Hyppää pääsisältöön
Kuva

Mielenterveys on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja olennainen osa terveyttä. Lapsella mielenterveys tarkoittaa muun muassa

  • kykyä olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa
  • ilmaista tunteita
  • leikkiä ja käydä koulua
  • nauttia elämästä
  • sietää vastoinkäymisiä ja pettymyksiä

Nuoruusiän nopea fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu on mielenterveyden kannalta tärkeää aikaa. Nuoruusiässä tapahtuvat muutokset voivat aiheuttaa hämmennystä ja kuohuntaa nuoren mielessä. Myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymiseksi lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisen läsnäoloa, välittämistä ja huolenpitoa sekä kannustavaa palautetta itsestään.

Kouluterveydenhoitajalla on keskeinen rooli mielenterveyden edistämisessä terveystarkastusten ja erillisten terveystapaamisten yhteydessä. Mielenterveyden edistämisessä tärkeää on yksilöllisten voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen sekä itsetunnon tukeminen.

Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on yhteistyössä muun oppilashuollon kanssa oppilaiden mielenterveysongelmien ehkäisy ja näiden varhainen havaitseminen sekä tarvittavan avun järjestäminen.

Asiasanat: