Tukea koronavirustilanteessa

Neuvontaa kotiin tuotavista palveluista 

Arkipäivinä
Aikuissosiaalityön päivystys klo 8-16 p. 014 266 9664
OIVA-keskus klo 9-15, p. 014 266 1801

Virka-ajan ulkopuolisissa kriisitilanteissa sosiaalipäivystys p. 014 266 0149

Terveyspalveluihin liittyvä neuvonta koronatilanteissa  

ma-pe klo 8–16
la-su klo 9-15
p. 014 266 0133

Muina aikoina p. 116 117: neuvonta ja hoidontarpeen arviointi koronavirukseen liittyen

Kuulovammaisten ajanvarauspalvelu ja testituloksen ilmoittaminen: tekstiviesti 050 303 7722

Tukea muilta toimijoilta

Punaisen Ristin auttava puhelin 
ma-pe klo 9-21
p. 0800 100 200

Haluatko toimia vapaaehtoisena?

vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Antti Rajala
p. 014 266 1707

(Päivitetty 20.1.2021) Kauppa-apua saa kotiin karanteenin ja eristyksen aikana, jollei apua saa muutoin. Jos ruokahuolto, kaupassa tai apteekissa käynti ei onnistu naapureiden tai läheisten avulla, ota yhteyttä, sinua opastetaan OIVA-keskuksessa, aikuissosiaalityössä ja perheiden ennaltaehkäisevissä palveluissa.

Kauppakäynteihin voi saada apua vapaaehtoistoimijoilta ja tällä sivulla luetelluista apteekeista voi ostaa lääkkeitä kotiinkuljetuksella. Vapaaehtoiset eivät käy apteekissa.

Jyväskylän kaupunki on antanut suosituksen maskin käyttöön kaikissa julkisissa tiloissa ja tapahtumissa. Suositus on voimassa toistaiseksi.

Ikääntyneiden kuntouttavat päivätoimintayksiköt on suljettuna  heinäkuun 2021 loppuun saakka.

Kauppa-apua kotiin

Kauppakäynneillä asioidessa tulee muistaa hyvä käsihygienia sekä pitää turvaväliä muihin asiakkaisiin. Lisäksi on tärkeää muistaa, että flunssaisena jäädään aina kotiin ja pyydetään muilta apua asioiden hoitamiseen. 

Kauppa-apua:

Palse.fi -nettisivulta löytyy kauppapalvelun tarjoajia, joiden kautta saa ostaa apua kauppa-asioinnissa.  

Vierailusta ikääntyneiden asumisyksiköihin sovitaan etukäteen

Vierailut ikääntyneiden pitkäaikaishoidon ja hoivan toimintayksiköissä sekä lyhytaikaishoidon toimintayksiköissä toteutetaan THL:n ohjeistuksen mukaisesti.

  • Vierailuista sovitaan aina etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa.
  • Läheinen saa ohjeet turvalliseen vierailuun esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee asukkaan luo.
  • Tapaamisen ja muiden asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi suositus on, että vierailijoita saa tulla kerrallaan kaksi (2).
  • Läheinen huolehtii vierailun ajan käsihygieniasta ja käyttää henkilökunnan antamaa kertakäyttöisä suunenäsuojusta.
  • Vierailun aikana tulee pitää turvaväliä ja asukkaan koskettelua tulee välttää. Asukasta on kuitenkin mahdollista työntää ulkona pyörätuolissa.
  • Vierailuja voidaan järjestää ulkona, erikseen järjestetyssä rauhallisessa tilassa tai asukkaan omassa huoneessa.
  • Vierailijat eivät saa liikuskella yksikön yhteisissä tiloissa tarpeettomasti.

Toimintayksikön johtaja tai esimies vastaa siitä, että vierailut toteutetaan yksiköissä turvallisesti. Vierailulle ei aina voi välttämättä tulla.
Asumisyksikkö voidaan laitaa väliaikaisesti vierailukieltoon koronavirustartunnan tai -epäilyn johdosta. Tämän vuoksi on tärkeää, että vierailuista sovitaan etukäteen asumisyksikön kanssa. 

Ikääntyneet kuuluvat koronaviruksen suhteen riskiryhmään ja heitä tulee suojella tartunnoilta. Tämän vuoksi on tärkeää, että vierailut järjestetään turvallisesti yksiköissä. Yksikköön vierailulle tulevien on tärkeä toimia siten, että he eivät altista yksikön asukkaita koronavirukselle.

Ikääntyneiden terveyspalvelut ja terveysneuvonta koronavirukseen liittyen 

Ikääntyneet voivat normaalisti asioida terveyspalveluissa ja omaan hoitoon liittyvissä laboratoriokokeissa, lääkärillä tai hoitajalla sekä esimerkiksi haavahoidossa terveysasemallaan.

Jos ikääntynyt on huolestunut koronavirustartunnasta tai haluaa kysyä koronavirukseen liittyviä asioita, neuvontaa ja hoidontarpeen arviointia korona-asioissa tehdään Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten asukkaiden osalta terveysasemien keskitetyssä puhelinneuvonnassa numerossa 014 266 0133. Numerosta vastataan arkisin ma-pe klo 8–16 ja viikonloppuna klo 9-15. 

  • muina aikoina soitetaan päivystyksen keskitettyyn neuvontanumeroon 116 117
  • kuulovammaisten ajanvarauspalvelu ja testituloksen ilmoittaminen toimii tekstiviestillä numerossa 050 303 7722