Tukea yli 70-vuotiaille koronavirustilanteessa

Neuvontapuhelin kotiin tuotavista palveluista yli 70-vuotiaille

014 266 0550 (arkisin klo 8-18)

 • Ohjausta ja neuvontaa
 • Tietoa kauppa-, ateria- ja apteekkiavusta

Terveypalveluihin liittyvä neuvonta koronatilanteissa  

014 266 0133 (arkisin ma-pe klo 8–16)

Muina aikoina 116 117

 • Neuvonta ja hoidontarpeen arviointi koronavirukseen liittyen 

Haluatko toimia vapaaehtoisena?

014 266 1707, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Antti Rajala

 • Edellytyksenä, ettet itse kuulu riskiryhmään

Tukea muilta toimijoilta

 • Jyväskylän ev.lut. seurakunta

Neuvontapuhelin 041 730 3453 (joka päivä klo 8-20)

Numerosta saa tukea huoliin koronavirukseen liittyen. Voi myös tiedustella arjen apua riskiryhmiin kuuluville sekä muille apua tarvitseville. Seurakunta pyrkii järjestämään apua mahdollisuuksien mukaan. 

 • Suomen Punainen Risti auttava puhelin

0800 100 200 (arkisin klo 9-21)

Puhelimessa voi keskustella koronavirusepidemian aiheuttamista huolista, murheista ja yksinäisyydestä. Soittajille vastaavat koulutetut henkisen tuen vapaaehtoiset.

Kauppa-asiointiin apua yrityksiltä

Mestarin herkku

K-marketit

Citymarket

Jytaksi

Apteekkiasiointiin apua

Yliopiston apteekki

Kuokkalan apteekki

Kyllön apteekki

Keljon apteekki

Lohikosken apteekki

Hoviapteekki

Vaajakosken apteekki

Palokan apteekki

Jyväskylän Uusi apteekki

Tikkakosken apteekki

Jyväskylän kaupunki suosittaa hallituksen ohjeen mukaisesti yli 70-vuotiaita pysymään kotonaan karanteenia vastaavissa olosuhteissa ja välttämään kontakteja laajoihin ihmisjoukkoihin.

 • Karanteeninomaisissa olosuhteissa saa kuitenkin esimerkiksi ulkoilla.
 • Myös terveyspalveluissa saa asioida.

Ikääntyneiden päivittäiset kauppa- ja apteekkipalvelut tulee pyrkiä hoitamaan ensisijaisesti läheisten avulla tai hyödyntämällä kauppojen tai apteekin kotiin tuotavia palveluita.

Läheisten, jotka hoitavat esimerkiksi kauppa-apua ikääntyneen kotiin, pitää olla flunssattomia ja huolehtia siitä, että he eivät aiheuta ikääntyneelle riskiä tartunnasta. Kontaktia voi välttää mm. jättämällä ostokset sovitusti oven ulkopuolelle.

 • Palse.fi -nettisivulta löytyy kauppapalvelun tarjoajia, joiden kautta saa ostaa apua kauppa-asioinnissa.  
 • Hätätapauksissa ikääntynyt voi käydä myös apteekki- ja kauppapalveluissa, kunhan välttää ruuhka-aikoja, tarpeetonta kontaktia muihin ihmisiin sekä huolehtii itsensä suojaamisesta mm. hyvällä käsihygienialla. 
 • Myös kaupunki auttaa. Neuvontapuhelimeen (014 266 0550) soittamalla saa ohjausta ja neuvontaa, jotta arki saadaan ikääntyneillä kotona järjestymään. Numerosta saa apua kauppa- ja apteekkipalveluiden ja ruoka-avun järjestymisestä käytännössä.
 • Kaupunki voi tarvittaessa järjestää ikääntyneille esimerkiksi maksullisia kotiinkuljetettuja aterioita.

Jyväskylän kaupunki soittaa kaikille yli 70-vuotiaille asukkailleen ja varmistaa kotona pärjäämisen koronakaranteenin aikana

Jyväskylän kaupunki aloittaa soittokierroksen kaikille yli 70-vuotiaille asukkailleen, jotka eivät ole nykyisellään kaupungin palveluiden piirissä. Puheluilla halutaan varmistaa, että ikääntyneet saavat apua koteihinsa koronakaranteenien aikana.

Kaupunki haluaa varmistaa yhteydenotoilla sen, etteivät ikääntyneet joudu huijausten kohteeksi. Tilanteissa, joissa iäkkään tulee saada apua kotiin, kannattaa hyödyntää suoraan kauppojen tarjoamaan kauppapalvelua tai soittaa Jyväskylän kaupungin neuvontanumeroon ja sopia kauppa-avun järjestämisestä. 

Kaupungin palveluissa ei missään tilanteessa käydä hakemassa ikääntyneeltä rahaa tai pankkikorttia asioiden hoitamiseen vaan tehdyt ostokset laskutetaan jälkikäteen kaupungin toimesta. 

Kaupungin numerot ovat  014 266 -alkuisia

Kaupungin numerot ovat aina 014 266 -alkuisia lankapuhelinnumeroita. Niille henkilöille, joita ei tavoiteta, laitetaan ensimmäisessä vaiheessa tekstiviesti ja yhteydenottopyyntö. Kun soittokierroksen alettua alkaa näkyä, miten paljon ikääntyneitä jää tavoittamatta, arvioidaan postitse lähetettävän kirjeen tarve. Kaupungilla on valmius lähettää kotiin kirjepostia.

Myös yksinäisyys otetaan puheluissa puheeksi. Lisäksi puhelujen aikana annetaan neuvontaa terveyspalveluiden käytöstä. Jos puhelun aikana ilmenee, että ikääntynyt tarvitsee kotiinsa myös hoidollista apua, tehdään ikääntyneelle laajempi palvelutarpeen arviointi ikääntyneiden palveluiden toimesta. 

Yli 70-vuotiaita asukkaita on Jyväskylässä lähes 18 000 ja heistä vain reilut 2000 asukasta on tällä hetkellä kaupungin palveluiden piirissä. Arvio on, että palveluiden ulkopuolella olevat noin 15 000 asukasta saadaan soiteltua läpi pääsiäiseen mennessä.

Ikääntyneiden terveyspalvelut ja terveysneuvonta koronavirukseen liittyen 

Ikääntynyt voi karanteeninomaisten olosuhteiden aikana käydä normaalisti hoitoon liittyvissä laboratoriokokeissa, lääkärillä tai hoitajalla sekä esimerkiksi haavahoidossa terveysasemallaan.

Terveysasemille varatut ajat ovat voimassa, ellei terveyspalveluista soiteta yli 70-vuotiaalle ja ilmoiteta perumisesta. Erillisiä varmisteluja ei varattujen aikojen osalta tarvitse siten tehdä vaan terveyspalvelut ovat tarvittaessa yhteydessä asukkaisiin. 

 • Jos ikääntynyt on huolestunut koronavirustartunnasta tai haluaa kysyä koronavirukseen liittyviä asioita, neuvontaa ja hoidontarpeen arviointia korona-asioissa tehdään Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten asukkaiden osalta terveysasemien keskitetyssä puhelinneuvonnassa numerossa 014 266 0133. Numerosta vastataan arkisin ma-pe klo 8–16. 
 • Muina aikoina soitetaan päivystyksen keskitettyyn neuvontanumeroon 116 117.  

Ikääntyneiden asumisyksiköissä ei sallita vierailuja

Jyväskylän kaupunki ei salli ulkopuolisten vierailuja ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien asumisyksiköihin. Poikkeuksena voi olla tilanteet, joissa asumispalveluyksikössä asuva omainen on saattohoidossa. Poikkeuksellisista vierailuista sovitaan aina yksikön esimiehen ja omaisten kesken. Pääsääntö kuitenkin on, että vierailuja ei asumisyksiköissä sallita. 

Tukea muilta toimijoilta

 • Jyväskylän ev.lut. seurakunta

Neuvontapuhelin 041 730 3453 (joka päivä klo 8-20)

Numerosta saa tukea huoliin koronavirukseen liittyen. Voi myös tiedustella arjen apua riskiryhmiin kuuluville sekä muille apua tarvitseville. Seurakunta pyrkii järjestämään apua mahdollisuuksien mukaan. 

 • Suomen Punainen Risti auttava puhelin

0800 100 200 (arkisin klo 9-21)

Puhelimessa voi keskustella koronavirusepidemian aiheuttamista huolista, murheista ja yksinäisyydestä. Soittajille vastaavat koulutetut henkisen tuen vapaaehtoiset.

Kauppa-asiointiin apua yrityksiltä

Mestarin herkku

K-marketit

Citymarket

Jytaksi

Apteekkiasiointiin apua

Yliopiston apteekki

Kuokkalan apteekki

Kyllön apteekki

Keljon apteekki

Lohikosken apteekki

Hoviapteekki

Vaajakosken apteekki

Palokan apteekki

Jyväskylän Uusi apteekki

Tikkakosken apteekki