Sosiaalityöntekijät kaupunginsairaalassa

Yhteystiedot

Kaupunginsairaala Nova
Jaana Hämäläinen-Luukkainen p. 040 5571872

Kyllön os. 4 ja 6
Taina Jauhiainen p. 040 5571924 

Kyllön os. 1 ja 5
Tarja Lehikoinen p. 050 5685837

Kyllön sairaala os.3 ja Geriatrinen osaamiskeskus
Ilkka Puhakka p. 050 5685838    

 

Sosiaalityöntekijän kanssa voit keskustella luottamuksellisesti sairastumiseen, vammautumiseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvistä asioista.

Sosiaalityöntekijä ohjaa ja neuvoo mm.

  • sairaalasta kotiutumiseen ja jatkohoitoon
  • kuntoutukseen
  • sosiaaliturvaan
  • yhteiskunnan palveluihin ja
  • potilasvahinkolakiin liittyvissä asioissa.