Lasten toimintaterapia

Koronatilanteen vaikutukset lasten toimintaterapiaan

Suuri osa asiakkaistamme kuuluu vallitsevan poikkeustilan aikana riskiryhmään. Pyrimme suojelemaan riskiryhmässä olevia asiakkaitamme seuraavin tavoin:

  • Saavuthan paikalle aina terveenä! Lievissäkin oireissa varattu vastaanottoaika tulee siirtää puhelimitse. Henkilökuntakin saapuu töihin ainoastaan terveenä.
  • Saavuthan vastaanotolle vain välttämättömän saattajan kanssa.
  • Muistathan hyvän käsihygienian niin saapuessa kuin lähtiessäkin. Vastaanotoilla on käsienpesumahdollisuus ja käsidesiä. Henkilökuntamme toimii samalla tavalla.
  • Jos syystä tai toisesta kuitenkin yskittää tai aivastuttaa, teethän sen peittäen kasvosi hihaan.
  • Tarjoamme mahdollisuuksien mukaan etävastaanottoa. Terapeuttimme arvioi etävastaanoton käytön mahdollisuuden aina yksilöllisesti.
  • Vältämme lähikontaktia niiltä osin, mitä asiakkaan hoito ja tutkiminen sen mahdollistavat. Jos olet epävarma kannattaako hakeutua vastaanotolle, suosittelemme soittamaan ajanvaraukseen. Henkilökuntamme kartoittaa tilanteen ja antavat toimintaohjeet.
  • Olemme myös tehostaneet siivoustamme asiakkaiden ja henkilökunnan suojelemiseksi.

Kiitos ymmärryksestänne varotoimenpiteitä kohtaan!

Lasten toimintaterapia Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten alueella

Lasten toimintaterapia on kuntoutusta, jonka avulla tuetaan lapsen kehitystä ja toimintakykyä. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa lapsen osallistuminen arjen toiminnoissa ja tukea sosiaalisia taitoja.

Lasten toimintaterapiaan ohjaudutaan lähetteellä. Toimintaterapia alkaa toimintaterapia-arvioinnilla, joka suunnitellaan yksilöllisesti. Arviointi voidaan toteuttaa yhteistyössä puhe-ja fysioterapeutin sekä psykologin kanssa. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan yhdessä huoltajan kanssa tukitoimia lapsen kehityksen tukemiseksi (kehitystä tukeva harrastetoiminta, ryhmätoiminta tai yksilöllinen toimintaterapia). Painopisteenä on huoltajien ja lapsen lähitoimijoiden ohjaamisessa.

Toimintaterapiakäynneillä havainnoidaan lapsen toimintavalmiuksia- ja taitoja (mm. käden taidot, silmäkäsiyhteistyön taidot, näönvarainen hahmottaminen, kehon hahmottaminen, leikkitaidot, aistitiedon käsittely, keskittyminen ja tarkkaavaisuus). Menetelminä ovat toiminnan havainnoinnin lisäksi standardoidut testit ja kyselylomakkeet. Toiminnat ovat yleensä lapselle mieluisia ja käynnistä pyritään luomaan lapselle mukava kokemus.

Ajanvaraus

Lasten toimintaterapiassa otamme pääsääntöisesti yhteyttä asiakkaaseen.

Yhteystiedot

Jyväskylän ja Uuraisten alue

Sairaala Novan toimipiste
Hoitajantie 3, 40620 Jyväskylä
Sisäänkäynti Nova 2

Asemakadun toimipiste
Käyntiosoite: Torikulma, Yliopistonkatu 32
Postiosoite: Asemakatu 12, 40100 Jyväskylä, 2.krs

Kehitysvammaneuvolaan liittyvät asiat

Toimintaterapeutti Riitta Arffman p. 014 336 6454 / 050 323 1008
Toimintaterapeutti Roosa Mestanza p. 014 266 8768 / 050 413 2266

Hankasalmen alue

Paikka: Hankasalmen terveysasema
Osoite: Keskustie 53 A, 41520 Hankasalmi

Toimintaterapeutti Anitta Hiekkataipale p. 014 266 2341 / 040 522 0286
Paikalla keskiviikkoisin

Maksu

Lasten toimintaterapiapalvelut ovat maksuttomia.

Ohjeita toimintaterapiakäyntiin liittyen

Saat tiedon toimintaterapia-ajasta puhelimitse tai kirjeellä. Saavu lapsen kanssa ajoissa vastaanotolle. Odotusaulassa on leikkipaikka, jossa voitte odottaa toimintaterapeuttia.

Vastaanottokäyntejä sovitaan 1 – 5 kertaa, käynnin kesto on noin 45 minuuttia. Lapsi on toimintaterapeutin kanssa yleensä ilman huoltajaa, sovitusti huoltaja voi olla mukana seuraamassa. Toimintaterapia-arviointikäyntien lisäksi pidämme palautekeskustelun. Palauteaika on tarkoitettu vain aikuisille.  Palautteeseen voi osallistua päivähoidon / koulun työntekijä.

Toimintaterapeutti kirjaa toimintaterapia-arvioinnista yhteenvedon, joka on luettavissa Omakannassa. Huoltaja näkee yhteenvedon lapsen ollessa alle 10-vuotias. Tarvittaessa postitamme yhteenvedon kotiin.

Toimiva -ohjaus

Toimiva -ohjausajat on tarkoitettu perheille, joiden arki on erityisen haastavaa ja perhe tarvitsee nopeasti toimintaterapeutin ohjausta arjen helpottamiseksi. Toimiva-ohjauksen voivat perheen ohjata esimerkiksi neuvolan ja koulun terveydenhoitajat, psykologit ja erityislastentarhanopettajat.

Toimiva-ohjaukseen vanhemmat pääsevät soittamalla työntekijälle puhelinajalla. Toimiva-ohjaus ei sisällä lapsen toimintakyvyn arviointia.

Toimiva-ohjauksen yhteystiedot ja puhelinajat

Haasteet painottuen sosiaalisiin suhteisiin tai leikkitaitoihin

Kommunikaatio ja vuorovaikutus ovat haastavaa kaikille ujoille, valikoivasti puhumattomille ja sosiaalisissa tilanteissa ahdistuville lapsille. He saattavat kokea voimakasta pelkoa siitä, että joutuisivat olemaan muiden huomion ja arvostelun kohteina. Tietyt tilanteet voivat johtaa lapsilla paniikkiin ja kyvyttömyyteen puhua. Ollessaan rentoja nämä lapset kykenevät keskustelemaan itsevarmasti ja sujuvasti läheisten ystävien ja perheenjäsenten kanssa. Kuitenkin monissa muissa tilanteissa he saattavat jähmettyä niin, että pystyvät tuottamaan puhetta vain vastaamalla kysymyksiin tai strukturoiduissa tehtävissä.

Toimintaterapeutti Anitta Hiekkataipale

p. 014 266 2341 / 040 522 0286

puhelinaika maanataisin klo 12-13

Haasteet painottuen aistisäätelyyn

Aistiyliherkät lapset, joiden aistimuksiin reagoinnissa voidaan havaita aktiivista aistimusten välttelyä ja niiltä puolustautumista. Lapsi kokee ärsykkeet epämiellyttävinä tai uhkaavina. Aistiyliherkät lapset reagoivat herkästi ympäristön ärsykkeisiin, kuten ääniin, valoihin, kosketukseen tai liikkeeseen.
Aistimushakuiset lapset, joilla on erityisen voimakas tarve saada aistikokemuksia ja he hakevat niitä poikkeuksellisen paljon ja monin eri tavoin. Aistikokemusten saamiseksi lapsi voi hakea niitä epätyypillisillä tavoilla, turvattomasti tai muita häiritsevästi. Aistisäätelyvaikeudet näkyvät lapsen arjessa ja vaikeuttavat selvästi lapsen osallistumista ja oppimista.

Aistitiedon käsittelyyn erikoistuneet SI-toimintaterapeutit:

Toimintaterapeutti Marianne Lukkarila
p. 014 266 7607 / 050 311 9032
puhelinaika keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12 – 13.30

Toimintaterapeutti Niina Nieminen
p. 014 266 7609 / 050 311 9891
puhelinaika tiistaisin klo 12 – 13.30

Haasteet painottuen toiminnan ohjaukseen, itsesäätelyyn ja käyttäytymiseen

ns. Nepsy lapset

Lapsen käyttäytymisessä on paljon haasteita, esim. arjen siirtymätilanteet (lähtemiset, tulemiset), ruokailu- ja pukemistilanteet, aamu- ja iltatoimet ovat hankalia. Lapsella on vaikeuksia keskittyä esim. leikkiin, yhteiseen toimintaan, iänmukaisiin tehtäviin. Lapsella on paljon negatiivista käyttäytymistä ja perheen arki on hyvin kuormittunutta. Tilanne kuormittaa ja vaikuttaa negatiivisesti lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen.

Ratkaisukeskeiset neuropsykiatriset/ADHD- valmentajat:

Toimintaterapeutti Sanna Kervola – Janatuinen
p. 014 266 7608 / 050 311 9040
puhelinaika tiistaisin klo 12 – 13

Toimintaterapeutti Milka Virtanen
p. 014 2661968 / 050 311 8199
puhelinaika keskiviikkoisin klo 12-13