Liikunta 2019

Yhteiset palvelut ja hallinto                Kirjastot
Varhaiskasvatus                                 Museot 
Perusopetus                                       Liikunta   
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut     
Jyväskylän kansalaisopisto              
Jyväskylän kaupunginteatteri             
Jyväskylä Sinfonia   

Toiminnan kuvaus

Liikuntapalvelujen perustehtävänä on luoda kuntalaisille liikuntaedellytyksiä ja siten edistää kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on tarjota ja tuottaa liikuntapalveluja yhdessä eri toimijoiden kanssa koko väestö huomioon ottaen.

Keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat erilaisten liikkumisympäristöjen ja liikuntapaikkojen kunnossapito sekä palvelujen järjestäminen eri toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelujen toiminnassa painotetaan lasten, nuorten ja iäkkäiden liikuntaedellytysten sekä seurojen ja huippu-urheilun toimintaedellytysten turvaamista. Lisäksi korostetaan erityisryhmien ja työikäisten terveysliikuntapalvelujen kehittämistä sekä kestävän liikuntakulttuurin edistämistä.

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna

Mikäli Hippos2020 -hanke toteutuu ja rakentaminen käynnistyy vuoden 2019 aikana, aiheuttaa se toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia liikuntapalveluille. Näihin on varauduttu talousarviovalmistelussa.

Pesäpallon väistöratkaisu tehdään syksyn 2018 aikana osana talousarvioprosessia. Tenniskentät siirretään Killerille siten, että ne voidaan ottaa käyttöön vuonna 2019.  

Tunnusluvut ja mittarit
 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
 201720182019€/kpl%
      
Tunnusluvut     
Liikuntapaikkojen, - reittien ja alueiden määrä,36036036000,0 %
joista lähiliikuntapaikkoja (lähiliikuntapaikkaohjelman m56600,0 %
Liikuntatiloihin myönnetyt vuorot yhteensä,114 280120 000120 00000,0 %
 , joista juniorivuorojen osuus (%)32 %35 %35 %00,0 %
Ohjattujen ryhmien ja kurssien lukumäärä36536836800,0 %
 , joissa suoritekertoja77 07578 90078 90000,0 %
Liikuntaneuvonnan tuntimäärä (h)30170070000,0 %
Liikuntaluotsitoiminnan toteutuneet luotsitehtävät66660060000,0 %
Liikuntaluotsitoiminnan ja vertaisohjatun liikunnan suorit5 4006 3006 30000,0 %
Koulujen ja päiväkotien uinninopetus:     
Uimaopetustuntien määrä (h)1 4101 4881 48800,0 %
Uimaopetustuntien suoritekerrat27 17628 11628 11600,0 %
Uimataitoisuus (%)76,5 %76,5 %77,0 %00,7 %
LiikuntaLaturi- ja LiikuntaVeturi- toimintoihin      
  osallistuneiden lasten ja nuorten (9-19 v.) määrä2 2172 2202 250301,4 %
Seniorikorttien (65 +) myyntimäärä2 1712 1002 10000,0 %
Uimahallien kävijämäärä yhteensä517 008530 000530 00000,0 %
Lasten ja nuorten (alle 18 v.) osuus uimahallikäynneistä27 %27 %27 %00,0 %
Senioreiden osuus uimahallikäynneistä (%)29 %29 %29 %00,0 %
      
Mittarit     
Bruttomenot € / asukas13914014000,0 %
Nettomenot € / asukas9710010000,0 %
Yhteiset palvelut ja hallinto                Kirjastot
Varhaiskasvatus                                 Museot 
Perusopetus                                       Liikunta   
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut     
Jyväskylän kansalaisopisto              
Jyväskylän kaupunginteatteri             
Jyväskylä Sinfonia