ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาในเมือง Jyväskylä

Corona information - thai - updated 24.9.2020

Corona information Video on Youtube - thai (Info Gloria)

  • อาการต่าง ๆ ของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ได้แก่อาการดังต่อไปนี้ เช่น มีไข้, ไอ, หายใจไม่สะดวก, อ่อนเพลีย, วิงเวียน และท้องร่วง.
  • ถ้าหากคุณสงสัยว่าคุณติดเชื้อ, ให้โทรศัพท์ไปหาพยาบาลวิชาชีพ มีปํญหาว่าด้วยเรื่องทักษะภาษาฟินน์หรือไม่? เมื่อนั้นให้บอกว่า, คุณต้องการล่าม. เช่นกันนั้นคุณอาจจะขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความสามารถทางภาษาฟินน์มากกว่า. ทุกวันราชการ เวลา 9-16 นาฬิกา (จากวันจันทร์ถึงวันศุกร์) หรือเวลา เวลา 9-15 นาฬิกา (ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์) เบอร์โทรศัพท์คือ 014 266 0133. ตอนเย็น เบอร์โทรศัพท์คือ 116117.
  • ให้ปฏิบัติตามหลักการกักตัวตามคำแนะนำที่บุคลากรงานการบริการด้านสุขภาพได้ชี้แจงแก่คุณ.
  • ให้ใช้หน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ๆ, ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 20 วินาที และให้รักษาระยะห่างทางสังคมจากบุคคลอื่น ๆ เป็นระยะสองเมตร.