Fayraska korona

Corona information Video on Youtube - somali (Info Gloria)

Astaamaha cudurka iyo qaadistiisa

Astaamaha cudur ama xanuun ee fayraska korona (COVID-19) waxay tusaale ahaan noqon karaan xummad, qufac, neefsashada oo adkaata, daal, lallabbo iyo shuban. Dadka uu xanuunkani ku dhaco badankoodu waxay u xanuunsadaan qaab u dhigma infekshannada neefsashada adkeeya ee caadiga ah ama hargab oo kale. Saamiga fayraska korona waxaa laga qaadaa dadka leh astaamaha lagu yaqaanno infekshanka fayraska koronaha. 

Cudurkan wuxuu khatar gaar ahaaneed u lahaan karaa dadka da’da ah (waayeelka ah) iyo kuwa jirrooyin kale qaba, tusaale ahaan cudurrada sambabbada iyo wadnaha.

Cudur qaadista iska dhowr oo dadkana ka dhowr –xusuuso nadaafadda gacmaha ee wanaagsan

 • Ugu yaraan 20 ilbiriqsi ku dhaq gacmaha biyo iyo saabbuun.  Warqad nadiif ah ku engeji gacmaha. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa maaddada jeermisdilidda.
 • Ha taataaban ama ha marmarin indhaha, sanka ama afka, haddii aadan islamarkaas gacmaha soo dhaqan. 
 • Haddii aad qufacdid ama hindhistid, safaleeti ama warqad loogu talaggalay wejigaaga ku dabool oo safaleetigaasna qashinka ku rid. Haddii aadan safaleeti ama warqad kale haysanin, ku qufax laabatada gacanta shaarka, calaacasha ha ku quficin.
 • Ugu yaraan 1–2 mitir u jirso dadka kale.
 • Gaadiidka dadweynaha iyo xaaladaha aadan masaafo habboon dadka kale u jirsan karin, ku isticmaal maaskarada wajiga.

Haddii aad qaadista xanuunkan isaga shakisid, sidan wax yeel

Haddii astaamaha xanuunku ay kuwo khafiif ah yihiin

 • ku samee weydiimaha astaamaha xanuunka adeegga Omaolo(weydiimaha astaamaha xanuunka oo finish, iswiidhish ama ingiriis ah).Markaad sii maraysid qiimaynta asaamaha xanuunka ee Omapalvelu, waxaad sidoo kale internet ahaan u qabsan kartaa ballan saami lagaaga qaado.
 • ama soo wac telefoonka korona ee daryeelka caafimaadka 014 266 0133
  • isniinta ilaa jimcaha saacadaha 8–16
  • wiikendhiyada saacadaha 9–15
  • wakhtiyada kale 116 117

Shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayaa telefoonka ku qiimayn doona, in saami qaadis loo baahanyahay iyo in kale.  Telefoonka waxaa lagugu siinayaa tilmaanbixin ku aaddan waxa lagaa rabo inaad samaysid, wakhtiga iyo goobta aad saami qaadista u imaan kartid.

Raacitaanka tilmaanbixintu waa muhiim, si aysan shaqaalaha iyo bukaannada kale xanuunka u qaadin. Marnaba adigoo xanuunsan oo aan telefoon iska soo hormarin, ha aadin xarunta caafimaadka.

Jawaabta saamiga koronaha waxaa lagu soo sheegayaa farriinta telefoonka.

Haddii aad saamiga koronaha tagtay, muddada u dhexeysa tagitaanka saami qaadista iyo helitaanka jawaabta waa in guriga la joogo oo la iska dhowro la kulanka dadka aadan isku saxanka ahayn ama isku guri ku wada noolayn.

Haddii saamiga koronuhu uu negatifyahay ama yahay mid taban oo uu hargab caadi ah iska ahaa, guriga ku naso oo dadka kale ha qaadsiin. Calaamadaha xanuunka waxaad isaga yarayn kartaa daawooyinka xanuunka iyo xanuun jabiyayaasha. Xusuuso inaad dareere badan cabtid, maadaama jirka kulul amadiirran uu hoore inta caadiga ah ka badan uumibixiyo.

Haddii saamiga koronuhu (COVID 19) uu bositif yahay ama mid togan yahay, gurigaaga ku sug xiriirka ay kula soo samayn doonaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka. Ku dhaqan tilmaanbixinta ay shaqaalaha daryeelka caafimaadku telefoonka kugu siiyaan.

Haddii ay xaaladdaadu xumaato oo astaamo xanuun oo daran aad isku aragtid, la xiriir nambarka koronaha 014 266 0133, isniin ilaa jimce saacadaha 8–16, wiikendhiyadana saacadaha 9–15, wakhtiyada kalana nambarka 116 117. Haddii xaalad degdeg ahi jirto, soo wac 112.

Anigoo xanuunsan baan guriga joogaa oo dukaan iyo farmashiye ma aadi karo –maxaan samaynayaa?

Haddii aad xanuunsantahay oo aadan dukaan iyo farmashiyaba aadi karin, ehelka ama deriska caawimaad weydiiso. Dukaannada raashinka iyo farmashiyaashuba waxay leeyihiin adeegyo guryaha wax la isugu keeno. Haddii aad caawimaad heli kari weydo, degmadaada caawimaad weydiiso.

 • Dadka Jyväskylä ku dhaqan: Ilaa 30.9.2020 isniin–jimce saacadaha 8–16,tel. 014 266 0550, laga bilaabo 1.10.2020 isniin–talaado saacadaha 9–14 nambarka 014 266 0550.
  • Haddii xilliyada kale ay kula soo gudboonaadaan wax kedis ah, baahi caawimaadeed oo degdeg ah, caawimaad waxaad ka helaysaa heeganka hawlaha arrimaha bulshada ee dadka waaweyn isniin–jimce saacadaha 8–16 nambarka 014 266 9664.
  • Waayeelka waxaa laga caawinayaa xarunta OIVA-keskus nambarka 014 266 1801.
  • Qoysaska ilmooleyda ah waxaa baahidooda degdegga ah looga caawinayaa hagidda adeegyada taageerada hore isniin–khamiis saacdaha 9–14 nambarka 014 266 3501 ama talasiinta rugta daryeelka caafimaadka qoysaska (perheneuvola) isniin–jimce saacadaha 8–15.30 nambarka 014 266 3590.
 • Dadka Hankasalmi ku dhaqan: maalmaha shaqada, saacadaha 8–17, nambarka 014 267 1490 
 • Dadka Uurainen ku dhaqan: maalmaha shaqada, saacadaha 8–16, nambarka 040 772 8543

Wakhtiyada kale dadka degaanka ku dhaqan waxay sidoo kale caawimaad ka helayaan heeganka arrimaha bulshada, t. 014 266 0149.

Sidee buu fayraska korona u saamaynayaa nolosha dadka degaanka ku dhaqan?

 

 • Adigoo xanuunsan ama karantiin ku jira ha aadin shaqo, dukaan iyo meelo kaleba, tusaale ahaan meel ay dad kale joogaan.
 • Ilmahaaga oo xanuunsan ha geyn xannaanada carruurta oo ayeeydiis iyo awoowgiisna ha u geynin.
 • Guryaha ay ku noolyihiin waayeelka iyo naafada, tusaale ahaan guryaha waayeelka lagu xannaaneeyo waa la booqan karaa, waase in loo hoggaansamo tilmaanbixinta kahortagga fiditaanka cudurka.   
 • Daryeelka ilkaha lama aadi karo, haddii la hargabsanyahay. Haddii aad hargabsantahay oo tusaale ahaan uu ku hayo ilig xanuun daryeel degdeg ah u baahan, habka aad qaabbilaadda u imaanaysid telefoonka ayaa laguugu sheegayaa.
 • Gaadiidka dadweynaha iyo xaaladaha aadan masaafo habboon dadka kale u jirsan karin, ku isticmaal maaskarada wajiga.
 • U safar waddamada kaliya ee lagu qiimeeyay, in halista cudurku ay xakamaysantahay.

 

Maxaan samayn karaa, intaan karantiinka ama goonni ku haynta ku jiro?

Weyddiiso shaqaalaha daryeelka caafimaadka warbixin ku saabsan karantiinka (oo luqaddaada ku qoran). Waa muhiim, inaad tilmaanbixinta raacdid. Faahfaahindheeraad ah ka fiirso bogga karantiinka https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni

Ablikeeshinka korona soo gasho telefoonkaaga

Ablikeeshinka korona wuxuu sheegayaa, haddii aad si waafaqsan qiimayntiisa ugu dagnaatay fayraska korona. Haddii inaad qaadday lagugu caddeeyo, adigoo aan magacaaga sheegin baad ablikeeshinka ku sheegi kartaa.  Macluumaadka shakhsi ahaaneed aad baa ablikeeshinka loogu dhowraa. Ablikeeshinka korona si bilaash ah baad uga soo degsan kartaa baraha ablikeeshinnada laga soo degsado

Faahfaahin dheeraad ah:
Magaalada Jyväskylä boggeeda korona: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona
Information on the Coronavirus in Jyväskylä in Englishhttps://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-s...
Macluumaadka cusub ee Finnish Institute of Health and Welfare (Hay’adda nololwanaagga iyo caafimaadka THL) oo ingiriis ah: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/co...
Macluumaad ku saabsan go’aanka dowladda Finland oo la xiriira fayraska korona oo af ingiriis ah  https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus