Murrosikäinen

Murrosikä on nopeaa kasvun ja muutoksen aikaa, jolloin lapsi muuttuu biologisen, sosiaali-sen sekä tunne-elämän ja järjen kehityksen myötä pikkuhiljaa aikuiseksi. Murrosiän myllerrys ja kehossa tapahtuvat muutokset voivat saada lapsen ymmälleen. Samanikäisten lasten suuret kehityserot sekä lapsen oma kamppailu lapsuuden ja nuoruuden välimaastossa voivat hämmentää lasta.

Nuoren muuttuessa ja kasvaessa perheen vuorovaikutuskin muuttuu. Joillakin nuorilla kehitys tapahtuu tasaisesti ilman isompia kompasteluja tai yhteenottoja, toiset taas rymistelevät rajoja rankastikin. Vanhempi joutuu usein tasapainoilemaan lapsensa kasvun ja itsenäistymisen sekä turvallisten rajojen asettamisen välillä.

Lisää tietoa murrosiästä ja tukea vanhemmuuteen voi lukea Väestöliiton nettisivuilta ja MLL:n nettisivuilta