Tapahtumapaikan valinta

Paikan valinta on ensiarvoisen tärkeää tapahtuman onnistumisen kannalta. Paikan valintaan vaikuttavat tapahtuma-aika, sijainti, infrastruktuuri, kulkuyhteydet, tavoitettavuus, oheis- ja majoituspalvelut, paikan luonne sekä vuokrakustannukset. Jyväskylässä on mahdollista järjestää monipuolisia tapahtumia ja tiloja löytyy mm. urheilutapahtumien, konserttien, erilaisten festivaalien ja ulkoilmatapahtumien järjestämiseen.

Tapahtumapaikan valinnassa on hyvä ottaa huomioon mm.

Sijainti

• liikenneyhteydet ja paikoitusmahdollisuudet

Tilantarve

• tilan tarpeen määrittelee usein arvio osallistujamäärästä. Onko tapahtumapaikka muunnettavissa suuremmaksi tai pienemmäksi?

Tekniikka

• onko tapahtumapaikassa saatavilla sähköä, vettä ja millaisia rakennelmia tai kalusteita siellä mahdollisesti sijaitsee

• tietoliikenneyhteydet

Tapahtumapaikan tunnettavuus

• onko paikka tunnettu ja sinne helppo tulla?

• soveltuuko tapahtuman luonne paikan julkisivuun ja/tai ympäristöön

Vinkki! Jyväskylän karttapalvelusta löytyy erilaisia teemakarttoja ja lisätietoja mm. linja-autoreiteistä, pyöräily- ja ulkoilureiteistä, tapahtumapaikkojen- koulujen yms. sijainneista. Karttapalvelussa on lisäksi erilaisia karttoja, joita voi käyttää myös tapahtuma-alueen suunnitelmapiirustuksen pohjana.