Hyppää pääsisältöön
Kuva
Markkinakojuja satamassa.

Lisätietoja

ympäristöterveystarkastaja, p. 014 266 2374 (elintarvikemyynti)
ympäristöterveystarkastaja, p. 014 266 2375, arkisin klo 8-15 (tupakkatuotteet)

Yleisille alueille tarjoilulle ja myynnille on haettava maanomistajan lupa. Maanomistajan lupa koskee vain maa-alueen hallintaa ja esim. elintarvikkeiden myyntikäyttöä varten voidaan tarvita vielä muita viranomaislupia tai ilmoituksia.

Elintarvikemyynti

Vähäisestä elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta ei tarvitse laatia ilmoituksia ja mikäli toimijoina on esim. yksityishenkilö, yhdistykset tai urheiluseurat. Mikäli myynti tai tarjoilu tapahtuu ulkoalueella, tulee varmistaa maanomistajalta lupa ko. alueella toimimiseksi.

Elinkeinotoimintana elintarvikkeiden myyntiä tai tarjoilua harjoittavien toimijoiden tulee ilmoittaa toiminnastaan viim. 4 vuorokautta ennen aloittamista kunnan viranomaisille. Liikkuvaa huoneistoa koskevan tiedottamisen voi hoitaa kukin toimija itse tai sen voi tehdä tilaisuuden järjestäjä keskitetysti.

Tiedottaminen liikkuvasta elintarvikehuoneisosta, lomake 

Tapahtumajärjestäjä huolehtii yhdessä toimijoiden kanssa siitä, että muut elintarvikehygieniaan ja terveydensuojeluun vaikuttavat seikat tulevat huomioiduiksi. Näitä ovat muun muassa talousveden saannin, viemäröinnin ja WC-tilojen sekä jätehuollon järjestäminen.

Alkoholin anniskelu

Järjestäjän on haettava väliaikaista anniskelulupaa, jos tilaisuuteen liittyy alkoholin anniskelua. Alkoholia sisältävien juomien tarjoiluun luvan myöntää aluehallintovirasto. Hakemuksen käsittelyyn tulee varata aikaa noin 1-2 kuukautta.

Tilaisuuksissa voidaan anniskella myös ilmoituksella, mutta se edellyttää, että tapahtuma-alue on hyväksytty etukäteen anniskelualueeksi maanomistajan tai paikan haltijan toimesta. Esim. Jyväskylän kaupungin yleiset alueet eivät ole hyväksyttyjä anniskelualueita (v.2018).

Lisätietoja Aluehallintoviraston sivuilta Anniskelu tilaisuuksissa ja tapahtumissa

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden- ja valmisteiden vähittäismyynti tapahtuman yhteydessä edellyttää vähittäismyyntilupaa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on mm. että toiminnanharjoittaja laatii hakemuksessaan selvityksen nikotiininesteiden- ja valmisteiden säilytyksestä ja myynnin valvonnasta.

Tupakointikiellot ja rajoitukset

Yleisötapahtumissa ovat voimassa tupakkalaissa määritellyt tupakointikiellot ja -rajoitukset. Tupakointi on kielletty ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan. Osaan katos- tai katsomoaluetta voidaan kuitenkin varata tupakointiin tarkoitettu tila, kunhan tupakansavu ei pääse kulkeutumaan alueen muihin osiin.

Yleisötilaisuuden järjestäjän tulee merkitä tupakointiin varattu alue selvästi havaittavalla tavalla.
Lisätietoja Valviran sivuilta sekä ympäristöterveystarkastaja, p. 014 226 7533, arkisin klo 8-15