Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ralliauto tulee kurvista. Kuva Jiri Halttunen
Pääsisältö

Tapahtumien järjestäminen edellyttää erilaisten lupien hankkimista ja ilmoitusten tekemistä. Tarvittavien lupien määrä riippuu hyvin pitkälti tapahtuman luonteesta, kävijämäärästä ja tapahtumapaikasta. Suurehkoissa tapahtumissa lähes poikkeuksetta maanomistajan luvan lisäksi tulee laatia ilmoitukset mm. poliisille ja pelastuslaitokselle.

Luvilla ja ilmoituksilla on erilaiset käsittelyajat, joten liikkeellä on oltava hyvissä ajoin.

Lupien hakeminen ja ilmoitusten laatiminen ovat järjestäjän vastuulla, joten on varminta tarkistaa lupien ja ilmoitusten tarve luvan myöntävältä viranomaiselta. Esimerkiksi maanomistajan lupa haetaan vähintään kuukausi ennen tapahtumaa.

Yleisimmät tapahtumaluvat ja käsittelyajat

HUOM, merkintä: *) Luvat ja ilmoitukset otetaan käsittelyyn, kun kaikki siihen kuuluvat liitteet ja selvitykset on laadittu ja toimitettu lupakäsittelijälle. Osassa lupia on vielä päätöksen jälkeinen lainvoimaisuusaika +lv 14 vrk, esim. poliisi voi myöntää luvat aikaisintaan vasta, kun maanomistajan lupa on lainvoimainen. Osa viranomaisista voi ottaa hakemuksensa kuitenkin käsittelyyn jo silloin, kun maanomistajan puolelta lupa on varmistumassa.

Huomioithan, että lupiin ja ilmoituksin liittyvät käytännöt muuttuvat toisinaan, joten uusin tilanne kannattaa aina tarkistaa suoraan luvan myöntävältä viranomaiselta.

Haitari

Käsittelyaika 2-4 viikkoa

Käsittelyaika 3 - 4 viikkoa

Käsittelyaika 3 - 5 viikkoa

Käsittelyaika 6 viikkoa