Toimintaterapia

Koronatilanteen vaikutukset toimintaterapiaan

Suuri osa asiakkaistamme kuuluu vallitsevan poikkeustilan aikana riskiryhmään. Pyrimme suojelemaan riskiryhmässä olevia asiakkaitamme seuraavin tavoin:

  • Saavuthan paikalle aina terveenä! Lievissäkin oireissa varattu vastaanottoaika tulee siirtää puhelimitse. Henkilökuntakin saapuu töihin ainoastaan terveenä.
  • Saavuthan vastaanotolle vain välttämättömän saattajan kanssa.
  • Muistathan hyvän käsihygienian niin saapuessa kuin lähtiessäkin. Vastaanotoilla on käsienpesumahdollisuus ja käsidesiä. Henkilökuntamme toimii samalla tavalla.
  • Jos syystä tai toisesta kuitenkin yskittää tai aivastuttaa, teethän sen peittäen kasvosi hihaan.
  • Tarjoamme mahdollisuuksien mukaan etävastaanottoa. Terapeuttimme arvioi etävastaanoton käytön mahdollisuuden aina yksilöllisesti.
  • Vältämme lähikontaktia niiltä osin, mitä asiakkaan hoito ja tutkiminen sen mahdollistavat. Jos olet epävarma kannattaako hakeutua vastaanotolle, suosittelemme soittamaan ajanvaraukseen. Henkilökuntamme kartoittaa tilanteen ja antavat toimintaohjeet.
  • Olemme myös tehostaneet siivoustamme asiakkaiden ja henkilökunnan suojelemiseksi.

Kiitos ymmärryksestänne varotoimenpiteitä kohtaan!

Toimintaterapia Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten alueella

Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa yksilölle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. Toimintaterapia perustuu toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapeutin erityisosaamista on toiminnan analysointi, soveltaminen ja porrastaminen niin, että asiakkaan kyvyt ja taidot sovitetaan yhteen toiminnan vaatimusten ja ympäristön olosuhteiden kanssa.

Toimintaterapiassa kiinnostuksen kohteena on asiakkaalle merkityksellinen ja tarkoituksenmukainen toiminta hänen omassa ympäristössään. Asiakkaan toiminnat eli itsestä huolehtiminen, kotielämä, työ, opiskelu, vapaa-aika ja leikki sekä lepo muodostavat elämän eri alueet, joista muodostuu tasapainoisen elämän kokonaisuus. Asiakkaan ja toimintaterapeutin välisen vuorovaikutussuhteen sekä terapeuttisen toiminnan tarkoituksena on parantaa potilaan toimintamahdollisuuksia ja tukea potilasta ylläpitämään ja parantamaan omaa suoriutumistaan ja osallistumismahdollisuuksiaan elämän eri osa-alueilla.

Toimintaterapeutit tekevät aktiivisesti yhteistyötä potilaan omaisten, läheisten sekä lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toimintaterapiaa toteuttaa toimintaterapeutti AMK- tai aikaisemman opistotasoisen toimintaterapeuttitutkinnon suorittanut, Valviralta ammatinharjoittamisoikeuden saanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.