Fysioterapia kaupunginsairaalassa ja geriatrisessa osaamiskeskuksessa

Kaupunginsairaalan osastojen ja geriatrisen osaamisekeskuksen toimipisteet sekä yhteystiedot

Kyllön osastojen fysioterapeutit:
Osasto 1: p. 014 266 2356, 014 266 2358
Osasto 3: p. 014 266 1912
Osasto 4: p. 014 266 2360
Osasto 5: p. 014 266 2360
Osasto 6: p. 014 266 2355, 014 266 2351, 014 266 2349

Sairaala Novan kaupunginsairaalan osastojen fysioterapeutit:
p. 014 336 6419 
p. 014 266 1629
p. 014 266 2354
p. 014 266 2353

Geriatrisen osaamiskeskuksen fysioterapeutti:

Keskussairaalantie 40
40630 Jyväskylä
p. 014 266 2342

Terveyskeskussairaalat

Toimimme kaupunginsairaaloiden Kyllön ja Sairaala Novan osastoilla ja geriatrisessa osaamiskeskuksessa. Tavoitteemme on, että potilas kuntoutuu akuutin sairauden aiheuttamasta toimintakykyhaitasta ja selviytyy arjessaan osastohoidosta kotiuduttuaan.

Olennainen osa palvelua on omaisten ja potilasta hoitavan muun henkilökunnan ohjaus sekä tarvittaessa jatkofysioterapian järjestäminen. Fysioterapeuttimme tekee tarvittaessa myös kotikäynnin arvioidakseen apuvälineiden ja kodinmuutostöiden tarpeen.

Erityisosaaminen

  • Aikuisneurologisen potilaan terapian peruskurssi Bobath-lähestymistavan mukaan
  • Mekaanisen diagnostiikan ja terapian kansainvälinen tutkinto (sert. MDT)
  • Ikääntyneiden kuntoutuksen erityisosaaja
  • Kinestetiikan peruskurssi
  • Housing enabler -ympäristön arviointimenetelmä
  • Kinesioteippaus
  • Terveystieteiden maisteri (TtM)

Kaupunginsairaalan osastojen ja geriatrisen osaamisekeskuksen toimipisteet sekä yhteystiedot

Kyllön osastojen fysioterapeutit:
Osasto 1: p. 014 266 2356, 014 266 2358
Osasto 3: p. 014 266 1912
Osasto 4: p. 014 266 2360
Osasto 5: p. 014 266 2360
Osasto 6: p. 014 266 2355, 014 266 2351, 014 266 2349

Sairaala Novan kaupunginsairaalan osastojen fysioterapeutit:
p. 014 336 6419 
p. 014 266 1629
p. 014 266 2354
p. 014 266 2353

Geriatrisen osaamiskeskuksen fysioterapeutti:

Keskussairaalantie 40
40630 Jyväskylä
p. 014 266 2342

Terveyskeskussairaalat