Toimintaterapia

Poikkeustilan vaikutukset toimintaterapiaan

Suuri osa asiakkaistamme kuuluu vallitsevan poikkeustilan aikana riskiryhmään. Pyrimme suojelemaan riskiryhmässä olevia asiakkaitamme seuraavin tavoin:

  • Saavuthan paikalle aina terveenä! Lievissäkin oireissa varattu vastaanottoaika tulee siirtää puhelimitse. Henkilökuntakin saapuu töihin ainoastaan terveenä.
  • Saavuthan vastaanotolle vain välttämättömän saattajan kanssa.
  • Muistathan hyvän käsihygienian niin saapuessa kuin lähtiessäkin. Vastaanotoilla on käsienpesumahdollisuus ja käsidesiä. Henkilökuntamme toimii samalla tavalla.
  • Jos syystä tai toisesta kuitenkin yskittää tai aivastuttaa, teethän sen peittäen kasvosi hihaan.
  • Kiireettömillä avovastaanotoilla tarjoamme yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmäläisten yksilökäyntien osalta etävastaanottoa tai kotikäyntiä. Muita asiakasryhmiä palvelemme vastaanotoillamme normaaliin tapaan. Vältämme lähikontaktia niiltä osin, mitä asiakkaan hoito ja tutkiminen sen mahdollistavat. Jos olet epävarma kannattaako hakeutua vastaanotolle, suosittelemme soittamaan ajanvaraukseen. Henkilökuntamme kartoittavat tilanteen ja antavat toimintaohjeet.
  • Kuntoutuksen ryhmä- ja itseharjoittelupalvelut sekä ulkopuolisten toimijoiden tilavuokrat on peruttu toistaiseksi. Ilmoitamme palvelujen jatkamisesta näille ryhmille erikseen.
  • Muuttuvat tilanteet aiheuttavat henkilökunnallemme nyt tavallista enemmän äkillisiäkin työtehtävien muutoksia ja poissaoloja. Ethän pahastu, jos joudumme siirtämään vastaanottoaikaasi - kiireettömän vastaanoton palveluihimme pääsee tällä hetkellä onneksi aiempaa nopeammin!
  • Olemme myös tehostaneet siivoustamme asiakkaiden ja henkilökunnan suojelemiseksi.

Kiitos ymmärryksestänne varotoimenpiteitä kohtaan!

Toimintaterapia Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten alueella

Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa yksilölle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. Toimintaterapia perustuu toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapeutin erityisosaamista on toiminnan analysointi, soveltaminen ja porrastaminen niin, että asiakkaan kyvyt ja taidot sovitetaan yhteen toiminnan vaatimusten ja ympäristön olosuhteiden kanssa.

Toimintaterapiassa kiinnostuksen kohteena on asiakkaalle merkityksellinen ja tarkoituksenmukainen toiminta hänen omassa ympäristössään. Asiakkaan toiminnat eli itsestä huolehtiminen, kotielämä, työ, opiskelu, vapaa-aika ja leikki sekä lepo muodostavat elämän eri alueet, joista muodostuu tasapainoisen elämän kokonaisuus. Asiakkaan ja toimintaterapeutin välisen vuorovaikutussuhteen sekä terapeuttisen toiminnan tarkoituksena on parantaa potilaan toimintamahdollisuuksia ja tukea potilasta ylläpitämään ja parantamaan omaa suoriutumistaan ja osallistumismahdollisuuksiaan elämän eri osa-alueilla.

Toimintaterapeutit tekevät aktiivisesti yhteistyötä potilaan omaisten, läheisten sekä lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toimintaterapiaa toteuttaa toimintaterapeutti AMK- tai aikaisemman opistotasoisen toimintaterapeuttitutkinnon suorittanut, Valviralta ammatinharjoittamisoikeuden saanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.