Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronatilanteessa

Suosituksilla ja rajoituksilla halutaan suojata erityisesti riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä sekä estää tartuntojen leviäminen.

Suositukset eivät ole velvoittavia. Jokainen asukas päättää itse niiden noudattamisesta.

Linjaukset ovat velvoittavia toimintaohjeita Jyväskylän kaupungin palveluissa.

Rajoitukset ovat asukkaiden oikeuksia rajoittavia päätöksiä, jotka perustuvat lainsäädännössä annetun julkisen vallan käyttöön.

Päivitetty 15.1.2021

Maskisuositus

Maskisuositus on Jyväskylässä voimassa toistaiseksi. THL:n 8.1. antaman kansalaisille antaman maskisuosituksen mukaisesti maskeja suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille.  

Maskeja suositellaan käytettäväksi

 • julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää
 • peruskouluissa maskeja suositellaan käytettävän 6.–9. luokilla
 • toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää
 • matkalla näytteenottoon koronavirustestiin sekä ennen testituloksen valmistumista aina, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • kun saavutaan riskialueelta Suomeen ja matkustajat siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. Lisätietoja: THL - Matkustaminen ja koronaviruspandemia

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan laajasti mm. kauppoja ja ostoskeskuksia, posteja, pankkeja, kirjastoja ja muita vastaavia sisätiloja. Liikuntaa ja urheilua seuratessa katsomoissa on suositeltava käyttää maskeja.

Muita julkisiksi tiloiksi luettavia ovat mm. uimahallien yleiset tilat ja pukeutumistilat, kansalaisopiston kurssit (ei liikunnan kurssit), kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat, konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat sekä teatterit, elokuvateatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat sekä museot ja galleriat jne.

THL:n ohjeen mukaisesti maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön.

Kaupungin työntekijöiden maskien käyttö jatkuu toistaiseksi pakollisena sosiaali- ja terveyspalveluissa, ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien kotiin annettavissa palveluissa sekä riskiryhmien asumispalveluissa. Perusopetuksen henkilökunnan tulee myös käyttää toistaiseksi maskia tai visiiriä. Varhaiskasvatuksessa maskia tai visiiriä tulee käyttää niissä työtehtävissä, joissa liikutaan eri ryhmien välillä.

Linjauksia, suosituksia, rajoituksia

Suositukset tilaisuuksiin

Kaupunki suosittelee, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä tammi-helmikuun aikana. Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia. Esimerkkejä yksityisistä tilaisuuksista ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 14.1.2021 päätöksen, jonka mukaan kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on edelleen kielletty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Päätös on voimassa 18.1.-8.2.2021 välisen ajan. Avin tiedote: Kymmenen hengen kokoontumisrajoitus jatkuu Länsi- ja Sisä-Suomen alueen sairaanhoitopiireissä

Seurakunnille suositellaan, että sisätiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin osallistuu enintään 10 henkeä helmikuun loppuun asti.

Kaupunki suosittelee asukkaitaan myös välttämään matkustamista koronan leviämisvaiheen alueille.

Suositukset ja rajoitukset harrastustoimintaan ja liikuntaan

Kaikki harrastamiseen ja liikuntaan liittyvät suositukset ja rajoitukset ovat voimassa 28.2. asti. Tämä koskee niin liikuntapaikkojen sulkuja kuin liikuntapalvelujen rajoituksia ja peruutuksia.

 • yleisöluisteluvuoroja ei käynnistetä, yleisölle avoimet luisteluvuorot on peruttu helmikuun loppuun asti
 • kaupungin alueellisten liikuntapuistojen, koulujen ja puistojen luonnonjääkentät avataan luistelijoille. Kaikessa ulkoliikunnassa pyydetään huomioimaan turvavälit ja välttämään ruuhkien syntymistä.
 • uimahallit AaltoAlvari ja Wellamo ovat suljettuina yleisöltä 28.2. asti (alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta ja kilpaurheilijoiden harrastaminen jatkuvat kaupungin sisäliikuntaa koskevien suositusten mukaisesti)
 • kaupungin omat kuntosalit sekä kaupungin erityisliikunnan ryhmät pysyvät suljettuina helmikuun loppuun
 • kaikki sisätiloissa tapahtuva yli 18-vuotiaiden ryhmäliikunta suositellaan keskeytettäväksi 28.2. asti
 • yli 18-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta suositellaan pidettävän suljettuna helmikuun loppuun. Poikkeuksena on alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta sekä  sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuva ammattilaisurheilu OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminta, Olympiakomitean tukiurheilijat ja OKM:n apurahaurheilijat. 
 • kaupungin omistamissa liikuntatiloissa ja ulkotiloissa järjestettävissä ottelu- ja kisatapahtumissa yleisön osallistuminen kielletään kokonaan. Yleisöiltä suljetuissa ottelu- ja kisatapahtumissa urheilijoiden ja välttämättömien toimihenkilöiden osallistujamäärä voi kuitenkin olla yli 10 henkilöä, sillä suljettua tilaisuutta ei katsota enää yleisötilaisuudeksi.
 • kaupunki suosittelee, että joukkuelajeissa pelimatkat kulloinkin leviämisvaiheessa oleville alueille perutaan toistaiseksi
 • lasten ja nuorten harrastustoimintaa jatketaan normaalisti muiden turvallisuussuositusten turvin.

Kaikki ajantasaiset suositukset harrastustoimintaan ja liikuntaan sivulla Koronaviruksen vaikutukset liikuntapalveluihin

Kirjastot

Kirjastot palvelevat rajoitetuin palveluin helmikuun loppuun. Varausten nouto, palautus, uutuusaineiston lainaus rajatusta kokoelmasta sekä asiakaskoneiden lyhytaikainen käyttö palvelevat normaalisti kirjastojen aukioloaikoina. Kokoelma- ja oleskelutilat ovat suljettuina ja kirjastoautot eivät liikennöi 28.2.2021 mennessä.

Kansalaisopisto

Suositukset ja rajoitukset eivät koske kansalaisopiston kursseja ja toimintaa liikuntaryhmiä lukuun ottamatta. Suurin osa kansalaisopiston kevään kursseista järjestetään normaalisti turvavälit, maskisuositus ja opetuksen väljyys huomioiden. Liikuntakurssit on kuitenkin peruttu helmikuun loppuun asti. Mahdollisesta etäopetuksesta ja ulkona tapahtuvasta opetuksesta tiedotetaan opiskelijoille sähköpostitse.

Kansalaisopisto seuraa koronatilanteen kehittymistä ja noudattaa ohjeistuksia. Jos kurssitoiminta esimerkiksi joudutaan kevätlukukaudella keskeyttämään, voi kurssimaksua hyödyntää seuraavan lukuvuoden kursseilla

Kaupunginteatteri ja Jyväskylä Sinfonia

Jyväskylä Sinfonian ja kaupunginteatteri ovat suljettuina yleisöltä 28.2.2021 asti.

Vierailusuositukset

Ikääntyneiden palvelut ja vammaispalvelut, sosiaalihuoltolain mukaisissa asumisyksiköissä

 • vierailuista sovitaan aina etukäteen ja läheinen saa ohjeet vierailuun
 • vierailijoita saa tulla kerrallaan kaksi
 • vierailija huolehtii käsihygieniasta ja käyttää henkilökunnan antamaa kertakäyttöisä suunenäsuojusta
 • pidetään turvaväli, asukkaan koskettelua tulee välttää
 • tapaaminen voidaan järjestää ulkona, erikseen järjestetyssä rauhallisessa tilassa tai asukkaan omassa huoneessa
 • vierailijat eivät saa liikuskella yksikön yhteisissä tiloissa tarpeettomasti

Kaupunginsairaalan osastoille pääsevät vierailemaan ainoastaan saattohoitopotilaiden omaiset maskeja käyttäen.

Karanteeninomaiset olosuhteet asumisyksiköissä

Uuden asukkaan saavuttua asumisyksikköön tai vanhan asukkaan palattua sinne esimerkiksi kotilomalta noudatetaan karanteeninomaisia olosuhteita 10 vuorokauden ajan. Näin pyritään välttämään kontakteja muihin asukkaisiin ja estämään laitosepidemiat. 

Päivätoiminta

Vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta jatkuu poikkeusjärjestelyin kesäkuun 2021 loppuun asti. Vammaispalveluiden henkilökunta sopii päivätoiminnan asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa yksilöllisiä korvaavia ratkaisuja.

Ikääntyneiden päivätoiminta pidetään suljettuna ainakin kesäkuun 2021 loppuun asti. 

Etäopetusta koskeva suositus toiselle asteelle ja korkeakouluihin

Jyväskylän kaupunki suosittelee, että korkeakoulut ja toisen asteen opetus jatkavat etäopetuksessa helmikuun loppuun asti. Suosituksesta voidaan poiketa koeviikon järjestelyiden sekä ylioppilastodistusten jakamisen vuoksi. Suositus ei koske erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden opetusjärjestelyitä. Etäopetuksen järjestelyt tulee toteuttaa siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida.

Kaupungin päätöksenteko etäkokouksin valtuustokauden loppuun asti

Kaupunki antoi omalle henkilöstölleen toistaiseksi etätyösuosituksen, jonka jatkoa arvioidaan toukokuun loppuun mennessä. Myös kaupungin päätöksenteko järjestetään etäkokouksin valtuustokauden loppuun asti. Uusi valtuusto aloittaa toimintansa kesäkuussa 2021.


Lisätietoa Sosiaali- ja terveysministeriön sivuiltaSTM:n antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa