Koululaisen terveystarkastukset

Ohjeellinen terveystarkastusaikataulu

1. luokka: terveydenhoitaja, lääkäri, suuhygienisti
2. luokka: terveydenhoitaja
3. luokka: terveydenhoitaja, hammaslääkäri
4. luokka: terveydenhoitaja
5. luokka: terveydenhoitaja, lääkäri, suuhygienisti
6. luokka: terveydenhoitaja, suuhygienisti

7. luokka: terveydenhoitaja
8. luokka: terveydenhoitaja, lääkäri, hammaslääkäri
9. luokka: terveydenhoitaja

Kouluterveydenhuollon terveyskyselyt täytettävissä sähköisesti

Kouluterveydenhuollon laajaa terveystarkastusta varten tarvitsemme ajan tasalla olevat tiedot lapsen/ huollettavan terveydentilasta.

1. Täytä terveystarkastukseen kuuluva sähköinen terveyskysely https://www.hyvis.fi/web/keski-suomi
- Kirjaudu sisään > Aloita asiointi >Jyväskylän koulu- ja opiskeluterveydenhuolto > Terveyskysely huoltajille
2. (Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelut) Ajanvaraus Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskukseen-JYTE
- Siirry ajanvarukseen >Varaa uusi aika > Kouluterveydenhuolto> Valitse henkilö, jonka tietoja haluat käsitellä, vastaanoton tyyppi, paikka ja vastaanottaja > Vahvista aika

Mikäli et voi, tai et halua täyttää lomaketta sähköisesti, on se mahdollista tulostaa pdf-versiona ja tuoda se täytettynä tarkastukseen. Alla tulostettavat lomakkeet.

1.lk:n terveyskysely - 1. luokkalaisten huoltajille - pdf
5.lk:n terveyskysely - 5. luokkalaisten huoltajille - pdf
7-8.lk:n terveyskysely - yläkoululaisen huoltajille - pdf

Koululaisten näöntutkimukset kouluterveydenhuollossa Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla

Mikäli koululaisen näössä todetaan näöntarkastuksessa poikkeavuutta, eikä hän ole aiemmin käynyt silmälääkärillä, hänen on mahdollisuus saada kouluterveydenhoitajalta tai koululääkäriltä maksusitoumus silmälääkärikäynnille yhden kerran peruskoulun aikana. Otathan asiassa ensin yhteyttä kouluterveyshuoltoon, sillä maksusitoumuksia ei voida myöntää jälkikäteen.
Lisätietoja:
osastonhoitajat p.014 266 2813, 014 266 3763

 

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Terveystarkastuksissa kannustetaan lapsia ja nuoria terveellisten elämäntapojen omaksumiseen, tukee terveen itsetunnon kehittymisessä ja elämäntaitojen hallinnassa.  Joillakin luokka-asteilla terveystarkastusten terveysneuvonta voidaan toteuttaa oppilaiden kesken oppitunneilla tai pienryhmissä.

Laajat terveystarkastukset

Laajat terveystarkastukset sisältävät kouluterveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi koululääkärin tekemän tarkastuksen. Aika lääkärikäynnille annetaan terveydenhoitajan tarkastuksen jälkeen.

Laajaan terveystarkastukseen sisältyy lapsen tai nuoren kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tutkimisen ja arvioinnin lisäksi koko perheen hyvinvoinnin tarkastelu. Hyvinvointiin liittyviä asioita selvitellään kokonaisvaltaisesti, läpikäyden koulunkäyntiin, vapaa-aikaan ja perheeseen liittyviä olosuhteita ja terveystottumuksia.

Laajaan terveystarkastukseen toivotaan vanhempien / huoltajien osallistumista. 8.luokan tarkastuksessa on kuitenkin tärkeää, että nuorella on mahdollisuus myös kahdenkeskiseen keskusteluun terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa. Opettajan palaute oppilaan selviytymisestä koulussa on osa laajaa tarkastusta.

Laajoissa terveystarkastuksissa 5. ja 8. vuosiluokilla hyödynnetään myös Move!-seurantajärestelmää.

Määräaikaiset terveystarkastukset

Määräaikaiset terveystarkastukset ovat sisällöltään suppeampia kuin laajat terveystarkastukset. Terveysneuvonta ja tutkimukset toteutetaan yksilöllisen tarpeen ja iän mukaisesti. Terveystarkastusten sisältönä on vähintään lapsen tai nuoren kuulumisista ja voinnista keskusteleminen sekä kasvun tutkiminen.

Kontrollitarkastukset

Terveystarkastuksissa voi nousta esiin asioita, jotka vaativat lisätarkastusta tai kontrollointia. Nämä tarkastukset/kontrollit eivät lukeudu määräaikaisiin tarkastuksiin ja ne suunnitellaan aina lääkärin tai terveynhoitajan toimesta. Huoltajien itse on kuitenkin hoidettava ajanvaraus näihin tarkastuksiin sovittuna ja suunniteltuna ajankohtana. Ajanvarauksen voi tehdä sähköisesti Hyvis-palvelun kautta tai olemalla yhtedyessä oman koulun terveynhoitajaan puhelimitse. Kontrolliajan kestot ovat joko 15min tai 30min.

Koululaisten näöntutkimukset kouluterveydenhuollossa Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla

Mikäli koululaisen näössä todetaan näöntarkastuksessa poikkeavuutta, eikä hän ole aiemmin käynyt silmälääkärillä, hänen on mahdollisuus saada kouluterveydenhoitajalta tai koululääkäriltä maksusitoumus silmälääkärikäynnille yhden kerran peruskoulun aikana. Otathan asiassa ensin yhteyttä kouluterveyshuoltoon, sillä maksusitoumuksia ei voida myöntää jälkikäteen.
Lisätietoja:
osastonhoitajat p.014 266 2813, 014 266 3763