Jyväskylän kaupunginteatteri 2019

Yhteiset palvelut ja hallinto                Kirjastot
Varhaiskasvatus                                 Museot 
Perusopetus                                       Liikunta   
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut     
Jyväskylän kansalaisopisto              
Jyväskylän kaupunginteatteri             
Jyväskylä Sinfonia   

Toiminnan kuvaus

Jyväskylän kaupunginteatteri on kaupungin ja maakunnan ainoa kiinteä ammattiteatteri. Teatteri tuottaa alueensa asukkaille taiteellisesti korkeatasoisia ja monipuolisia teatteriesityksiä ja luo yhtenä keskeisenä kulttuurilaitoksena osaltaan kuvaa Jyväskylästä vetovoimaisena ja merkittävänä kulttuurikaupunkina.

Vuoden 2019 maakunnallinen yhteistyö on nuorille suunnattu kiertävä esitys koulukiusaamisesta. Tulevaisuudessa kaupunginteatteri panostaa edelleen nuoriin. Kiertueen toteuttamiseen on saatu OKM:n erityisavustus. Teatterin yleisötyöntekijä jatkaa nuorten matalan kynnyksen harrasteryhmää (15–24 -vuotiaat). Kesällä 2017 aloitetut lasten ja nuorten teatterileirit jatkavat 2019.

Jyväskylän kaupunginteatterin, Jyväskylä Sinfonian, Keski-Suomen elokuvakeskuksen ja Keski-Suomen Tanssin Keskuksen yhteistyö Glamour & Glam tapahtuma jatkuu kolmannen kerran.

Jyväskylän kaupunginteatteri on mukana VOS teattereiden näytelmäkirjallisuuden kehittämisyhteistyössä. Ammatillista yhteistyötä Taideyliopisto Teatterikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston näyttelijänkoulutusohjelman kanssa jatketaan. Kahdeksan teatterin kansainvälinen yhteistyö jatkuu edelleen vuonna 2019. Tavoitteena on edistää korkeatasoista esitystoimintaa, verkostoitua ja oppia hankehallinnointia.

Jyväskylän kaupunginteatterin yleisötyö tuottaa lukuisia kohtaamisia ja tapahtumia yhteistyössä kunnallisten, valtakunnallisten sekä kolmannen sektorin eri alojen toimijoiden kanssa. Yleisötyö toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen sekä Avoimen yliopiston kanssa. Työpajoja viedään Jyväskylän perusopetuksen luokkiin ja suunnittelussa huomioidaan uuden opetussuunnitelman tavoitteisto. Yleisötyön tapahtuma- ja osallistujamäärät ovat kasvussa.

Kaupunginteatterin yleisötyön resurssi kasvaa ja sen myötä on mahdollista suunnata kiertuetoimintaa maakuntiin, kohderyhminä koulujen yläasteet ja nuoret. Esitykset maakunnissa (Jyväskylä, Keuruu, Saarijärvi ja Viitasaari) toteutetaan hankerahoituksella.

Tunnusluvut ja mittarit
 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
 201720182019€/kpl%
      
Tunnusluvut     
Katsojien lukumäärä63 42760 00060 00000,0 %
Ensi-iltojen lukumäärä77700,0 %
Yleisötyön tilaisuudet32638038000,0 %
      
Mittarit     
Teatterin näyttämöiden täyttöaste %73,672,072,000,0 %
Yleisötyö (osallistujat)7 8338 8508 85000,0 %
Bruttomenot, €/asukas40,538,939,812,3 %
Nettomenot, €/asukas30,230,231,213,3 %
Yhteiset palvelut ja hallinto                Kirjastot
Varhaiskasvatus                                 Museot 
Perusopetus                                       Liikunta   
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut     
Jyväskylän kansalaisopisto              
Jyväskylän kaupunginteatteri             
Jyväskylä Sinfonia