Päihteet

Varhainen tunnistaminen ja puuttuminen päihteiden käytön ehkäisemiseksi ovat ensiarvoisen tärkeitä. Huolen herätessä lapsen, nuoren tai perheen hyvinvoinnista on hyvä olla yhteydessä kouluterveydenhuoltoon. Kouluterveydenhuolto toivoo avointa ja rehellistä yhteistyötä perheen kanssa.

Päihteiden käytön haitallisia seurauksia voivat olla tapaturmat, toisen satuttaminen, riidat ja harkitsemattomat seksikontaktit. Päihteiden käytön jatkuminen voi johtaa ongelmien kasaantumiseen ja väärinkäytön vaiheeseen tai riippuvuuteen. Joskus nuoren päihteiden käytön taustalla voi olla mm. masennusta tai yksinäisyyttä.

Lasten ja nuorten suhtautuminen alkoholiin ja alkoholikäyttötottumukset omaksutaan usein lähiympäristöstä. Siksi huoltajan on tärkeää miettiä omaa alkoholin käyttöään lasten ollessa paikalla. Huoltajan on hyvä keskustella lapsen ja nuoren kanssa päihteiden käytöstä jo ennen mahdollisia päihdekokeiluja.