Sähkö ja vesi

Lisätiedot

Palvelupiste Hannikainen, p. 014 266 5025, arkisin klo 8-15
palvelupistehannikainen[at]kl.fi

Sähkö

Kun tapahtumapaikkaa varataan on hyvä varmistaa paikan vuokraajalta sähkön saatavuus. Sisätiloissa sähkön saaminen onnistuu helpommin kuin ulkotiloissa. Sähköturvallisuuteen on kiinnitettävä erityisesti huomiota, sähkölaitteet on suojeltava sateelta sekä ilkivallalta ja sähköjohdot on pidettävä pois kulkuväyliltä. Sähköasennukset saa tehdä vain ammattilainen.

Jyväskylän kaupungilla on varattu tapahtumia varten sähkönjakelupisteitä mm. Kävelykadulla, Lounaispuistossa, Kirkkopuistossa, Tourujoenpuistossa ja Lutakon satama-alueella. Niiden käyttötarpeista voi ilmoittaa ko. alueen käyttölupahakemuksen yhteydessä.

Jyväskylän Energia Oy toimittaa tilapäissähköä (rakennusaikainen työmaasähkö) tapahtumiin. Tilapäisestä sähköntarpeesta kannattaa sopia hyvissä ajoin etukäteen, jotta voidaan selvittää liittymän toteutuksen edellytykset. Kaikkialle Jyväskylän alueelle ei aina voida taata tapahtumasähkön saatavuutta. Sähkökeskuksia on mahdollista vuokrata Jyväskylän Energian sopimusurakoitsijoilta. Huomioi, että tilapäissähkön toimitusaika on noin 3 viikkoa. Tilapäissähkön kyselylomake

Lisätiedot: Jyväskylän Energia Oy, puh. 014 366 4030 (vaihde)
Tapahtuman aikainen tilapäissähkö -> rakennusaikainen työmaasähkö

Sähkön ja vedenjakeluun liittyvät vikailmoitukset / 24 h , puh. 014 366 4040

Vesi

Jos tapahtumassa on elintarvikkeiden myyntiä tai anniskelua, on alueelta saatava myös vettä. Veden saatavuudesta neuvotellaan tapahtumapaikan haltijan kanssa. Jos vesipiste puuttuu alueelta, on vesi tuotava paikalle esimerkiksi vesisäiliöissä.

Jyväskylän kaupungin osalla tapahtumille soveltuvilla alueilla on tarjolla myös vesipisteitä esim. Lutakon satamassa.