Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ihmisiä kävelykadulla. Kuva Jiri Halttunen
Pääsisältö

Tapahtuman opasteissa täytyy huomioida tapahtumaan saapuminen, tapahtuma-alueella oleminen ja alueelta poistuminen. Hyvät opasteet ovat selkeitä ja niiden tekstit ovat riittävän suuria. Yhdenmukaiset ja tyylikkäät opasteet parantavat tapahtuman yleisilmettä ja viestittävät laadukkaasta tapahtumasta.

Olennaisia opasteita ovat mm.

  • Paikoitusjärjestelyt
  • Lipunmyynnin sijainti
  • Tapahtuma-alueen palvelut
  • Poistumistiet
  • WC-tilojen sijainnit
  • Infopisteet
  • Tupakointialueet

Katualueilla mainostaminen on mahdollista erillisissä mainontavälineissä, joista kaupungilla on pitkäkestoisia sopimuksia mainontayritysten kanssa. Sopimuksiin sisältyy mm. pysäkkikatoksissa, valaisinpylväissä, mainospylväissä sekä tietyissä roska-astioissa toteutettava mainonta.

Flyerit ja mainosten jakaminen 

Flyereiden ja mainosten jakaminen on sallittua ja maksutonta kaupungin yleisillä alueilla edellyttäen, ettei sitä tehdä paikoillaan eikä sen yhteyteen sijoiteta rakenteita (esitetelineitä, telttoja tms.). Toiminta ei saa kuitenkaan olla yleisesti häiritsevää, loukkaavaa ja se ei saa vaarantaa liikennettä tai alueen muuta toimintaa. Kaupungin edustaja voi tarvittaessa kehoittaa poistumaan alueelta ja tarvittaessa pyytää apua virkavallalta.

Kävelykadulla jaettavista flyereista ja mainoksista tulee ilmoittaa etukäteen, mahdollisten kävelykadulla järjestettävien tapahtumien päällekkäisyyksien vuoksi. Ilmoituksessa mainittava yhteyshenkilö, yhteystiedot sekä kuvaus toiminnasta mihin se liittyy.

Promootiopaikan varauksista lisätietoa Promootiot ja Banderollit -sivulla.

Katualueille sijoitettavat tapahtumakyltit ja mainonta

Lyhytkestoisesti esillä pidettävälle tapahtumakylteille on mahdollista saada lupa urheilu-, kulttuuri-, tai muun paikallisen yleisötapahtuman yhteydessä. Tyypillinen esimerkki tapahtumakylteistä ovat sirkuskyltit. Lyhytkestoisissa tapahtumissa lupa voidaan myöntää korkeintaan 14 vuorokauden ajaksi ja vain keskustan ruutukaava-alueen ulkopuolisille alueille. Tapahtumakyltissä tulee esittää tapahtumassa kävijän kannalta oleelliset tiedot, esimerkiksi tapahtuman nimi, sekä tapahtumapaikka ja -aika. Pelkästään mainosarvoa sisältäviä kylttejä ei sallita. Tapahtumajärjestäjien kannattaa tiedotuksessaan hyödyntää myös kaupungin yleisiä ilmoitustauluja.

Lupa tilapäisesti asetettaville tapahtumakylteille haetaan alueen käyttöluvan (tapahtumalupa) yhteydessä. Jos tapahtuman järjestäminen ei edellytä tapahtumalupaa, haetaan lupa tapahtumakylteille erillisellä hakemuksella. Lupahakemuksen liitteenä hakijan tulee toimittaa tapahtumakylttien sijainnit osoittava karttaote, sekä valokuva tai muu havainnollinen selvitys asetettavasta kyltistä ja sen sisältämästä informaatiosta. Tapahtumakylttien sijoittamisessa noudatetaan kaupungin ohjetta tapahtumakylttien sijoittelusta.

Ohje tapahtumakylttien sijoittelusta (pdf)

Lisätiedot: Opasteet ja mainokset katualueella

Messusillan diginäyttö

Jyväskylän kaupunki/Visit Jyväskylä tarjoaa yleisötapahtumille maksutonta mainostilaa Matkakeskuksen ja Paviljongin välissä sijaitsevan Messusillan diginäytöiltä. Sillalta löytyy molempiin kulkusuuntiin kaksi näyttöä, jotka on tarkoitettu tapahtumien esittelyyn.

Mainospaikat ovat maksuttomia, mutta mainosten suunnittelukustannuksista vastaa järjestävä taho. Mikäli paikka myönnetään, tapahtumajärjestäjä tekee aineiston tarvittavissa tiedostomuodoissa ja toimittaa sen Visit Jyväskylälle. Paikkoja myönnetään yleensä yhden tai kahden viikon jaksoissa.

Mahdollista mainospaikkaa tapahtumallesi voit hakea markkinointipäällikkö Jaana Ruposelta, jaana.ruponen(at)jyvaskyla.fi.

Kuva
Messusilta diginäyttö. Kuva Jyväskylän kaupunki