Hyppää pääsisältöön
Kuva
Mies poimii hedelmiä kaupassa kangasmaski kasvoillaan

Suosituksilla ja rajoituksilla halutaan suojata erityisesti riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä sekä estää tartuntojen leviäminen.

Suositukset eivät ole velvoittavia. Jokainen asukas päättää itse niiden noudattamisesta.

Linjaukset ovat velvoittavia toimintaohjeita Jyväskylän kaupungin palveluissa.

Rajoitukset ovat asukkaiden oikeuksia rajoittavia päätöksiä, jotka perustuvat lainsäädännössä annetun julkisen vallan käyttöön.

Päivitetty 11.10.2021

Yleisö- ja yksityistilaisuudet

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on 24.8. purkanut määräyksen yleisötilaisuuksien turvaväleistä. Myös tilaisuuksien kokoontumisrajoitukset ovat päättyneet 9.9.2021.

Tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia on jatkossa edelleen noudatettava myös yleisötapahtumissa. Asiakkaille on tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen tai desinfiointiin, asiakaspaikat on järjestettävä mahdollisimman väljästi ja asiakkaita on ohjeistettava hyvistä käytännöistä, joilla terveysturvallisuutta parannetaan. Tietyn mittaisia turvavälejä ei kuitenkaan vaadita.

Aluehallintoviraston tiedote määräyksestä

Yksityistilaisuuksia koskeva suositus osallistujamäärästä on sama kuin Länsi-ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston antama määräys julkisia tilaisuuksia koskien. Yksityistilaisuuksia ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.

Suositukset ja rajoitukset palveluissa

Perusopetus, varhaiskasvatus

Kaupungin kouluissa jatketaan lähiopetusta turvallisuusohjeita noudattaen.
 
Maskeja suositellaan käytettävän 6. vuosiluokasta alkaen. Perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan edellytetään käyttävän työpaikalla visiirejä tai maskeja.
 
Mikäli vanhemmat saattavat lapsiaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, heidän tulee käyttää maskeja. Sisätiloihin ei voi jäädä oleskelemaan, vaan lapsi ainoastaan saatetaan tiloihin, jonka jälkeen huoltajaa pyydetään poistumaan ruuhkien välttämiseksi. Ohjeet ovat samat kuin viime talvena ja keväänä ja ne ovat voimassa vuoden loppuun asti.
 
Opetus ja ruokailut järjestetään perusopetuksessa viime talven tapaan siten, että ryhmien välinen liikkuminen minimoidaan. Varhaiskasvatus järjestetään mahdollisuuksien mukaan niin, että ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä keskenään.
 
Syksyn aikana ei järjestetä koulujen välisiä tapahtumia, ei retkiä eikä leirikouluja. Perusteena on se, ettei lapsilla ja nuorilla ole vielä rokotusten tuomaa suojaa ja siten virus voi levitä ryhmien välillä nopeasti.
 
Kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan yhteiset kokoontumiset ja koulutuspäivät sekä vanhempainillat toteutetaan joko pienryhmissä tai etätapaamisina. Pienryhmätapaamisissa käytetään maskeja. Linjaus on voimassa vuoden loppuun.
 
Korkeakoulujen opiskelijavaihdon toteuttamisesta kaupungilla ei ole erillistä kantaa. Kaupunki kehottaa noudattamaan ja seuraamaan valtakunnallista ohjeistusta sekä maahantuloon liittyviä ohjeita. 

Harrastustoiminta ja liikunta

Kaikki ajantasaiset suositukset harrastustoimintaan ja liikuntaan sivulla Koronaviruksen vaikutukset liikuntapalveluihin.

Museot, kirjastot, kansalaisopisto

Jyväskylän kaupungin museot palvelevat asiakkaita normaalisti hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä noudattaen.

Kirjastot ja omatoimikirjastot ovat auki normaaleina aukioloaikoina. Palautusluukut ovat auki myös kirjastojen aukioloaikoina ja lainoja voi uusia 8 kertaa. Kirjastoautoissa voi asioida taas useita asiakkaita kerrallaan. Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille kirjastojen tiloissa ja kirjastoautoissa.

Kansalaisopiston kursseilla yli 12-vuotiaille opiskelijoille suositellaan kasvomaskin käyttöä.

Kaupunginteatteri ja Jyväskylä Sinfonia

Kaupunginteatterin ja Sinfonian yleisöesitykset pyörivät Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksia koskevia määräyksiä noudattaen. Esitysten mahdollisista muutoksista tiedotetaan suoraan lipun ostaneita henkilöitä.

Vierailusuositukset ikääntyneiden palvelut ja vammaispalvelut, sosiaalihuoltolain mukaisissa asumisyksiköissä

Vierailuista ei tarvitse sopia etukäteen eikä vierailijoiden määrää rajoiteta. Vierailuilla tulee kuitenkin noudattaa yksiköiden antamia hygieniasuosituksia.

Jos yksiköissä ilmenee tartuntoja, tartuntataudeista vastaava lääkäri voi asettaa yksikköön vierailukieltoja. Näistä tilanteista tiedotetaan aina erikseen. 

Työ- ja päivätoiminta

Vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta sekä ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta avataan poikkeusjärjestelyin, jotta turvavälit voidaan tiloissa säilyttää. 

Ikääntyneiden päivätoiminta avataan yksikkö kerrallaan ja niiden avautumisesta tullaan tiedottamaan asiakkaita erikseen.

Muita suosituksia

Jyväskylän kaupungin etätyösuositus päättyy valtakunnallisen linjauksen mukaisesti 15.10. Kaupungin henkilöstölle tulee ohjeita, miten työpaikoille palataan.

Myös kaupungin ulkopuolisten työantajien etätyösuositus päättyy 15.10.2021. 

Yleisten alueiden käyttöluvat tapahtumiin 

Kaupunki myöntää yleisten alueiden käyttölupia tapahtumia varten. Yleisiä alueita ovat kaikki kaupungin omistamat alueet, joista keskeisiä tapahtumapaikkoja ovat puistot, Sataman alue, Lutakonaukio ja kävelykatu.

Luvissa mainitaan kuitenkin selkeästi se, että tapahtumissa on noudatettava voimassa olevia koronaohjeita sekä Avin yleisörajoituksia.


Muuta tietoa rajoituksista ja suosituksista sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta:
STM:n antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa

Maskisuositus

Maskisuositus on Jyväskylässä voimassa toistaiseksi. Maskeja suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille.

Kasvomaskit

Sosiaali- ja terveyspalveluista muistutetaan, että laaja maskisuositus koskee myös asiakkaita. Tämä tarkoittaa sitä, että yli 12-vuotiaiden asiakkaiden on suositeltavaa käyttää maskeja kaupungin yksiköissä vierailtaessa sekä asiakas- ja vastaanottokäynneillä.

Kaupungin henkilökunnalla on velvoite käyttää maskeja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökunnalla on voimassa maskipakko. 

Kuva
Teksti Välitäthän toisista - käytäthän maskia ja kaupungin logo sekä kuva linja-autossa istuvasta naisesta maski kasvoilla