Puheterapian harjoitusmateriaalit

Puheen houkuttelu ja suun motoriikan harjoittelu

Alla oleva vihko antaa vinkkejä, miten tukea pienen lapsenne puheen ja kielen kehitystä. Se sisältää käytännön keinoja äänteiden tuoton houkutteluun ja suun motoriikan vahvistamiseen.

Lukivalmiustaidot

Lukivalmiustaidot ovat lukemisen ja kirjoittamisen kannalta olennaisia varhaisia taitoja. Alla oleva vihko sisältää lukemaan ja kirjoittamaan valmistavia tehtäviä ja vinkkejä, joiden avulla 5-6 –vuotiaat lapset voivat harjoitella lukivalmiustaitoja yhdessä vanhempiensa kanssa.  

Äänteet

Äänteiden harjoittelu aloitetaan kielijumppaharjoituksilla, sillä äänteiden oppimiseksi kielen ja leuan liikkeiden täytyy olla riittävän eriytyneet toisistaan. Lisäksi kielijumppaharjoitukset auttavat havainnoimaan paremmin kielen liikkeitä suun sisällä. Alta löydät yleisimpien äännevirheiden ohjevideot ja äännevihkot pdf-tiedostoina. Mukavia harjoitteluhetkiä!

Kielijumppa

R-harjoitteluvideo

S-harjoitteluvideo

L-harjoitteluvideo

K-harjoitteluvideo