Kaupunginsairaalan toimintaterapia

Yhteystiedot

Kyllö
Osastot 1-5 toimintaterapeutti Mirja Kela p. 014 266 2346 / 050 60692
Osasto 6 toimintaterapeutti Outi Nuutinen p. 014 266 7606 / 050 311 9869
Osasto 6 toimintaterapeutti Marjo Forsman p. 014 266 1375 / 050 340 9109

Kaupunginsairaalassa toimintaterapia painottuu päivittäisten toimintojen arviointiin ja harjoitteluun. Yhteistyö omaisten ja henkilökunnan kanssa on tärkeää.

Toimintaterapiassa tehtävillä harjoituksilla ja tarvittaessa apuvälineillä tai ympäristön muokkaamisella tuetaan potilaiden selviytymistä sairaalassa, jatkohoitopaikassa tai kotona. Terapia toteutetaan joko yksilö- tai ryhmätoimintana.

Toimintaterapian sisältönä voi olla mm:

  • itsestä huolehtimisen taitojen harjoittelu
  • käsien toiminnallinen harjoittelu
  • havainnointi- ja ajattelutoimintojen harjoittelu
  • apuvälineiden ja kodinmuutostyötarpeen arviointi sekä apuvälineiden hankinta ja käytön ohjaus
  • yksilöllisten lastojen ja tukien valmistaminen

Toimintaterapia aloitetaan hoitavan lääkärin lähetteellä.

Maksu: Toimintaterapia sisältyy hoitopäivämaksuun

Yhteystiedot

Kyllö
Osastot 1-5 toimintaterapeutti Mirja Kela p. 014 266 2346 / 050 60692
Osasto 6 toimintaterapeutti Outi Nuutinen p. 014 266 7606 / 050 311 9869
Osasto 6 toimintaterapeutti Marjo Forsman p. 014 266 1375 / 050 340 9109