-keskuksen palveluohjaaja jatkavat kotona asuville myös yhteiskäyntien tekemistä, jossa kartoitetaan veteraanipalvelujen tarve.

Veteraanikuntoutus Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten alueella

Jyväskylän terveyspalvelut vastaa Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten alueella sotiemme veteraanien kuntoutuksen järjestämisestä sekä jalkahoidon maksusitoumuksista.

Sotainvalidien kohdalla kuntoutuksen järjestäminen on Valtiokonttorin vastuulla. Lottien kuntoutuksesta vastaa Lotta Svärd-säätiö. Eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden henkilöiden (esimerkiksi miinanraivaajat) kuntoutus on myös Valtiokonttorin vastuulla.

Veteraanien kotona asumista tukevista avopalveluista ja harkinnanvaraisista palveluista vastaa OIVA-keskus.

Lisäksi kunta tarjoaa veteraaneille muita yleisiä etuuksia.