Fayraska korona

Karanteeniohje, somali -pdf
Hagitaan ku saabsan muddada karantiilka iyo ka soocnaanta dadka kale

Kuvallinen ohje maskin käyttöön -pdf
Tilmaanbixinta adeegsiga maaskarada wajiga

Corona information Video on Youtube - somali (Info Gloria)

Estä koronaviruksen leviäminen (somali) – Ka hor tag faafidda fayruska korona -video - THL

Kelan info tartuntatautipäivärahasta (somali), pdf

Macluumaadka korona oo ku socda dadka deggan Jyväskylä

Kahor tag qaadidda cudurka 

 • Ugu yaraan 20 ilbiriqsi ku dhaq gacmaha biyo iyo saabbuun.  Warqad nadiif ah ku engeji gacmaha. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa maaddada jeermisdilidda.
 • Ha taataaban indhaha, sanka ama afka, haddii aadan islamarkaas gacmaha soo dhaqan.  
 • Haddii aad qufacdid ama hindhistid, safaleeti ama warqad loogu talaggalay wejigaaga ku dabool oo safaleetigaasna qashinka ku rid. Haddii aadan safaleeti ama warqad kale haysanin, ku qufax laabatada gacanta shaarka, calaacasha ha ku quficin.
 • Ugu yaraan 2 mitir u jirso dadka kale.
 • Ha ugu yeedhin marti gurigaaga, adiguna cidna ha martiyin.
 • Haddii aad xanuunsantahay gurigaaga joog. 
 • Isticmaal af iyo san dabool marka aanad awoodayn in aad dadka in kugu filan u jirsato, ee aad tusaale ahaan saarantahay gaadiidka dadwaynaha ama marka aad tagayso baadhitaanka koronaha. 

Astaamaha koronaha 

Astaamaha cudur ama xanuun ee fayraska korona (COVID-19) waxay tusaale ahaan noqon karaan xummad, qufac, neefsashada oo adkaata, daal, lallabbo iyo shuban.

Cudurkan wuxuu khatar gaar ahaaneed u lahaan karaa dadka da’da ah (waayeelka ah) iyo kuwa jirrooyin kale qaba, tusaale ahaan cudurrada sambabbada iyo wadnaha.

La soo xidhiidh talo bixinta koronaha, haddii aad isku aragto astaamaha xanuunka.

Haddii ad leedahay astaamo khafiif ah xataa, la soo xidhiidh lambarka koronada ee daryeelka caafimaadka. 

 • isniinta ilaa jimcaha saacadda 8-16, sabtida iyo axadda saacadda 9-15, tel.014 266 0133. 
 • Wakhtiyada kale soo wac lambarka heeganka ee ah 116 117. 
 • Haddii ad u baahantahay turjumaan, u sheeg qofka taleefanka kugula hadlaya. 
 • Dadka lixaad la’aanta maqalka qaba adeegga ay ballanta ka qabsanayaan ama lagu ogaysiinayo natiijada baadhitaanku waxaay ku shaqaysaa fariin qoraal ah lambarkuna waa 050 303 7722.

ku samee weydiimaha astaamaha xanuunka adeegga Omaolo (finish, iswiidhish ama ingiriis). ama soo wac telefoonka korona ee daryeelka caafimaadka 014 266 0133 Markaad sii maraysid qiimaynta asaamaha xanuunka ee Omapalvelu, waxaad sidoo kale internet ahaan u qabsan kartaa ballan saami lagaaga qaado. 

Shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayaa telefoonka ku qiimayn doona, in saami qaadis loo baahanyahay iyo in kale.  Telefoonka waxaa lagugu siinayaa tilmaanbixin ku aaddan waxa lagaa rabo inaad samaysid, wakhtiga iyo goobta aad saami qaadista u imaan kartid.

Jawaabta saamiga koronaha waxaa lagu soo sheegayaa farriin telefoonka kuugu soo dhacaysa.

Haddii aad iska soo qaadday baadhitaanka koronaha, joog gurigaaga illaa ilnta aad helayso jawaabta baadhitaanka.  Iska ilaali inaad la xidhiidho dad ka baxsan dadka kugula nool gurigaaga.  

Haddii saamiga koronuhu uu negatif yahay ama yahay mid taban oo uu hargab caadi ah iska ahaa, guriga ku naso oo dadka kale ha qaadsiin. 

Haddii saamiga koronuhu uu yahay boositif, ku sug gurigaaga illaa inta ay kalkaaliso kula soo hadlayso.  Ku dhaqan hagitaanka ay kalkaalisadu ku siisay. 

Haddii aad xanuunsantahay ha tagin tukaanka

Haddii aad xanuunsantahay oo aadan dukaan iyo farmashiyeba aadi karin, ehelka ama deriska caawimaad weydiiso. Dukaannada raashinka iyo farmashiyaashuba waxay leeyihiin adeegyo guryaha wax la isugu keeno. Haddii aad wax ku caawiya waysid, caawimaad ka codso magaalada Jyväskylä. 

 • Dadka deggan Jyväskylä: isniin iyo arbaco saacadda 9-14 taleefan lambarka 014 266 0550. 
 • Dadka deggan Hankasalmi: isniin illaa jimce saacadda 8–16 taleefan lambarka 014 267 1490.
 • Dadka deggan Uurainen: isniin illaa jimce saacadda 8–16 taleefan lambarka 040 772 8543.

Wakhtiyada kale reer Jyväskylä, Hankasalmi iyo Uurainen waxay sidoo kale caawimaad ka helayaan heeganka arrimaha bulshada, t. 014 266 0149. 

Isticmaal af iyo san dabool

Dadka Jyväkylä ku nool ee 12 sano ka wayn waxaa lagula talinayaa isticmaalka af iyo san daboolka.  

Isticmaal af iyo san dabool marka aanad awoodayn in aad dadka in kugu filan u jirsato, ee aad tusaale ahaan

 • ku jirto goobaha ay dadku wadaagaan ee gudaha ah tusaale ahaan tukaamada, maktabyada, xarumaha dhallinyarta, kaniisadda, teatherka ama hoolalka ruwaayadaha
 • munaasabadaha dad waynaha, alamiitooyinka bannaanka ka dhacaya iyo munaasabahada aanad iska ilaalin karin
 • maxadyada waxbarashada ee heerka labaad iyo jaamacadaha
 • gaadiidka dad waynaha
 • marka aad u sii socoto baadhitaanka cudurka fayruska koronaha
 • marka aad ka timaaddo goobaha halista cudurka u ah ee aad imanayso Finland

Ha isticmaalin af iyo san daboolka, haddii aay si aan loo dulqaadan karin kuugu adkayso neefsashada ama haddii aad leedahay sababo kale oo caafimaadkaaga ku saabsan oo kaa hor istaagaya in aad isticmaasho af iyo san daboolka

Goobaha lagu qaybiyo af iyo san daboolada

Magaalada Jyväskylä ayaa u qaybinaysa af iyo san daboolada dadka magaalada deggan ee danyarta ah. Dadka magaalada deggan intooda kale iyaga ayaa iibsanaya af iyo san daboolada.  Waxaa lagu talinayaa dadka ka wayn 12 sano inaay isticmaalaan af iyo san daboolka. 

Af iyo san daboollada waxaa lagu qaybinayaa goobahan xiga:

 • Xarunta sooshalka ee Hannikaisenkatu, Hannikaisenkatu 37, waxaayna furantahay isniin illaa jimce saacadda 10–14.
 • Adeegyada ka qaybgalka waddanka, Väinökatu 1, isniin illaa jimce saacadda 10–13. 
 • Xarumaha caafimaadka:
  • Santarka, Kuokkala, Kyllö, Palokka iyo Sampoharju, talaado iyo khamiis saacadda 12–16
  • Korpilahti, Säynätsalo iyo Tikkakoski, talaado iyo khamiis saacadda 14–16
 • Xafiiska tuulada ee Huhtasuo, Nevakatu 1, isniin illaa khamiis saacadda 9-15 iyo jimce 9-14. 
 • Xarunta waxqabadka muwaadiniinta ee Matara hoolkeeda/Gloria, Matarankatu 6 A, isniin illaa khamiis saacadda 9-16 iyo jimce 9-14. 

Haddii aad ku jirto karaantiil ama gooni u soocid  

Ka dalbo hagitaanka karaantiilka (luqaddaada ku qoran) kalkaalisada. Waa muhiim, inaad tilmaanbixinta raacdid. Faahfaahin dheeraad ah ka fiirso bogga karantiinka https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni  

Ablikeeshinka korona soo gasho telefoonkaaga

Ablikeeshinka korona wuxuu sheegayaa, haddii aad si waafaqsan qiimayntiisa ugu dagnaatay fayraska korona. Koronavilkku waxaad ka soo dajjisan kartaa isaga oo bilaa lacag ah boggan https://koronavilkku.fi/.

Macluumaad dheeri ah:

Magaalada Jyväskylä boggeeda korona: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona  

Information on the Coronavirus in Jyväskylä in English
https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla

Information on the Coronavirus in Jyväskylä – other languages https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/muutkielet 

Macluumaad wakhtiga la socda oo ku qoran luqadda ingiriiska:  Finnish Institute of Health and Welfare (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL): https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

Macluumaad ku saabsan go’aanka dowladda Finland oo la xiriira fayraska korona oo af ingiriis ah  https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus, Somali - Soomaali https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/aineistoja-kielilla#kieli-somali