Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapia on kuntoutusta, jonka avulla tuetaan lapsen kehitystä ja toimintakykyä. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa lapsen osallistuminen arjen toiminnoissa ja tukea sosiaalisia taitoja.

Lasten toimintaterapiaan ohjaudutaan lähetteellä. Toimintaterapia alkaa toimintaterapia-arvioinnilla, joka suunnitellaan yksilöllisesti. Arviointi voidaan toteuttaa yhteistyössä puhe-ja fysioterapeutin sekä psykologin kanssa. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan yhdessä huoltajan kanssa tukitoimia lapsen kehityksen tukemiseksi (kehitystä tukeva harrastetoiminta, ryhmätoiminta tai yksilöllinen toimintaterapia). Painopisteenä on huoltajien ja lapsen lähitoimijoiden ohjaamisessa.

Toimintaterapiakäynneillä havainnoidaan lapsen toimintavalmiuksia- ja taitoja (mm. käden taidot, silmäkäsiyhteistyön taidot, näönvarainen hahmottaminen, kehon hahmottaminen, leikkitaidot, aistitiedon käsittely, keskittyminen ja tarkkaavaisuus). Menetelminä ovat toiminnan havainnoinnin lisäksi standardoidut testit ja kyselylomakkeet. Toiminnat ovat yleensä lapselle mieluisia ja käynnistä pyritään luomaan lapselle mukava kokemus.

Ajanvaraus

Lasten toimintaterapiassa otamme pääsääntöisesti yhteyttä asiakkaaseen.

Yhteystiedot

Jyväskylän ja Uuraisten alue

Paikka: Torikulma
Sisäänkäynti: Yliopistonkatu 32
Postiosoite: Asemakatu 12, 40100 Jyväskylä, 2.krs

Toimintaterapeutti Sanna Kervola-Janatuinen p. 014 266 7608
Toimintaterapeutti Anitta Hiekkataipale p. 014 266 2341
Toimintaterapeutti Milka Virtanen p. 014 266 1968


Sensoriseen integraatioon (aistitiedon käsittelyyn) liittyvät asiat

SI-toimintaterapeutti Niina Nieminen p. 014 266 7609
SI -toimintaterapeutti Marianne Lukkarila p. 014 266 7607

Kehitysvammaneuvolaan liittyvät asiat

Toimintaterapeutti Riitta Arffman p. 014 336 6454
Toimintaterapeutti Satu Myllykoski p. 014 266 8768

 

Hankasalmen alue

Paikka: Palvelutalo Päivärinta
Osoite: Keskustie 55, 41520 Hankasalmi, alakerran fysioterapiatila

Toimintaterapeutti Anitta Hiekkataipale p. 014 266 2341
Paikalla keskiviikkoisin

Maksu

Lasten toimintaterapiapalvelut ovat maksuttomia.

Ohjeita toimintaterapiakäyntiin liittyen

Saat tiedon toimintaterapia-ajasta puhelimitse tai kirjeellä. Saavu lapsen kanssa ajoissa vastaanotolle. Odotusaulassa on leikkipaikka, jossa voitte odottaa toimintaterapeuttia.

Vastaanottokäyntejä sovitaan 1 – 5 kertaa, käynnin kesto on noin 45 minuuttia. Lapsi on toimintaterapeutin kanssa yleensä ilman huoltajaa, sovitusti huoltaja voi olla mukana seuraamassa. Toimintaterapia-arviointikäyntien lisäksi pidämme palautekeskustelun. Palauteaika on tarkoitettu vain aikuisille.  Palautteeseen voi osallistua päivähoidon / koulun työntekijä.

Toimintaterapeutti kirjaa toimintaterapia-arvioinnista yhteenvedon, joka on luettavissa Omakannassa. Huoltaja näkee yhteenvedon lapsen ollessa alle 10-vuotias. Tarvittaessa postitamme yhteenvedon kotiin.

Toimiva -ohjaus

Toimiva -ohjausajat on tarkoitettu perheille, joiden arki on erityisen haastavaa ja perhe tarvitsee nopeasti toimintaterapeutin ohjausta arjen helpottamiseksi. Toimiva-ohjauksen voivat perheen ohjata esimerkiksi neuvolan ja koulun terveydenhoitajat, psykologit ja erityislastentarhanopettajat.

Toimiva-ohjaukseen vanhemmat pääsevät soittamalla työntekijälle puhelinajalla. Toimiva-ohjaus ei sisällä lapsen toimintakyvyn arviointia.

Toimiva-ohjauksen yhteystiedot ja puhelinajat

Haasteet painottuen sosiaalisiin suhteisiin tai leikkitaitoihin

Toimintaterapeutti Anitta Hiekkataipale

p. 014 266 2341

puhelinaika maanataisin klo 12-13

Haasteet painottuen aistisäätelyyn

Aistiyliherkät lapset, joiden aistimuksiin reagoinnissa voidaan havaita aktiivista aistimusten välttelyä ja niiltä puolustautumista. Lapsi kokee ärsykkeet epämiellyttävinä tai uhkaavina. Aistiyliherkät lapset reagoivat herkästi ympäristön ärsykkeisiin, kuten ääniin, valoihin, kosketukseen tai liikkeeseen.
Aistimushakuiset lapset, joilla on erityisen voimakas tarve saada aistikokemuksia ja he hakevat niitä poikkeuksellisen paljon ja monin eri tavoin. Aistikokemusten saamiseksi lapsi voi hakea niitä epätyypillisillä tavoilla, turvattomasti tai muita häiritsevästi.
Aistisäätelyvaikeudet näkyvät lapsen arjessa ja vaikeuttavat selvästi lapsen osallistumista ja oppimista.

Aistitiedon käsittelyyn erikoistuneet SI-toimintaterapeutit:

Toimintaterapeutti Marianne Lukkarila
p. 014 266 7607
puhelinaika keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12 – 13.30

Toimintaterapeutti Niina Nieminen
p. 014 266 7609
puhelinaika tiistaisin klo 12 – 13.30

Haasteet painottuen toiminnan ohjaukseen, itsesäätelyyn ja käyttäytymiseen

ns. Nepsy lapset

Lapsen käyttäytymisessä on paljon haasteita, esim. arjen siirtymätilanteet (lähtemiset, tulemiset), ruokailu- ja pukemistilanteet, aamu- ja iltatoimet ovat hankalia. Lapsella on vaikeuksia keskittyä esim. leikkiin, yhteiseen toimintaan, iänmukaisiin tehtäviin. Lapsella on paljon negatiivista käyttäytymistä ja perheen arki on hyvin kuormittunutta. Tilanne kuormittaa ja vaikuttaa negatiivisesti lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen.

Ratkaisukeskeiset neuropsykiatriset/ADHD- valmentajat:

Toimintaterapeutti Sanna Kervola – Janatuinen
p. 014 266 7608
puhelinaika tiistaisin klo 12 – 13

Toimintaterapeutti Milka Virtanen
p. 014 2661968
puhelinaika maanantaisin klo 14 – 14.30 alle 16v
puhelinaika torstaisin klo 15 -16 opiskelijaterveydenhuolto / aikuiset lääkärin, terveydenhoitajan, psykologin suosituksesta