Fysioterapia terveyskeskussairalassa ja päiväsairaalassa

Osastojen ja päiväsairaalan toimipisteet ja yhteystiedot

Kyllön osaston fysioterapeutit:
Osasto 1: p. 014 266 2349, 014 266 2356, 014 266 2358
Osasto 2: p. 014 266 2354, 014 266 2353
Osasto 3: p. 014 266 2354
Osasto 4: p. 014 266 2360
Osasto 5: p. 014 266 2360
Osasto 6: p. 014 266 2355, 014 266 2351, 014 266 2349

Kyllön päiväsairaalan fysioterapeutti:
p. 014 266 2342

Palokan osaston fysioterapeutit:
p. 014 266 1828
p. 014 336 6419 
p. 014 266 1629.

Terveyskeskussairaalat

Toimimme Kyllön ja Palokan terveyskeskussairaaloiden osastoilla ja Kyllön päiväsairaalassa. Tavoitteemme on, että potilas kuntoutuu akuutin sairauden aiheuttamasta toimintakykyhaitasta ja selviytyy arjessaan osastohoidosta kotiuduttuaan.

Olennainen osa palvelua on omaisten ja potilasta hoitavan muun henkilökunnan ohjaus sekä tarvittaessa jatkofysioterapian järjestäminen. Fysioterapeuttimme tekee tarvittaessa myös kotikäynnin arvioidakseen apuvälineiden ja kodinmuutostöiden tarpeen.

Erityisosaaminen

  • Aikuisneurologisen potilaan terapian peruskurssi Bobath-lähestymistavan mukaan
  • Mekaanisen diagnostiikan ja terapian kansainvälinen tutkinto (sert. MDT)
  • Ikääntyneiden kuntoutuksen erityisosaaja
  • Kinestetiikan peruskurssi
  • Housing enabler -ympäristön arviointimenetelmä
  • Kinesioteippaus
  • Terveystieteiden maisteri (TtM)

Osastojen ja päiväsairaalan toimipisteet ja yhteystiedot

Kyllön osaston fysioterapeutit:
Osasto 1: p. 014 266 2349, 014 266 2356, 014 266 2358
Osasto 2: p. 014 266 2354, 014 266 2353
Osasto 3: p. 014 266 2354
Osasto 4: p. 014 266 2360
Osasto 5: p. 014 266 2360
Osasto 6: p. 014 266 2355, 014 266 2351, 014 266 2349

Kyllön päiväsairaalan fysioterapeutti:
p. 014 266 2342

Palokan osaston fysioterapeutit:
p. 014 266 1828
p. 014 336 6419 
p. 014 266 1629.

Terveyskeskussairaalat