Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronatilanteessa

Jyväskylässä on annettu syksyllä 2020 useita suosituksia ja rajoituksia koronatilanteeseen liittyen. Suosituksilla ja rajoituksilla halutaan suojata erityisesti riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä sekä estää tartuntojen leviäminen.

Suositukset eivät ole velvoittavia. Jokainen asukas päättää itse niiden noudattamisesta.

Linjaukset ovat velvoittavia toimintaohjeita Jyväskylän kaupungin palveluissa.

Rajoitukset ovat asukkaiden oikeuksia rajoittavia päätöksiä, jotka perustuvat lainsäädännössä annetun julkisen vallan käyttöön.   

Voimassa olevat suositukset, linjaukset ja rajoitukset

Yli 15-vuotiaille jyväskyläläisille on annettu laaja maskisuositus, joka on voimassa lokakuun loppuun asti. Suositus on annettu alunperin 24.9.2020 ja sen voimassa oloa on jatkettu 31.10.2020.

Maskeja suositellaan käytettäväksi

  • julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Suositus koskee myös ulkoilmassa olevia turnauksia ja tapahtumia, joissa on mukana laajoja yleisöjoukkoja ja turvavälejä ei voida muuten säilyttää.
  • toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.
  • joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
  • matkalla näytteenottoon koronavirustestiin sekä ennen testituloksen valmistumista aina, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • kun saavutaan riskialueelta Suomeen ja matkustajat siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan laajasti mm. kauppoja ja ostoskeskuksia, posteja, pankkeja, kirjastoja ja muita vastaavia sisätiloja. Liikuntaa ja urheilua seuratessa katsomoissa on suositeltava käyttää maskeja. Jyväskylässä suositus koskee myös ulkona järjestettäviä  turnauksia ja tapahtumia.

Muita julkisiksi tiloiksi luettavia ovat mm. uimahallien yleiset tilat ja pukeutumistilat, kansalaisopiston kurssit (ei liikunnan kurssit), kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat, konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat sekä teatterit, elokuvateatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat, museot ja galleriat, huvi- ja teemapuistot sekä nähtävyydet, festivaalit ja markkinat sekä kongressi- ja messukeskukset sekä kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävät tilat.

THL:n ohjeen mukaisesti maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön.

Linjauksia ja suosituksia

Kaupunki suosittelee, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä lokakuun aikana Jyväskylässä. Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia. Esimerkkejä yksityisistä tilaisuuksista ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot. (Suositus annettu 16.10.)

Kaupunki suosittelee, että kaikissa yleisötilaisuuksissa osallistujamäärästä riippumatta edellytetään, että niissä voidaan säilyttää turvavälit, huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä välttää jonoja ja ruuhkien syntymistä. Yleisötilaisuuksien osanottajamäärän suositellaan olevan sisätiloissa puolet normaalista paikkamäärästä.  (Suositus annettu 16.10.)

Kaikenikäisten ryhmäharrastustoimintaa suositellaan järjestettäväksi siten, että osallistujien ja seurueiden on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Kaupunki suosittelee, että harrastuksiin tullessa muistetaan turvavälit, pidetään välimatkoja toisiinsa, harrastusten jälkeen siirrytään omaan kotiin suihkuun ja vältetään turhaa oleilua harrastustiloissa. (Suositus annettu 16.10.)

Julkisten tilojen käytössä tulee huolehtia siitä, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lisäksi asiakasmäärä sisätiloissa rajataan puoleen normaalista asiakasmäärästä. Nämä tilat tarkoittavat esimerkiksi kaupungin omia tiloja tai valtion omistuksessa olevia tiloja. (Suositus annettu 16.10.)

Maan hallitus on suositellut, että etätöitä jatketaan vuoden loppuun asti kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Kaupungin omien työntekijöiden osalta vastaava suositus on annettu jo syyskuussa ja se on voimassa vuoden loppuun asti. (Suositus annettu 16.10.)

Kaupungin linjaus (annettu 25.8., jatkettu 5.10.) järjestää ikääntyneiden ja vammaispalveluiden asumispalveluiden vierailut ensisijaisesti ulkoilmassa maskeja käyttäen tai sisätiloissa poikkeusjärjestelyin turvalliset olosuhteet varmistaen on voimassa toistaiseksi. (Suositus tarkennettu 16.10.)

Kaupunginsairaalan osastoille pääsevät vierailemaan ainoastaan saattohoitopotilaiden ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaiset maskeja käyttäen. (Suositus annettu 25.8., jatkettu 5.10.)

Ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien kotiin annettavissa palveluissa sekä riskiryhmien asumispalveluissa kaupungin työntekijöitä velvoitetaan käyttämään maskeja.
Linjaus annettu 25.8., tarkastettu 5.10.

Vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta jatkuu poikkeusjärjestelyin ainakin lokakuun ajan.
Linjaus annettu 25.8., tarkastettu 5.10.

Ikääntyneiden päivätoiminta pidetään suljettuna vuoden loppuun asti. 
Linjaus tehty 25.8., tarkastettu 5.10.

Liikuntapalvelut on supistanut koronaviruksen riskiryhmäläisten palveluja, jos niissä ei voida täysin turvata THL:n ohjeiden toteutumista.  Tauolla ovat senioreille ja diabeetikoille suunnatut kuntopiiriryhmät, jotka toteutetaan kuntosaleilla. Myös eri kaupunginosista kulkevien maksuttomien uimahallikuljetusten käynnistämistä on päätetty siirtää myöhempään ajankohtaan.
Linjattu 8.9., tarkastettu 5.10.

Uusien harjoittelujen aloittaminen perusopetuksen luokkaryhmissä on kielletty lokakuun loppuun asti.
Linjaus tehty 22.9.

Lasten ja nuorten urheiluturnauksissa voidaan järjestää koulumajoituksia, kunhan niissä huomioidaan eri seurojen majoitus omissa itsenäisissä tiloissaan. Aikuisilta kaupunki edellyttää majoitustiloissa 1,5 metrin turvavälien säilyttämistä myös nukkumistiloissa. Ruokailuissa tulee varmistaa, ettei sisätiloihin pääse muodostumaan ruuhkaa tai jonoja. Aikuisten kannattaa pitää sisätiloissa maskeja oman seuran majoitustilojen ulkopuolella liikuttaessa.
Linjaus tehty 26.8.

Lisäksi Suomen hallitus on rajoittanut ravintoloiden ja baarien aukioloaikaa. Asetuksen mukaan alkoholia saa anniskella ravintoloissa enintään puoleenyöhön asti. Lisäksi ravintolat on suljettava viimeistään yhdeltä yöllä. Asetus tuli voimaan koko maassa 1. lokakuuta ja on voimassa kuukauden ajan. Ravintoloille on annettu siirtymäaikaa aukioloaikojen noudattamiseen siten, että niiden on oltava voimassa viimeistään lokakuun 8. päivä.