Ilotulitteet ja pyrotekniikka

Lisätietoja: Palvelupiste Hannikainen p. +358 14 266 5025, palvelupistehannikainen [at] jkl.fi

ilotulitusraketit taivaalla

Silloin kun tapahtuman yhteydessä järjestetään ilotulitus tai pyrotekniikkaesitys tulee maanomistajan luvan lisäksi laatia ilmoitukset poliisin- ja/tai pelastuslaitoksen viranomaisille. Mikäli ilotulitus järjestetään klo 22-06 välisenä aikana tulee laatia myös meluilmoitus.

Maanomistajan lupa (kts. Alueen käyttölupa)

Maanomistajan / alueen käyttölupahakemukseen tulee lisätä tieto tapahtuman yhteydessä järjestettävästä ilotulitusnäytöksestä ja/tai pyrotekniikkaesityksestä.

HUOM! Pelastusviranomainen voi perustelluista syistä kieltää tulitteiden tai muun tulenteon käytön maanomistajan käyttöluvan myöntämisen jälkeen, esim. metsäpalovaroituksen aikana.

Ilmoitus ilotulitteiden ja pyroteknisten välineiden käytöstä

Ilmoitus laaditaan pelastusviranomaiselle ja sen laatijan tulee olla ko. ilotulitteiden käyttäjä. Ammattikäyttöön tarkoitettujen pyroteknisten välineiden käytössä ja Ilmoituksen tekijältä vaaditaan panostajan luokka E pätevyyttä. Pelastusviranomainen tekee asiasta kirjallisen päätöksen (kieltävä tai myöntävä), joka toimitetaan ilmoittajalle. Lisätiedot www.keskisuomenpelastuslaitos.fi/ohjeet/rajahteet

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelman laatii pyrotekniikan käyttäjä tai hänen edustajansa.
Lisätiedot www.keskisuomenpelastuslaitos.fi/ohjeet/pelastussuunnitelma

Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä poliisille

Poliisille laaditaan ilmoitus silloin kun järjestetään ilotulitusnäytös (ammattimaiset ilotulitteet). Poliisille laadittavan ilmoituksen liitteeksi tulee liittää jäljennös myös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätöksestä. Lisätiedot: www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_ilotulitusnaytoksesta

Meluilmoitus

Meluilmoitus tulee laatia mikäli ilotulitukset järjestetään klo 22 – 06 välisenä aikana, kuitenkin suurempien ilotulitusnäytösten ollessa kysymyksessä luvanvaraisuus tulee selvittää Jyväskylän kaupungin ympäristötarkastajalta, puh. 014 266 5175.
Meluilmoituksen voi tehdä sähköisesti Ympäristöluvat (sähköinen asiointipalvelu edellyttää tunnistautumista)

Uuden vuoden ilotulitus

Ilotulitteiden yksityinen käyttö on sallittu ilman kirjallista ilmoitusta ja päätöstä vain vuodenvaihteessa 31.12. klo 18.00 - 1.1. klo 02.00 välisenä aikana. Kaupunkikeskustan alueella ilotulitteiden käyttö on kielletty kokonaisuudessaan myös tuona aikana (Keski-Suomen pelastuslaitoksen päätös).

Grillin käyttö tapahtumissa

Grillin tai kuumennettavan ruoantekovälineen käytöstä tapahtumassa esim. makkaranpaistoa tai paellapannua varten tulee laittaa tieto alueen käyttöhakemukseen. Käyttäjän on huolehdittava aina turvallisuudesta ja pidettävä myynti- tai tarjoilupaikan välittömässä läheisyydessä alkusammutinlaite esim. sammutuspeite tai jauhesammutin.