Hyppää pääsisältöön
Kuva
Orkesteri esiintymässä lavalla. Kuva Sami Perälä
Pääsisältö

Musiikin esitysluvat

Jos tapahtumassa käytetään musiikkia, tarvitaan sen esittämiseen Teoston tai Gramexin lupa. Teosto edustaa säveltäjiä, sanoittajia ja musiikinkustantajia ja käyttölupa tarvitaan esim. Karaoken esittämiselle. Gramex edustaa musiikin tuottajia ja esittäviä muusikoita ja lupa tarvitaan esim. radion tai muun äänitemusiikin esittämistä varten.

Lupaa ei tarvita kuitenkaan yksityisissä perhe- tai ystäväpiirissä tapahtuvissa esittämisissä.

Lisätietoja:

Äänentoistolaitteiden käyttö

Tapahtumaa suunniteltaessa tulee huomioida ympäristöön kohdistuva melurasitus. Kuulutukset ja musiikkiesitykset äänentoistolaitteita käyttäen edellyttävät yleensä tapahtuman järjestäjältä meluilmoituksen tekoa (Ympäristönsuojelulaki 118§).

Meluilmoitus sisältää arvion melun leviämisestä ympäristöön ja mahdolliset meluntorjuntatoimenpiteet. Ilmoitus tehdään vähintään 30 vrk ennen tilaisuutta, Ilmoituksesta tehtävä päätös on maksullinen (veroton viranomaismaksu). 

  • Yksipäiväinen klo 22 mennessä päättyvän tapahtuman meluilmoitus 120,00 €.
  • Useamman päivän tapahtuma/toiminta tai yli klo 22 jatkuvan tapahtuman meluilmoitus 250,00 €.

    Meluilmoitus (ympäristötoimen sähköinen ilmoitus, edellyttää tunnistautumista)

Esitystekniikka

Tapahtumaa suunnitellessa ja tapahtumapaikkaa valitessa on hyvä huomioida muu tarvittava tekniikka ja miten niiden toteuttaminen ja käyttäminen onnistuu esim. tietoliikenneyhteydet, valaistus, kuvatekniikka (valkokankaat, näytöt), esiintymislavat sekä muut erikoistehosteet.

Suunnitelmat kannattaa tehdä hyvissä ajoin ja varmistaa, että laitteet ovat ajoissa paikan päällä ja testata niiden toimivuus.

Katusoitto 

Katusoitto on sallittu esim. kävelykadulla seuraavin ehdoin:

  • esiintyjien on sijoittauduttava siten, ettei liikenteelle, kaupankäynnille, yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle aiheudu minkäänlaista vaaraa, haittaa tai häiriötä
  • esiintyjät eivät saa käyttää häiritseviä äänenvahvistinlaitteita tai soittaa muutoin häiritsevän kovaäänisesti
  • maltillisen äänentoistolaitteen käyttö on sallittu klo 7-22
  • musiikin esittämistä varten tulee olla asianmukaiset musiikinkäyttöluvat (katusoittoon tarvittavan luvan nimi on Elävän musiikin pienlupa)
  • esiintyjä saa vastaanottaa yleisöltä vapaaehtoisen rahapalkkion
  • esiintyjän on pyydettäessä siirryttävä toiseen paikkaan esim. alueella järjestettävän tapahtuman aikana

Suuret esiintymisryhmät

Suurten tai useamman esiintyjän on suositeltavaa varmistaa sijoittumisesta alueelle mahdollisen siellä samaan aikaan järjestettävän tapahtuman vuoksi.
Tiedustelut: Kaupunkirakenteen neuvonta p. 014 569 5000
kaupunkirakenne(at)jyvaskyla.fi

Lisätietoja meluluvan hakemisesta

Ympäristönsuojelupäällikkö p. 040 036 4125, arkisin klo 8-15
Kaupunkirakenteen neuvonta
p. 014 569 5000
kaupunkirakenne(at)jyvaskyla.fi

 
Asiasanat:  
musiikki
lupa
äänentoisto