Veteraanikuntoutus

Jyväskylän terveyspalvelujen veteraanikuntoutuksen yhteystiedot:

Veteraanikuntoutuksen fysioterapeutti
p. 014 266 8751

Veteraanien kuntoutuspäätökset
p. 014 266 2006

Veteraanien jalkahoidon maksusitoumukset
p. 014 266 2006

Poikkeustilan vaikutukset veteraanikuntoutukseen

Veteraanit kuuluvat vallitsevan poikkeustilan vallitessa riskiryhmään.

  •  Jyväskylän terveyskeskukset eivät ota toistaiseksi kiireettömälle vastaanotolle vastaan yli 70-vuotiaita. Terveyskeskuksen järjestämät veteraaniryhmät sekä uudet yksilökäynnit perutaan toistaiseksi. Jos veteraanille on myönnetty terveyskeskuksen avokuntoutusta, tulee fysioterapeutti olemaan veteraaniin tai tämän asioidenhoitajaan yhteydessä puhelimitse ja kertoo kuntoutuksen jatkumisesta. Jos toimintakyky on vaarassa romahtaa tauon aikana, voidaan kotikäynnin tarve arvioida yksilöllisesti.
  •  Laitoskuntoutusjaksot ja päiväkuntoutus ovat pääsääntöisesti peruttu ja siirretään myöhemmin toteutuvaksi. Jos veteraanille on myönnetty laitoskuntoutusjakso tai päiväkuntoutusta, kuntoutuslaitoksesta ollaan veteraaniin tai tämän asioidenhoitajaan yhteydessä, kun kuntoutus laitoksissa jatkuu.
  • Ostopalveluna tuotettu kiireetön kuntoutus (jalkahoito, ostoavofysioterapia, tuettu kotikuntoutus, muistikuntoutus) on pääsääntööisesti peruttu. Veteraaniin ollaan yhteydessä, kun yrityksillä on lupa jatkaa yli 70-vuotiaiden kuntoutuspalveluja.
  • Jos veteraanille myönnetty kuntoutus on jo toteutunut, heihin ollaan yhteydessä heti kun toiminta palaa ennalleen. Tämän jälkeen veteraanille tehdään uusi palvelu- ja kuntoutustarpeen arvio sekä kuntoutushakemus kotikäynnin perusteella.
  • Terveyskeskuksen fysioterapeutti tekee toimintakykyarvioita ja kuntoutushakemuksia nyt myös puhelimitse, ja lähettää kirjallisia kotiharjoitusohjeita. Myös kotikäynnit ovat edelleen mahdollisia, jos veteraanin toimintakyky on vaarassa romahtaa.
  • Uusia kuntoutuspäätöksiä tehdään kuukaisittain puhelimitse tapahtuvien toimintakykyarvioiden perusteella. Päätökset lähetetään veteraanille tiedoksi heti, kun yrityksillä on lupa jatkaa yli 70-vuotiaiden kuntoutuspalveluja.
  • Jos teillä on kysymyksiä veteraanikuntoutukseen liittyen, voitte soittaa Lea Sauna-aholle p. 014 266 8751 tai Kata Isotalolle 014 266 2006.
  • Jos veteraanin kotona selviytyminen on uhattuna kuntoutuksen jäädessä tauolle, pyydämme olemaan yhteydessä veteraanikuntoutuksen yhteyshenkilöön Kata Isotaloon p. 014 266 2006.

Veteraanikuntoutus Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten alueella

Jyväskylän terveyspalvelut vastaa Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten alueella sotiemme veteraanien kuntoutuksen järjestämisestä sekä jalkahoidon maksusitoumuksista.

Sotainvalidien kohdalla kuntoutuksen järjestäminen on Valtiokonttorin vastuulla. Lottien kuntoutuksesta vastaa Lotta Svärd-säätiö. Eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden henkilöiden (esimerkiksi miinanraivaajat) kuntoutus on myös Valtiokonttorin vastuulla.

Veteraanien kotona asumista tukevista avopalveluista ja harkinnanvaraisista palveluista vastaa OIVA-keskus.

Lisäksi kunta tarjoaa veteraaneille muita yleisiä etuuksia.