Luvat

Lisätietoa: Palvelupiste Hannikainen, p. 014 266 5025, palvelupistehannikainen (at) jkl.fi


Tapahtumien järjestäminen edellyttää erilaisten lupien hankkimista ja ilmoitusten tekemistä. Tarvittavien lupien määrä riippuu hyvin pitkälti tapahtuman luonteesta, kävijämäärästä ja tapahtumapaikasta. Suurehkoissa tapahtumissa lähes poikkeuksetta maanomistajan luvan lisäksi tulee laatia ilmoitukset mm. poliisille ja pelastuslaitokselle.

Luvilla ja ilmoituksilla on erilaiset käsittelyajat, joten liikkeellä on oltava hyvissä ajoin.

Lupien hakeminen ja ilmoitusten laatiminen ovat järjestäjän vastuulla, joten on varminta tarkistaa lupien ja ilmoitusten tarve luvan myöntävältä viranomaiselta. Esimerkiksi maanomistajan lupa haetaan vähintään kuukausi ennen tapahtumaa. 

Suurista tapahtumista sekä tapahtumista, jotka järjestetään ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa järjestää viranomaispalaveri. Palaveriin kutsutaan kaikki tarvittavat lupakäsittelijät yhtä aikaa koolle ja käydään yhdessä läpi mm. järjestäjän laatimaa tapahtuma-alueen suunnitelmakarttaa sekä turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia. Tapahtuman luonteen mukaan tapaamiseen osallistuvat mm. poliisi, anniskelu- ja pelastusviranomainen, ympäristösuojelun ja ympäristöterveydenhuollon edustajat sekä liikenteen suunnittelusta vastaava taho.

Viranomaispalaverin järjestämiseen voit pyytää apua tapahtuma-alueen luvan myöntäjältä.

Lisätietoa: Palvelupiste Hannikainen, p. 014 266 5025, palvelupistehannikainen (at) jkl.fi