Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronatilanteessa

Suosituksilla ja rajoituksilla halutaan suojata erityisesti riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä sekä estää tartuntojen leviäminen.

Suositukset eivät ole velvoittavia. Jokainen asukas päättää itse niiden noudattamisesta.

Linjaukset ovat velvoittavia toimintaohjeita Jyväskylän kaupungin palveluissa.

Rajoitukset ovat asukkaiden oikeuksia rajoittavia päätöksiä, jotka perustuvat lainsäädännössä annetun julkisen vallan käyttöön.

Päivitetty 23.11.2020

Maskisuositus

Yli 15-vuotiaille jyväskyläläisille on annettu maskisuositus, joka on voimassa tammikuun 15. päivään asti.

Maskeja suositellaan käytettäväksi

 • julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Suositus koskee myös ulkoilmassa olevia turnauksia ja tapahtumia, joissa on mukana laajoja yleisöjoukkoja ja turvavälejä ei voida muuten säilyttää.
 • toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää
 • matkalla näytteenottoon koronavirustestiin sekä ennen testituloksen valmistumista aina, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • kun saavutaan riskialueelta Suomeen ja matkustajat siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. Lisätietoja: THL - Matkustaminen ja koronaviruspandemia

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan laajasti mm. kauppoja ja ostoskeskuksia, posteja, pankkeja, kirjastoja ja muita vastaavia sisätiloja. Liikuntaa ja urheilua seuratessa katsomoissa on suositeltava käyttää maskeja.

Muita julkisiksi tiloiksi luettavia ovat mm. uimahallien yleiset tilat ja pukeutumistilat, kansalaisopiston kurssit (ei liikunnan kurssit), kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat, konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat sekä teatterit, elokuvateatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat sekä museot ja galleriat jne.

THL:n ohjeen mukaisesti maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön.

Maskien käyttö on pakollista kaupungin työntekijöille seuraavissa tehtävissä: 

 • terveyspalveluissa ja kaupunginsairaalassa ainakin 15.1.2021 asti
 • ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien kotiin annettavissa palveluissa sekä riskiryhmien asumispalveluissa toistaiseksi
 • perusopetuksen henkilökunnan tulee käyttää maskia tai visiiriä ainakin 15.1.2021 asti
 • varhaiskasvatuksessa maskia tai visiiriä tulee käyttää tammikuun puoleen väliin asti kaikissa niissä työtehtävissä, joissa liikutaan eri ryhmien välillä

Linjauksia, suosituksia, rajoituksia

Suositukset tilaisuuksiin

Kaupunki suosittelee, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä tammikuun puoleen väliin mennessä Jyväskylässä. Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia. Esimerkkejä yksityisistä tilaisuuksista ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut määräykset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueelle niin, että sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä on 50 henkilöäLänsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston määräykset ovat voimassa 1.11.–30.11.2020. 

Suositukset ryhmäharrastustoimintaan

Kaikenikäisten ryhmäharrastustoimintaa suositellaan järjestettäväksi siten, että osallistujien ja seurueiden on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Kaupunki suosittelee, että harrastuksiin tullessa muistetaan turvavälit, pidetään välimatkoja toisiinsa, harrastusten jälkeen siirrytään omaan kotiin suihkuun ja vältetään turhaa oleilua harrastustiloissa.

Julkisten tilojen käytössä tulee huolehtia siitä, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lisäksi asiakasmäärä sisätiloissa rajataan puoleen normaalista asiakasmäärästä. Nämä tilat tarkoittavat esimerkiksi kaupungin omia tiloja tai valtion omistuksessa olevia tiloja.

Vierailusuositukset

Ikääntyneiden palvelut ja vammaispalvelut, sosiaalihuoltolain mukaisissa asumisyksiköissä

 • vierailuista sovitaan aina etukäteen ja läheinen saa ohjeet vierailuun
 • vierailijoita saa tulla kerrallaan kaksi
 • vierailija huolehtii käsihygieniasta ja käyttää henkilökunnan antamaa kertakäyttöisä suunenäsuojusta
 • pidetään turvaväli, asukkaan koskettelua tulee välttää
 • tapaaminen voidaan järjestää ulkona, erikseen järjestetyssä rauhallisessa tilassa tai asukkaan omassa huoneessa
 • vierailijat eivät saa liikuskella yksikön yhteisissä tiloissa tarpeettomasti

Kaupunginsairaalan osastoille pääsevät vierailemaan ainoastaan saattohoitopotilaiden ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaiset maskeja käyttäen.

Päivätoiminta

Vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta jatkuu poikkeusjärjestelyin ainakin maaliskuun 2021 loppuun asti.

Ikääntyneiden päivätoiminta pidetään suljettuna ainakin maaliskuun 2021 loppuun asti. 

Liikunta

Tauolla ovat senioreille ja diabeetikoille suunnatut kuntopiiriryhmät, jotka toteutetaan kuntosaleilla. Ryhmien asiakkaille on tarjolla korvaavia palveluja.

Maksuttomien uimahallikuljetusten käynnistämistä on siirretty myöhempään ajankohtaan. Linjaus on voimassa ainakin vuoden loppuun asti.

Lasten ja nuorten urheiluturnauksissa voidaan järjestää koulumajoituksia, kunhan niissä huomioidaan eri seurojen majoitus omissa itsenäisissä tiloissaan. Aikuisilta kaupunki edellyttää majoitustiloissa 1,5 metrin turvavälien säilyttämistä myös nukkumistiloissa. Ruokailuissa tulee varmistaa, ettei sisätiloihin pääse muodostumaan ruuhkaa tai jonoja. Aikuisten kannattaa pitää sisätiloissa maskeja oman seuran majoitustilojen ulkopuolella liikuttaessa.

Muita linjauksia

Uusien harjoittelujen aloittaminen perusopetuksen luokkaryhmissä on kielletty ainakin tammikuun puoleen väliin asti.

  Maan hallitus on suositellut, että etätöitä jatketaan vuoden loppuun asti kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Kaupungin työntekijöiden etätyösuositus on ainakin tammikuun 15. päivään asti kaikissa niissä työtehtävissä, joissa etätöiden tekeminen on mahdollista.

  Lisäksi Suomen hallitus on rajoittanut ravintoloiden ja baarien aukioloaikaa. 15.12.2020 asti voimassa olevat linjaukset ovat luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta