Total Kiinteistöpalvelut Oy 2019/kj

Total Kiinteistöpalvelut Oy  100 %        
1000 euroa TP 2012TP 2013TP 2014TP 2015TP 2016TP 2017TPE 2018TA 2019
          
+ Liikevaihto 15 07417 23912 01710 9648 6708 2107 5307 118
- Henkilöstökulut -8 626-11 945-8 493-7 849-6 332-6 096-5 562-5 305
- Palveluostot -4 895-2 619-1 569-1 585-924-1 215-988-869
- Poistot -271-302-173-127-91-71-81-89
- Korkokulut -7000-1-2-1-1
+/- Muut erät -1 590-2 355-1 828-1 274-1 235-932-826-726
=Tulos -31518-4612987-10672128
          
=Rahoitustulos -44320127256178-35153217
- Verot 000-12-1500-25
- Osingot 0000-43000
+ Pääomarahoitus 00000000
- Investoinnit -163-145-75-26-66-69-85-89
- Lainojen lyhennys 00000000
=Rahoitusjäämä -2071755221854-10468103
+ Lainojen lisäys 00000  0
=Tpo muutos -2071755221854-10468103
          
Lainojen muutos 00000000
          
Henkilöstö lkm 360326303247227224182165
Liikevaihto/henkilö 4253404438374143
Henk.kust/henkilö -24-37-28-32-28-27-31-32
          
oma pääoma -49811858186215109181284
lainakanta 00000000
omavaraisuus 100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
sipon tuotto 61,8 %15,3 %-79,3 %69,4 %40,9 %-95,4 %40,3 %45,4 %
          
Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:TP 2012TP 2013TP 2014TP 2015TP 2016TP 2017TPE 2018TA 2019
myynti emolle 10 10012 3006 9646 2503 9003 4003 2643 000
myynti kons.yhtiöille 6501 3501 7281 3701 1001 4001 000900
avustus emolta 00000000
osakepääoma emolta 1 000100100100100100100100
pääomalainat emolta 00000000
lainat emolta 00000000
takaukset emolta 00000000
kassalainat emolle 15079712151231963952800800
korot emolle 00000000
emoyhtiön voittovarat -1 49818-4287115981184
osingot emolle 000043000

* TP 2012 9 kk tilikausi ja TP 2013 15 kk tilikausi