Opiskeluterveydenhuolto

Ajankohtaista

Poikkeuksia aukioloajoissa

Opiskeluterveydenhuollon joulusulku on 23.12.2018-1.1.2020
Olemme suljettuina myös itsenäisyyspäivänä 6.12.19 ja loppiaisena 6.1.20.

Opiskelijoiden hepatiitti B -rokotukset

Työharjoittelussa tartuntavaaraan joutuvat opiskelijat saavat hepatiitti B -rokotussarjan maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa. Rokotuksiin ovat oikeutettuja sekä opintonsa aloittavat että jo parhaillaan opiskelevat, mutta eivät kuitenkaan vaihto-opiskelijat. Hepatiitti B on viruksen aiheuttama vakava ja pitkäaikainen maksatulehdus. Se tarttuu mm. veri- ja limakalvokontaktissa.
Rokotussarja annetaan opiskeluterveydenhuollon palveluihin oikeutetuille seuraavien alojen opiskelijoille:

 • terveydenhoitaja
 • sairaanhoitaja
 • kätilö
 • laboratorioala
 • lähihoitaja
 • suuhygienia
 • röntgenhoitaja

Sarjaan kuuluu kolme rokotetta, jotka annetaan noin 0, 1 ja 6 kk:n kohdalla. Jos on saanut aikaisemmin Twinrix-sarjan (kolme rokotetta), Engerix B -sarjan (kolme rokotetta) tai HBVAXPRO-sarjan (kolme rokotetta), suoja hepatiitti B:tä vastaan on kunnossa.
Rokotuspäivät toteutetaan Sepänkadun toimipisteessä maanantaista torstaihin 25.-28.11.19 klo 13-16. Tuolloin kirjoitetaan myös tarvittaessa soveltuvuustodistuksia työ- ja harjoittelupaikkoja varten.
HUOM. Aikaa ei tule varata sähköisesti, soittamalla tai viestittämällä terveydenhoitajalle, koska ajat ja linjat ruuhkautuvat.
Rokotuksen voit saada myös toisten käyntien yhteydessä sekä Sepänkadun toimipisteessä aamuvastaanotolla arkisin klo 8-10.30.

Opiskelijoiden influenssarokotukset

Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä.
Tällaisia ovat mm.

 • sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijat
 • sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
 • vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
 • varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset

Influenssarokotuksia on saatavana opiskeluterveydenhuollon keskitetystä pisteestä. Syksyn yleiset rokotuspäivät opiskelijoille järjestetään Sepänkadun toimipisteessä maanantaista torstaihin 25.-28.11.19 klo 13-16.
Tuolloin rokotetaan muitakin tarvittavia rokotuksia ja kirjoitetaan tarvittaessa soveltuvuustodistuksia työ- ja harjoittelupaikkoja varten.
Rokotuksen voit saada Sepänkadun toimipisteessä myös toisten käyntien yhteydessä tai aamuvastaanotolla arkisin klo 8-10.30.
HUOM. Aikaa ei tule varata sähköisesti, soittamalla tai viestittämällä terveydenhoitajalle, koska ajat ja linjat ruuhkautuvat.
Jos saat influenssarokotuksen muun kuin opiskelualan vuoksi, voit käyttää myös kaupungin järjestämiä influenssarokotuspäiviä.

Walk-in flu vaccination clinics in Jyväskylä

More information about flu vaccination clinics in English.

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia järjestämällä terveydenhoito- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille sisältäen mm. terveystarkastukset, mielenterveys- ja päihdetyön sekä seksuaaliterveyden edistämisen. Opiskelijan erityisen tuen tai tutkimuksen tarve pyritään tunnistamaan varhain tukemalla opiskelijaa sekä tarvittaessa ohjaamalla jatkotutkimuksiin ja -hoitoon. Opiskeluterveydenhuolto osallistuu opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee terveydenhuoltolaki ja valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta.

Keski-Suomen biopankki

Keski-Suomen keskussairaalan ja Jyväskylän yliopiston biopankki kerää ja säilyttää näytteitä ja terveystietoja vapaaehtoisen suostumuksen antaneilta täysi-ikäisiltä henkilöiltä. Näytteitä kerätään toimenpiteiden yhteydessä myös Jyväskylän kaupungin terveyspalveluissa. Tietoja käytetään lääketieteellisessä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, jonka tavoitteena on oppia tuntemaan sairauksia ja niiden syitä. Suostumus kannattaa täyttää etukäteen biopankin verkkosivuilla.

Keski-Suomen biopankki

Ajankohtaista

Poikkeuksia aukioloajoissa

Opiskeluterveydenhuollon joulusulku on 23.12.2018-1.1.2020
Olemme suljettuina myös itsenäisyyspäivänä 6.12.19 ja loppiaisena 6.1.20.

Opiskelijoiden hepatiitti B -rokotukset

Työharjoittelussa tartuntavaaraan joutuvat opiskelijat saavat hepatiitti B -rokotussarjan maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa. Rokotuksiin ovat oikeutettuja sekä opintonsa aloittavat että jo parhaillaan opiskelevat, mutta eivät kuitenkaan vaihto-opiskelijat. Hepatiitti B on viruksen aiheuttama vakava ja pitkäaikainen maksatulehdus. Se tarttuu mm. veri- ja limakalvokontaktissa.
Rokotussarja annetaan opiskeluterveydenhuollon palveluihin oikeutetuille seuraavien alojen opiskelijoille:

 • terveydenhoitaja
 • sairaanhoitaja
 • kätilö
 • laboratorioala
 • lähihoitaja
 • suuhygienia
 • röntgenhoitaja

Sarjaan kuuluu kolme rokotetta, jotka annetaan noin 0, 1 ja 6 kk:n kohdalla. Jos on saanut aikaisemmin Twinrix-sarjan (kolme rokotetta), Engerix B -sarjan (kolme rokotetta) tai HBVAXPRO-sarjan (kolme rokotetta), suoja hepatiitti B:tä vastaan on kunnossa.
Rokotuspäivät toteutetaan Sepänkadun toimipisteessä maanantaista torstaihin 25.-28.11.19 klo 13-16. Tuolloin kirjoitetaan myös tarvittaessa soveltuvuustodistuksia työ- ja harjoittelupaikkoja varten.
HUOM. Aikaa ei tule varata sähköisesti, soittamalla tai viestittämällä terveydenhoitajalle, koska ajat ja linjat ruuhkautuvat.
Rokotuksen voit saada myös toisten käyntien yhteydessä sekä Sepänkadun toimipisteessä aamuvastaanotolla arkisin klo 8-10.30.

Opiskelijoiden influenssarokotukset

Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä.
Tällaisia ovat mm.

 • sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijat
 • sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
 • vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
 • varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset

Influenssarokotuksia on saatavana opiskeluterveydenhuollon keskitetystä pisteestä. Syksyn yleiset rokotuspäivät opiskelijoille järjestetään Sepänkadun toimipisteessä maanantaista torstaihin 25.-28.11.19 klo 13-16.
Tuolloin rokotetaan muitakin tarvittavia rokotuksia ja kirjoitetaan tarvittaessa soveltuvuustodistuksia työ- ja harjoittelupaikkoja varten.
Rokotuksen voit saada Sepänkadun toimipisteessä myös toisten käyntien yhteydessä tai aamuvastaanotolla arkisin klo 8-10.30.
HUOM. Aikaa ei tule varata sähköisesti, soittamalla tai viestittämällä terveydenhoitajalle, koska ajat ja linjat ruuhkautuvat.
Jos saat influenssarokotuksen muun kuin opiskelualan vuoksi, voit käyttää myös kaupungin järjestämiä influenssarokotuspäiviä.

Walk-in flu vaccination clinics in Jyväskylä

More information about flu vaccination clinics in English.