Mielenterveys ja päihteet

Mielenterveys

Opiskelu on opiskelijan työtä. Elämäntilanteet, ihmissuhteet ja stressin hallinta vaikuttavat opintojen edistymiseen. Omien voimavarojen tunnistaminen on joskus vaikeaa. Mieltä painavista asioista voit keskustella terveydenhoitajan kanssa, käynnillä mietitään myös jatkohoidon tarvetta. Lisäksi lähes kaikissa toisen asteen oppilaitoksissa on töissä kuraattorit, joiden luokse voit mennä juttelemaan matalalla kynnyksellä. Keskustelun perusteella sinut ohjataan tarvittaessa esim. lääkärille, opiskeluterveydenhuollon psykiatriselle sairaanhoitajalle, psykologille, depressiohoitajalle tai Nuorisovastaanotolle.

Kriisitilanteen sattuessa auttaa Kriisikeskus Mobile, joka on aina auki.

Päihteet

Opiskeluterveydenhuoltoon voit ottaa yhteyttä, jos tarvitset neuvoa oman tai läheisen päihteiden käytön vuoksi. Keskustelemalla oman terveydenhoitajan kanssa voit saada apua ja tietoa hoitavista tahoista.

Oppilaitoksissa on omat päihdehuollon toimintamallinsa. Alle 18-vuotias opiskelija voidaan ohjata nuorten päihde- ja mielenterveystyön sairaanhoitajalle. Yli 18-vuotiaat opiskelijat voidaan ohjata päihdehuoltoon esim. terveysasemien päihdehoitajille tai Sovatek-säätiölle. Päihdepäivystys toimii arkisin klo 8-11 Kyllön terveysasemalla.

Toisella asteella opiskeluterveydenhuolto tekee tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollon kanssa sekä mielenterveys- että päihdeasioissa. Tarkoituksena on löytää ne tukitoimet, joiden avulla opiskelija kykenee jatkamaan opiskeluaan.