Jyväskylän Jäähalli Oy 2019/kj

Jyväskylän Jäähalli Oy 72,7 %        
1000 euroa TP 2012TP 2013TP 2014TP 2015TP 2016TP 2017TPE 2018TA 2019
          
+ Liikevaihto 579540550644746790790790
- Henkilöstökulut -7-9-8-9-8-8-15-15
- Palveluostot -435-662-503-549-595-502-568-580
- Poistot -251-276-169-174-61-207-107-55
- Korkokulut -100-92-24-27-33-32-49-49
+/- Muut erät 5496153116-49-41-51-91
=Tulos 0-3-110000
          
=Rahoitustulos 2512731681756120710755
- Verot 0-2000000
- Osingot 00000000
+ Pääomarahoitus 00000000
- Investoinnit 0-170000000
- Lainojen lyhennys -161-448-116-121-134-165-4607-31
=Rahoitusjäämä 90-3475254-7342-4 50024
+ Lainojen lisäys 017000100045000
=Tpo muutos 90-17752542742024
          
Lainojen muutos -161-278-116-121-34-165-107-31
          
Henkilöstö lkm 00000000
Liikevaihto/henkilö         
Henk.kust/henkilö         
          
oma pääoma 1 5731 5691 5681 5691 5691 5691 5691 569
lainakanta 5 3525 0744 9584 8374 8034 6384 5314 500
omavaraisuus 22,7 %23,6 %24,0 %24,5 %24,6 %25,3 %25,7 %25,9 %
sipon tuotto 1,4 %1,3 %0,4 %0,4 %0,5 %0,5 %0,8 %0,8 %
          
Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:TP 2012TP 2013TP 2014TP 2015TP 2016TP 2017TPE 2018TA 2019
myynti emolle (vastikkeet) 672989618620620620620620
myynti kons.yhtiöille (vastikkeet) 102108102103103105103103
avustus emolta 00000000
osakepääoma emolta 800800800800800800800800
pääomalainat emolta 00000000
lainat emolta 2 2002 2002 2002 2002 2002 20000
takaukset emolta 2 3072 2082 1041 9951 8811 7624 5004 500
kassalainat emolle 886312907014010080
korot emolle 00000000
emoyhtiön voittovarat -228-231-231-231-231-230-230-230
osingot emolle 00000000
          
poistot/sipo 3,6 %4,2 %2,6 %2,7 %1,0 %3,3 %1,8 %0,9 %
korot/lainakanta 1,8 %1,8 %0,5 %0,6 %0,7 %0,7 %1,1 %1,1 %
korot/liikevaihto 17,3 %17,0 %4,4 %4,2 %4,4 %4,1 %6,2 %6,2 %