Kyllön sairaala

Yhteystiedot

Kyllön terveysasema, Keskussairaalantie 20 (PL 52), 40701 Jyväskylä

Osasto 1

Hoitajat p. 014 266 2408
Osastonhoitaja Joanna Höök p. 014 266 2405

Osasto 2

Hoitajat p. 014 266 2404
Osastonhoitaja Pirjo Määttä p. 014 266 2414

Varahenkilöstö
Osastonhoitaja Katariina Alaluusua p. 014 266 9146

Osasto 3

Hoitajat p. 014 266 0239
Fax 014 617 010
Osastonhoitaja Hannu Rossi p. 014 266 7406

Osasto 4

Hoitajat p. 014 266 2425
Fax 014 617 011
Osastonhoitaja Tuula Männistö p. 014 266 2422

Osasto 5

Hoitajat p. 014 266 2436
Osastonhoitaja Elina Vaskelainen p. 014 266 2433

Osasto 6

Hoitajat p. 014 266 2445
Osastonhoitaja Auli Nivala p. 014 266 2442

Kyllön sairaalan osastoilla hoidamme lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia potilaita.

Hoidamme kuntouttavalla työotteella esimerkiksi ortopedisten leikkausten jälkeen kuntoutukseen tulevia potilaita, amputaatio- ja haavapotilaita, sisätauti- ja neurologisia potilaita, psyykkisesti oireilevia ja päihdepotilaita, astma- ja keuhkoahtaumatautia sairastavia potilaita, vatsatauti- ja MRSA-potilaita, syöpä- ja sydänpotilaita, saattohoitopotilaita, aivohalvauspotilaiden kuntoutusta sekä geriatrista hoitoa tarvitsevia potilaita.

Vierailuajat

Kaupunginsairaalan osastoilla voivat vierailla koronapandemian vuoksi vain saattohoitopotilaiden omaiset.

Toivomme vierailijoiden kiinnittävän huomiota käsihygieniaan osastoille saapuessaan ja sieltä poistuessaan.