Työterveys Aalto -liikelaitos 2019

Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus

Työterveys Aalto -liikelaitos on tuottanut työterveyshuollon palveluita seutukunnallisesti yritys- ja yhteisöasiakkaiden tarpeisiin. Liikelaitos on vastannut sopimukseen perustuen kansanterveyslain velvoitteen täyttämisestä työterveyspalvelujen järjestämisessä Jyväskylän perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella (Jyväskylä, Hankasalmi ja Uurainen) ja Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin Seututerveys-keskusliikelaitoksen alueella (Joutsa, Keuruu, Konnevesi, Laukaa, Luhanka, Multia, Petäjävesi ja Toivakka) sekä Muuramessa. Vuoden 2018 lopussa liikelaitos lakkautetaan sen toimintojen siirtyessä in house -yhtiön ja valtakunnallisen markkinoilla toimivan yhtiön hoidettavaksi. Näin ollen talousarviossa 2019 esitetään Työterveys Aalto -liikelaitoksen osalta vain vertailutiedot.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

  TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
       
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)299,0-186,20,0186,2-100,0 %
Työterveys Aalto -liikelaitoksen tuloslaskelma
       
  TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
       
Liikevaihto7 320,27 850,00,0-7 850,0-100,0 %
Liiketoiminnan muut tuotot276,5300,00,0-300,0-100,0 %
Materiaalit ja palvelut-2 406,2-2 750,00,02 750,0-100,0 %
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat-195,6-250,00,0250,0-100,0 %
 Palvelujen ostot-2 210,7-2 500,00,02 500,0-100,0 %
Henkilöstökulut-4 224,6-4 836,20,04 836,2-100,0 %
 Palkat ja palkkiot-3 444,2-3 835,60,03 835,6-100,0 %
 Henkilösivukulut-780,4-1 000,60,01 000,6-100,0 %
Liiketoiminnan muut kulut-667,5-750,00,0750,0-100,0 %
Liikeylijäämä (-alijäämä)298,5-186,20,0186,2-100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut0,50,00,00,00,0 %
 Muut rahoitustuotot0,60,00,00,00,0 %
 Muut rahoituskulut0,00,00,00,00,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä299,0-186,20,0186,2-100,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia299,0-186,20,0186,2-100,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)299,0-186,20,0186,2-100,0 %
       
Toimintatulot7 596,78 150,00,0-8 150,0-100,0 %
Toimintamenot-7 298,3-8 336,20,08 336,2-100,0 %
Toimintakate298,5-186,20,0186,2-100,0 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)1 723,01 536,81 536,80,00,0 %
       
Työterveys Aalto -liikelaitoksen rahoituslaskelma
       
  TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
       
Toiminnan rahavirta299,0-186,20,0186,2-100,0 %
 Liikeylijäämä (-alijäämä)298,5-186,20,0186,2-100,0 %
 Rahoitustuotot ja -kulut0,50,00,00,00,0 %
       
Investointien rahavirta0,00,00,00,00,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta299,0-186,20,0186,2-100,0 %
       
Rahoituksen rahavirta     
Muut maksuvalmiuden muutokset-299,00,00,00,00,0 %
Rahoituksen rahavirta-299,00,00,00,00,0 %
       
Rahavarojen muutos0,0-186,20,0186,2-100,0 %
Tunnusluvut ja mittarit 
 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
 201720182019 %
      
Tunnusluvut     
Ennaltaehkäisevän työn osuus liikevaihdosta (KELA 1)72,2 %75,5 %0,0 %-75,5 %-100,0 %
Asiakaskäyntien lukumäärä47 00050 0000-50 000-100,0 %
Henkilötyövuodet 81,183,00,0-83-100,0 %
Sairauspoissaolopäivät henkilöä kohden9,69,40,0-9,4-100,0 %
Tilavuokrat €/vuosi639 000635 0000-635 000-100,0 %
      
Mittarit     
Liiketuloksen muutos edelliseen vuoteen-46,0 %-150,0 %0 %150,0 %-100,0 %
Liikevaihdon muutos henkilötyövuotta kohden-406,6 %538,3 %0,0 %-538 %-100,0 %
Liikevaihdon muutos henkilöasiakasta kohden-165,8 %-305,0 %0,0 %305,0 %-100,0 %
Kokonaisvaltaisten sopimusten osuuden muutos palvelusopimuksista1,6 %-9,3 %0,0 %9,3 %-100,0 %
Henkilöstökustannusten muutos kokonaiskustannuksista1,5 %-12,2 %0,0 %12,2 %-100,0 %