ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาในเมือง Jyväskylä

Corona information Video on Youtube - thai (Info Gloria)

Kuvallinen ohje maskin käyttöön - thai -pdf

การป้องกันการแพร่เชื้อ

· ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 20 นาที. เช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษที่สะอาด. เช่นกันนั้นคุณสามารถที่จะใช้เจลแอลกอฮอล์.

· อย่าสัมผัสดวงตา, จมูก หรือปาก, ถ้าหากคุณยังไม่พึ่งล้างมือเสร็จ.

· ถ้าหากคุณจามหรือไอ, ให้คุณป้องหน้าของคุณด้วยกระดาษเช็ดจมูก แล้วให้ทิ้งกระดาษเช็ดจมูกนั้นลงขยะ. ถ้าหากคุณไม่มีกระดาษเช็ดจมูก, ให้ไอโดยหันหน้าซบกับแขนเสื้อ, ห้ามใช้มือปิด.

· ให้เว้นระยะห่างทางสังคมจากคนอื่น ๆ เป็นระยะอย่างน้อย 2 เมตร.

· อย่าเชื้อเชิญใครมาเยี่ยมบ้าน, เช่นกันนั้นก็อย่าไปเยี่ยมบ้านใคร.

· ถ้าคุณป่วย, ให้คุณอยู่ที่บ้าน.

· ให้ใช้หน้ากากอนามัย, กรณีที่คุณไม่สามารถที่จะรักษาระยะห่างทางสังคมจากบุคคลอื่น ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะ หรือเมื่อคุณไปรับการตรวจหาเชื้อโคโรนา.

อาการต่าง ๆ จากการติดเชื้อโคโรนา

อาการต่าง ๆ ของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ได้แก่อาการดังต่อไปนี้ เช่น มีไข้, ไอ, หายใจไม่สะดวก, อ่อนเพลีย, อาการผิดปรกติเกี่ยวกับประสาทสัมผัสการรับรส และการได้กลิ่น.

โรคนี้อาจจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุ, และกับบุคคลผู้ซึ่งมีโรคอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น โรคเกี่ยวกับกับปอด และหัวใจ.

ให้ทำการติดต่อไปยังศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโคโรนา, ถ้าหากคุณมีอาการต่าง ๆ ดังกล่าว

และถึงแม้ว่าคุณจะมีอาการต่าง ๆ ดังกล่าว แต่ไม่รุนแรงก็ตาม, ให้คุณติดต่อไปยังเบอร์โทรที่พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโคโรนา ซึงสังกัดหน่วยงานบริการสาธารณสุข

· วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8-16 นาฬิกา หรือ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย เวลา เวลา 9-15 นาฬิกา, เบอร์โทรศัพท์คือ 014 266 0133.

· ส่วนเวลาที่นอกเหนือจากเวลาที่ระบุไว้ในข้างตัน ให้โทรไปที่เบอร์พร้อมบริการในขณะนั้นคือเบอร์ 116 117.

· ถ้าหากคุณต้องการล่าม, ให้คุณบอกถึงความต้องการดังกล่าวทางโทรศัพท์ด้วย.

· บริการการจองเวลาสำหรับผู้ที่มีความพร่องทางการได้ยิน และการแจ้งผลการตรวจนั้น จะมีการให้บริการผ่านข้อความทางโทรศัพท์, เบอร์ 050 303 7722.

คุณสามารถที่จะตอบแบบสอบถามอาการทางอินเตอร์เน็ตได้ ผ่านบริการ Omaolo (ภาษาฟินน์, ภาษาสวีดิช หรือภาษาอังกฤษ). กรณีเด็กเล็ก, ให้โทรศัพท์ไปยังเบอร์โทรที่พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโคโรนา ซึงสังกัดหน่วยงานบริการสาธารณสุข คือเบอร์ 014 266 0133. เมื่อคุณทำการประเมินอาการผ่านบริการ Omalo แล้วเช่นกันนั้นคุณสามารถจองเวลาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อผ่านระบบดังกล่าวได้.

บุคลากรงานสาธารณสุขจะเป็นผู้ประเมินผ่านทางโทรศัพท์ว่า, มีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องทำการตรวจหาเชื้อ. คุณจะได้รับคำแนะนำต่าง ๆ ผ่านทางโทรศัพท์ว่า, คุณจะต้องทำอย่างไร, เมื่อไร และที่ไหนที่คุณจะไปได้.

การแจ้งผลการตรวจหาเชื้อโคโรนานั้นจะทำการแจ้งผ่านข้อความทางโทรศัพท์

ถ้าหากคุณได้เข้ารับการตรวจเพื่อหาเชื้อโคโรนาแล้ว, ให้คุณกักตัวอยู่ที่บ้านคือระหว่างเวลาหลังเข้ารับการตรวจแล้วจนกระทั่งได้รับผลการตรวจ. ให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บุคคลในครัวเรือนของตนเอง.

ถ้าผลการตรวจหาเชื้อโคโรนานั้นเป็นลบแล้ว และอาการดังกล่าวเป็นอาการหวัด, ใหัคุณพักผ่อนอยู่ที่บ้าน, อย่าแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น ๆ.

กรณีผลการตรวจหาเชื้อโคโรนา (โควิด-19) ของคุณเป็นบวก, ให้คุณรออยู่ที่บ้าน, คือรอว่าพยาบาลวิชาชีพจะโทรไปหาคุณ. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ ที่พยาบาลให้คุณ.

ถ้าคุณป่วย, อย่าไปร้านค้า.

ถ้าหากคุณป่วย, คุณไม่สามารถที่จะไปร้านค้าหรือร้านขายยาได้ ให้ขอความช่วยเหลือจากญาติหรือ

เพื่อนบ้าน. ร้านค้าอาหารหรือร้านขายยามีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน. กรณีที่คุณไม่ได้รับความช่วยเหลือ, ให้ขอความช่วยเหลือจากเทศบาลเมือง Jyväskylä. 

· สำหรับพลเมืองชาว Jyväskylä: เวลาในการโทรคือ วันจันทร์ และวันพุธ ระหว่างเวลา 9-14 โดยโทรไปที่เบอร์ 014 266 0550. 

· สำหรับพลเมืองชาว Hankasalmi: เวลาในการโทรคือ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8-16 โดยโทรไปที่เบอร์ 014 267 1490.

· สำหรับพลเมืองชาว Uurainen: เวลาในการโทรคือ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8-16 โดยโทรไปที่เบอร์ 040 772 8543.

  

ส่วนเวลาอื่น ทั้งพลเมืองของเทศบาล Jyväskylä, พลเมืองของเทศบาลเมือง Hankasalmi และพลเมืองของเทศบาลเมือง Uurainen จะได้รับความช่วยเหลือผ่านงานสังคมสงเคราะห์ที่พร้อมปฏิบัติงานในขณะนั้น โทร. 014 266 0149. 

ให้ใช้หน้ากากอนามัย

สำหรับพลเมืองชาว Jyväskylä ผู้มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป มีการให้คำแนะนำว่าควรใช้หน้ากากอนามัย. คำแนะนำดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 15.1.2021.

ให้ใช้หน้ากากอนามัย, เมื่อคุณไม่สามารถที่จะรักษาระยะห่างทางสังคมจากบุคคลอื่น ๆได้, ตัวอย่างเช่น

· เมื่อคุณอยู่ภายในตัวอาคารซึ่งเป็นที่สาธารณะ, ตัวอย่างเช่น ในร้านค้าต่าง ๆ, ในห้องสมุด, ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่จัดไว้สำหรับบริการเยาวชน, ในโบสถ์วิหารต่าง ๆ, ในโรงภาพยนตร์ หรือในห้องโถงสำหรับจัดคอนเสิร์ต

· ในสถานที่ที่จัดเพื่อให้มีการชุมนุมกัน, การจัดการแข่งขันต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นนอกตัวอาคาร, ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถหลึกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอืน ๆ ได้

· ในสถานศึกษาระดับหลังการศึกษาภาคบังคับ หรือในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

· ในบริการขนส่งสาธารณะ

· ในระหว่างการเดินทางเพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโคโรนา

· เมื่อคุณเดินทางเข้าประเทศฟินแลนด์ โดยที่ประเทศต้นทางอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยง

อย่าใช้หน้ากากอนามัย, ถ้าการใช้หน้ากากอนามัยดังกล่าวทำให้เกิดอาการหายใจลำบากจนเกินไป หรือถ้าคุณมีเหตุผลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ, ซึ่งเป็นเหตุให้คุณไม่สามารถที่จะใช้หน้ากากได้.

จุดบริการแจกหน้ากากอนามัย

เทศบาลเมือง Jyväskylä ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่พลเมืองผู้มีความขัดสนทางการเงิน. นอกเหนือจากผู้ขัดสนทางการเงินแล้ว ชาวเมืองจะต้องจัดหาหน้ากากอนามัยมาใช้เอง. แนะนำให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีใช้หน้ากากอนามัย.

จะมีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ตามจุดบริการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ฬ

· สำนักงานสังคมสงเคราะห์ Hannikaisenkatu ตามที่อยู่คือ Hannikaisenkatu 37, ซึ่งเวลาแจกคือคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 10-14 นาฬิกา.

· ศูนย์บริการเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม (Kotoutumispalvelu) ตามที่อยู่ Väinönkatu 1, ซึ่งเวลาแจกคือคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 10-13 นาฬิกา. · ศูนย์บริการสาธารณสุขต่าง ๆ:

o Keskusta, Kuokkala, Kyllö, Palokka และ Sampoharju, ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 12-16 นาฬิกา.

o Korpilahti, Säynätsalo และ Tikkakoski, ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 14-16 นาฬิกา.

· Huhtasuon kylätoimisto (ประชาคมหมู่บ้าน), ตามที่อยู่ Nevakatu 1, วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 9-15 นาฬิกา และทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9-14 นาฬิกา

· ศูนย์กิจกรรมพลเมือง คือที่ห้องโถง ตึก Matara/ ศูนย์ Gloria, ตามที่อยู่ Matarankatu 6 A, วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 9-16 นาฬิกา และทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9-14 นาฬิกา.

ผม/ดิฉัน ทำอะไรได้บ้าง หากอยู่ในช่วงกักตัว หรือแยกตัว? 

ให้ขอคำแนะนำ (ฉบับภาษาแม่ของตน) เกี่ยวกับการกักตัวจากพยาบาล. ถือว่าสำคัญมาก, ถ้าคุณจะปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับ. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกักตัว: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni

ให้ดาวน์โหลด Koronavilkku ลงในโทรศัพท์ของคุณ

Koronavilkku คือแอพพลิเคชั่นที่, แจ้งให้คุณรู้ว่า, ตามการประเมินของแอพพลิเคชั่นแล้วคุณได้สัมผัสและใกล้ชิดกับ[ผู้ติดเชื้อ]ไวรัสโคโรนา. คุณสามารถดาวน์โหลด Koronavilkku ได้ฟรีจากเว็บไซต์ https://koronavilkku.fi/.

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ โคโรนา ของเทศบาลเมือง Jyväskylä: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona

เว็บไซต์ โคโรนา ของเทศบาลเมือง Jyväskylä ในภาคภาษาอังกฤษ https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-s...

เว็บไซต์ โคโรนา ของเทศบาลเมือง Jyväskylä ในภาคภาษาอื่น ๆ https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/muutkielet

ข้อมูลที่ปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ในภาคภาษาอังกฤษฬ โดย Finnish Institute of Health and Welfare (องค์กรด้านสุขภาพและความผาสุข ประเทศฟินแลนด์) เป็นภาษาอังกฤษ: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/co...

ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินต่าง ๆ โดยคณะรัฐมนตรีฟินแลนด์ เกี่ยวกับไวรัส โคโรนา ในภาษาอังกฤษ https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus