Toimintaterapian ryhmät

Poikkeustilan vaikutukset toimintaterapian ryhmätoimintaan

Suuri osa asiakkaistamme kuuluu vallitsevassa poikkeustilassa riskiryhmään. Haluamme suojella riskiryhmään kuuluvia asiakkaitamme, jonka vuoksi kuntoutuksen ryhmätoiminta, itseharjoittelutoiminta sekä tilojen vuokraaminen ulkopuolisille toimijoille on keskeytetty toistaiseksi. Ilmoitamme kaikille henkilökohtaisesti, kun toiminta palaa ennalleen. Sillä välin pyrimme suunnittelemaan vaihtoehtoisia tapoja palvella kuntalaisia kuntoutusasioissa.

Lasten vanhempien ryhmät

Aistivat -ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joiden lapsilla on aistimusten käsittelyn haasteita. Ryhmä kokoontuu 5 kertaa ja sen tavoitteena on antaa tietoa aistitiedon säätelyn vaikeuksista, tarjota keinoja ja toiminnallisia menetelmiä arkeen sekä tukea vanhemmuutta. Ryhmästä saa lisätietoja SI-toimintaterapeuteilta:

SI-toimintaterapeutti Niina Nieminen p. 014 266 7609
SI -toimintaterapeutti Marianne Lukkarila p. 014 266 7607

Virtapiiri-ryhmä on tarkoitettu vilkkaiden lasten vanhemmille. Ryhmä kokoontuu 5 kertaa ja sen tavoitteena on tarjota tietoja ja keinoja kuinka tukea lasta arjessa. Yhteisen keskustelun lisäksi jaamme aiheeseen liittyvää materiaalia.

Ryhmään voi osallistua vanhempi, molemmat vanhemmat tai muu lapselle läheinen aikuinen. Ryhmään ohjaudutaan toimintaterapeutin suosituksen kautta. Osallistuminen edellyttää sitoutumista ja on toivottavaa, että osallistut kaikille kerroille. Ryhmässä keskustellut asiat ovat luottamuksellisia. Jokainen vanhempi voi osallistua keskusteluun ja kertoa perheestään sen verran, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Ryhmästä saa lisätietoja Nepsy-koulutetuilta toimintaterapeuteilta:

Toimintaterapeutti Sanna Kervola-Janatuinen p. 014 266 7608
Toimintaterapeutti Milka Virtanen p. 014 266 1968

Aikuisten ryhmät

Käsiharjoitusryhmät on tarkoitettu neurologisille asiakkaille, jotka tarvitsevat harjoitusta käsien käytössä. Osa ryhmistä keskittyy hienomotoristen taitojen harjoitteluun, osa käden karkeamotoriikkaan, liikelaajuuksien ylläpitoon ja käden rentouttamiseen. Ryhmät kokoontuvat 10 kertaa. Ryhmistä saa lisätietoa aikuisten toimintaterapeuteilta:

Toimintaterapeutti Mirja Kela p. 014 266 2346
Toimintaterapeutti Outi Nuutinen p. 014 266 7606
Toimintaterapeutti Marjo Forsman p. 014 266 1375
Toimintaterapeutti Marjut Lumioja p. 014 2662350
Osastonhoitaja, toimintaterapeutti Terhi Åkerlund p. 014 266 2361