Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ylistönsilta valaistuna siniseksi. Kuva Touho Häkkinen
Pääsisältö

Alueen käyttöluvan lisäksi tapahtumajärjestäjän tulee huolehtia, että kaikki muut tarvittavat viranomaisluvat ja ilmoitukset on laadittu hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Lupien hakeminen ja ilmoitusten laatiminen on järjestäjän vastuulla, joten on varminta tarkistaa lupien ja ilmoitusten tarve ko. viranomaiselta.

Poliisille ilmoitukset, jos järjestetään esim.

 • ulkotapahtuma yleisellä paikalla
 • suuri tapahtuma (useita satoja osallistujia)
 • erityisryhmille suunnattu tilaisuus
 • myöhäisiltaan tai yöhön kestävä tapahtuma (klo 22 jälkeen)
 • tapahtuma vaatii pelastussuunnittelua (yli 200 henkilön tilaisuus)
 • ilotulitusnäytös (ammattilaisten esitykset)
 • rallikilpailut tai tien/kadun sulkeminen
 • tapahtuma jossa järjestetään anniskelua

Lisätietoja: Poliisin ilmoitukset, tietoja yleisötilaisuuden järjestämiseen

Pelastuslaitoksen luvat ja ilmoitukset

Pelastussuunnitelma laaditaan esim. jos:

 • henkilölukumäärä on 200 tai enemmän
 • käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita
 • tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
 • tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille

Lisätietoja: Keski-Suomen pelastuslaitoksen ohjeet ja lomakkeet

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman mallipohja

Pelastuslaitoksen oppaat ja lomakkeet

Opas yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan (pdf)

Anniskeluluvat

Järjestäjän on haettava määräaikaista anniskelulupaa, jos tilaisuuteen liittyy alkoholin anniskelua. Alkoholia sisältävien juomien tarjoiluun luvan myöntää aluehallintovirasto.

Tilaisuuksissa voidaan anniskella myös ilmoituksella, mutta se edellyttää, että tapahtuma-alue on hyväksytty etukäteen anniskelualueeksi maanomistajan tai haltijan toimesta.

Lisätietoja (vie Aluehallintoviraston sivuille)
Alkoholijuomien anniskelulupa
Ilmoitus ja lomakkeet Avin sivuilla
Alkoholijuomien tarjoilu (Valvira)

Anniskelualueet Jyväskylässä

Jyväskylän kaupungin osalle tapahtumapaikoista on hyväksytty lupa toimia anniskelualueina tapahtumien yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että määräaikaisen anniskeluluvan hakemisen sijaan tapahtumajärjestäjän tulee laatia ilmoitus anniskelun aloittamisesta anniskelualueella, mikä nopeuttaa ja helpottaa huomattavasti tapahtumaan liittyvien hakemusten laatimisia. Tapahtumajärjestäjällä/ilmoitusten laatijalla tulee edelleen olla kuitenkin varsinainen anniskelulupa kyseessä olevaa toimintaa varten. Ilmoitus anniskelusta tulee tehdä 3 vrk ennen tilaisuuden alkua.

Hyväksytyt anniskelualueet / Hyväksymispäätös ja aluekohtaiset velvoitteet (pdf)

Hyvä tietää ilmoitusta laatiessa

 • ilmoitus on toimitettava anniskeluviranomaiselle viim. kolme (3) vuorokautta ennen tilaisuuden alkua
 • anniskelu on sallittua ko. alueilla vain järjestettävän tapahtuman yhteydessä
 • anniskelu on sallittua max. klo 1.30 saakka, jatkoaika ei ole mahdollinen (Huom! Poikkeusolojen aikana muutokset mahdollisia)
 • tapahtumajärjestäjällä tulee olla ko. alueen käyttölupa tapahtumalle

Lisätietoa tapahtumapaikoista

Viranomaistapaamisen järjestäminen

Suurista tapahtumista sekä tapahtumista mitkä järjestetään ensimmäistä kertaa on suositeltavaa järjestää viranomaispalaveri, johon kutsutaan kaikki tarvittavat lupakäsittelijät yhtä aikaa koolle. Viranomaispalaverissa käydään läpi mm. järjestäjän laatimaa tapahtuma-alueen suunnitelmakarttaa sekä turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia.

Tapahtuman luonteen mukaan tapaamiseen osallistuvat mm. poliisi, anniskelu- ja pelastusviranomainen, ympäristösuojelun ja elintarvikevalvonnan edustajat sekä liikenteen suunnittelusta vastaava taho.

Viranomaispalaverin järjestämisestä voi tiedustella ko. alueen käyttöluvan käsittelijältä tai valmistelijalta.
Lisätietoja: kaupunkirakenne(at)jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Kaupunkirakenteen neuvonta
p. 014 569 5000
kaupunkirakenne(at)jyvaskyla.fi

Asiasanat:  
tapahtumapaikka