Mustankorkea Oy 2019/kj

Mustankorkea Oy  80,0 %        
1000 euroa TP 2012TP 2013TP 2014TP 2015TP 2016TP 2017TPE 2018TA 2019
          
+ Liikevaihto 9 84910 64410 71211 22811 69118 46517 01817 783
- Henkilöstökulut -1 004-1 040-1 166-1 259-1 304-1 808-1 999-2 140
- Palveluostot -1 882-1 886-1 961-2 278-4 635-8 257-7 630-7 731
- Poistot -1 333-1 443-1 386-990-932-930-1 451-1 663
- Korkokulut 0497-17-47-27-29
+/- Muut erät -3 564-4 064-3 682-3 909-2 483-3 094-3 643-4 426
=Tulos 2 0662 2152 5262 7992 3204 3292 2681 794
          
=Rahoitustulos 3 3993 6583 9123 7893 2525 2593 7193 457
- Verot -710-523-559-693-561-764-512-359
- Osingot -2 700-1 9100-4 500-1 420-1 000-1 000-1 000
+ Pääomarahoitus 00000000
- Investoinnit -601-412-798-1 760-5 813-6 282-2 780-2 905
- Lainojen lyhennys 00000-379-379-379
=Rahoitusjäämä -6128132 555-3 164-4 542-3 166-952-1 186
+ Lainojen lisäys 00005 500000
=Tpo muutos -6128132 555-3 164958-3 166-952-1 186
          
Lainojen muutos 00005 500-379-379-379
          
Henkilöstö lkm 2120212223303840
Liikevaihto/henkilö 469532510510508616448445
Henk.kust/henkilö -48-52-56-57-57-60-53-54
          
oma pääoma 4 3154 3546 8634 8665 4077 3288 0848 519
lainakanta 00005 5005 1214 7424 363
omavaraisuus 100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %49,6 %58,9 %63,0 %66,1 %
sipon tuotto 47,9 %50,8 %36,7 %57,4 %21,4 %35,2 %17,9 %14,2 %
          
Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:TP 2012TP 2013TP 2014TP 2015TP 2016TP 2017TPE 2018TA 2019
myynti emolle 003 2563 2003 200600600600
myynti kons.yhtiöille 00874900900800900900
avustus emolta 00000000
osakepääoma emolta 308308770770685685673673
pääomalainat emolta 00000000
lainat emolta 00000000
takaukset emolta 00000000
kassalainat emolle 003 0001 6202 1282 6431 6831 000
korot emolle 00000000
emoyhtiön voittovarat 3 4743 5136 0224 0254 5667 1317 8878 322
osingot emolle 98869904 1221 301814800800
          
poistot/sipo 30,9 %33,1 %20,2 %20,3 %8,5 %7,5 %11,3 %12,9 %
korot/lainakanta     0,6 %0,9 %0,5 %0,6 %
korot/liikevaihto     0,1 %0,3 %0,2 %0,2 %