Opasteet ja mainokset

Tapahtuman opasteissa täytyy huomioida tapahtumaan saapuminen, tapahtuma-alueella oleminen ja alueelta poistuminen. Hyvät opasteet ovat selkeitä ja niiden tekstit ovat riittävän suuria. Yhdenmukaiset ja tyylikkäät opasteet parantavat tapahtuman yleisilmettä ja viestittävät laadukkaasta tapahtumasta.

Olennaisia opasteita ovat mm.

  • Paikoitusjärjestelyt
  • Lipunmyynnin sijainti
  • Tapahtuma-alueen palvelut
  • Poistumistiet
  • WC-tilojen sijainnit
  • Infopisteet
  • Tupakointialueet

Katualueilla mainostaminen on mahdollista erillisissä mainontavälineissä, joista kaupungilla on pitkäkestoisia sopimuksia mainontayritysten kanssa. Sopimuksiin sisältyy mm. pysäkkikatoksissa, valaisinpylväissä, mainospylväissä sekä tietyissä roska-astioissa toteutettava mainonta.

Katualueille sijoitettavat tapahtumakyltit ja mainonta

Lyhytkestoisesti esillä pidettävälle tapahtumakylteille on mahdollista saada lupa urheilu-, kulttuuri-, tai muun paikallisen yleisötapahtuman yhteydessä. Tyypillinen esimerkki tapahtumakylteistä ovat sirkuskyltit. Lyhytkestoisissa tapahtumissa lupa voidaan myöntää korkeintaan 14 vuorokauden ajaksi ja vain keskustan ruutukaava-alueen ulkopuolisille alueille. Tapahtumakyltissä tulee esittää tapahtumassa kävijän kannalta oleelliset tiedot, esimerkiksi tapahtuman nimi, sekä tapahtumapaikka ja -aika. Pelkästään mainosarvoa sisältäviä kylttejä ei sallita.Tapahtumajärjestäjien kannattaa tiedotuksessaan hyöndyntää myös kaupungin yleisiä ilmoitustauluja.

Lupa tilapäisesti asetettaville tapahtumakylteille haetaan alueen käyttöluvan (tapahtumalupa) yhteydessä. Jos tapahtuman järjestäminen ei edellytä tapahtumalupaa, haetaan lupa tapahtumakylteille erillisellä hakemuksella. Lupahakemuksen liitteenä hakijan tulee toimittaa tapahtumakylttien sijainnit osoittava karttaote, sekä valokuva tai muu havainnollinen selvitys asetettavasta kyltistä ja sen sisältämästä informaatiosta. Tapahtumakylttien sijoittamisessa noudatetaan kaupungin ohjetta tapahtumakylttien sijoittelusta.

Ohje tapahtumakylttien sijoittelusta (pdf)

Lisätiedot: Opasteet ja mainokset katualueella