Hyppää pääsisältöön
Kuva
Naiset luistelevat muodostelmaluistelua.
Pääsisältö

Äänentoistolaitteiden käyttö on usein tarpeen lähes jokaisessa tapahtumassa. Niiden käyttöä varten on selvitettävä mm. sähkön riittävyys. Äänentoistolaitteiden käyttö edellyttää usein myös meluilmoituksen tekemistä (ulkotapahtumat). Meluilmoitus sisältää arvion melun leviämisestä ympäristöön ja mahdolliset meluntorjuntatoimenpiteet. Ilmoitus tehdään vähintään 30 vrk ennen tilaisuutta, Ilmoituksesta tehtävä päätös on maksullinen n. 213,00 € (v.2023).

Meluilmoitus - ympäristötoimen sähköinen ilmoitus, edellyttää tunnistautumista

Tapahtuman suunnittelussa ja tapahtumapaikan valinnassa on hyvä huomioida myös muu tarvittava tekniikka ja miten niiden toteuttaminen ja käyttäminen onnistuvat kyseissä tilassa, esim. tietoliikenneyhteydet, valaistus, kuvatekniikka (valkokankaat, näytöt), esiintymislavat (lavaelementit) sekä muut erikoistehosteet. Suunnitelmat kannattaa tehdä hyvissä ajoin ja varmistaa, että laitteet ovat ajoissa paikan päällä (rakentaminen ja purkuajat) ja testata niiden toimivuus.

Tietoliikenneyhteyksistä on suositeltavaa ottaa selvää etukäteen. Esim. WLAN-verkkoyhteyksiä on tarjolla yleensä hotelleilla, mutta vierailijaverkkoja voi olla muuallakin.