Veteraanikuntoutus

Jyten veteraanikuntoutuksen yhteystiedot:

Veteraanikuntoutuksen fysioterapeutti
p. 014 266 8751

Veteraanien kuntoutuspäätökset
p. 014 266 2006

Veteraanien jalkahoidon maksusitoumukset
p. 014 266 2006

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus vastaa Jyte- alueella sotiemme veteraanien kuntoutuksen järjestämisestä sekä jalkahoidon maksusitoumuksista. Sotainvalidien kohdalla kuntoutuksen järjestäminen on Valtiokonttorin, Lottien kohdalla Lotta Svärd-säätiön ja eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden henkilöiden (esimerkiksi miinanraivaajat) kuntoutus Valtiokonttorin vastuulla.

Veteraanien kotona asumista tukevista avopalveluista ja harkinnanvaraisista palveluista vastaa Oiva-keskus.

Lisäksi kunta tarjoaa veteraaneille muita yleisiä etuuksia.