Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kilpajuoksijoita. Kuva Jyväskylän Ladun valokuvauskerho
Pääsisältö

Tapahtumajärjestäjän vastuulla on huolehtia tapahtuman siisteydestä. Ulkoilmatapahtuman suunnittelussa on otettava huomioon ympäröivä luonto ja rakennukset. Myyntikojut ja -teltat sijoitetaan ensisijaisesti koville pinnoille. Yleisö ohjataan liikkumaan käytäviä pitkin. Jos nurmikoille joudutaan sijoittamaan kojuja tai telttoja, on niiden alustat ja myyntikojujen edustat suojattava pressuilla tai suojalevyillä.

Pysäköinti on sallittua vain tarkoitusta varten varatuilla ja luvallisilla paikoilla. Nurmikoille pysäköintiä ei sallita. Nurmikoille ei saa ajaa edes rakenteita pystytettäessä muuten kuin asentamalla suojalevyt, esimerkiksi riittävän paksusta filmivanerista. Kasvillisuutta, kuten puita, nurmikoita, pensaita ja kukkaryhmiä ei saa vahingoittaa. Suojauksessa voi tarvittaessa käyttää aitoja.

Tapahtumanjärjestäjä on päävastuussa jätehuollon järjestämisestä, toisin sanoen jätteiden synnyn ehkäisystä. Tapahtuma-alueella tulee olla tarpeellinen määrä roska-astioita ja huolehtia niiden riittävästä tyhjennyksestä. Tapahtumassa on vältettävä turhia pakkauksia ja kertakäyttötuotteita ja suosittava uusiomateriaaleja.

Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoite koskee myös yleisötilaisuuksia. Jätteiden lajittelupisteitä tulee olla sen mukaisesti mitä arvioidaan tapahtumassa syntyvän. Kuivajäteastioiden lisäksi tulee olla jäteastiat hyötyjätteille: bio-, lasi-, metalli-, paperi- ja pahvijätteelle, jos niitä arvioidaan tapahtumassa syntyvän. Jätteenlajittelusta lisätietoja esim. Mustankorkea Oy (alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö)

Jyväskylän kaupungin jätehuoltomääräykset (2017)

Tapahtuman järjestäjän tehtävänä on laatia suunnitelma jätehuollon järjestämisestä aina kun tapahtumassa syntyy paljon roskia tai jätettä, tapahtuman lupaehdoissa sitä edellytetään tai viranomainen sitä erikseen pyytää.

Yksikään tapahtuma ei ole roskaton, joten jonkinlainen suunnitelma tai muistio jätesuunnitelmasta olisi hyvä laatia.

Suunnitelmassa selvitetään mm. seuraavat asiat:

  • kuka vastaa jätehuollosta ja siivouksesta
  • miten usein alue siivotaan
  • kuinka paljon roska-astioita on varattu
  • miten/minne jäteastiat sijoitetaan
  • miten jätteet lajitellaan
  • jos roska-astiat täyttyvät ennenaikaisesti, miten toimitaan
  • kuka on astioiden tyhjennyksistä vastaava jätehuoltoyritys
  • milloin alueen loppusiivous on hoidettu

Jätehuoltosuunnitelma on hyväksytettävä jätehuollon valvontaviranomaisella ennen tilaisuuden järjestämistä ja se tulee toimittaa viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtumaa. Suunnitelma toimitetaan osoitteeseen kaupunkirakenne(at)jyvaskyla.fi tai Ympäristönsuojelu/Jyväskylän kaupunki, PL 233, 40101 Jyväskylä

HUOM! Jätesuunnitelman voi myös liittää alueen sähköiseen käyttölupahakemukseen, jos tapahtumapaikkana on Lutakonaukio, Lounaispuisto, Kirkkopuisto, Kävelykatu, Sepänaukio tai Korpilahden satama.