Viranomaisluvat ja ilmoitukset

Lisätietoja

Palvelupiste Hannikainen
p. 014 266 5025, palvelupistehannikainen[at]jkl.fi

Alueen käyttöluvan lisäksi tapahtumajärjestäjän tulee huolehtia, että kaikki muut tarvittavat viranomaisluvat ja ilmoitukset on laadittu hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Lupien hakeminen ja ilmoitusten laatiminen on järjestäjän vastuulla, joten on varminta tarkistaa lupien ja ilmoitusten tarve ko. viranomaiselta.

Poliisille ilmoitukset, jos järjestetään esim.

 • ulkotapahtuma yleisellä paikalla
 • suuri tapahtuma (useita satoja osallistujia)
 • erityisryhmille suunnattu tilaisuus
 • myöhäisiltaan tai yöhön kestävä tapahtuma (klo 22 jälkeen)
 • tapahtuma vaatii pelastussuunnittelua (yli 200 henkilön tilaisuus)
 • ilotulitusnäytös (ammattilaisten esitykset)
 • rallikilpailut tai tien/kadun sulkeminen
 • tapahtuma jossa järjestetään anniskelua

Lisätietoja: Poliisin ilmoitukset, tietoja yleisötilaisuuden järjestämiseen

Pelastuslaitoksen luvat ja ilmoitukset

Pelastussuunnitelma laaditaan esim. jos:

 • henkilölukumäärä on 200 tai enemmän
 • käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisia tuotteita
 • tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
 • tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille

Lisätietoja: Keski-Suomen pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen oppaat ja lomakkeet

Opas pienen yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan (pdf)

Anniskeluluvat

Järjestäjän on haettava määräaikaista anniskelulupaa, jos tilaisuuteen liittyy alkoholin anniskelua. Alkoholia sisältävien juomien tarjoiluun luvan myöntää aluehallintovirasto.

Tilaisuuksissa voidaan anniskella myös ilmoituksella, mutta se edellyttää, että tapahtuma-alue on hyväksytty etukäteen anniskelualueeksi maanomistajan tai haltijan toimesta. Esim. Jyväskylän kaupungin yleiset alueet eivät ole hyväksyttyjä anniskelualueita (v.2018).

Lisätietoja: Anniskelu tilaisuuksissa ja tapahtumissa (vie Aluehallintoviraston sivulle).

Viranomaistapaamisen järjestäminen

Suurista tapahtumista sekä tapahtumista mitkä järjestetään ensimmäistä kertaa on suositeltavaa järjestää viranomaispalaveri, johon kutsutaan kaikki tarvittavat lupakäsittelijät yhtäaikaa koolle. Viranomaispalaverissa käydään läpi mm. järjestäjän laatimaa tapahtuma-alueen suunnitelmakarttaa sekä turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia. Tapahtuman luonteen mukaan tapaamiseen osallistuvat mm. poliisi, anniskelu- ja pelastusviranomainen, ympäristösuojelun ja elintarvikevalvonnan edustajat sekä liikenteen suunnittelusta vastaava taho.

Viranomaispalaverin järjestämisestä voi tiedustella ko. alueen käyttöluvan käsittelijältä tai valmistelijalta.
Lisätietoja: palvelupistehannikainen(at)jyvaskyla.fi