Jyväskylän Energia Oy 2019/kj

Jyväskylän Energia Oy (konserni)  100 %     
1000 euroa TP 2012TP 2013TP 2014TP 2015TP 2016TP 2017TPE 2018TA 2019
          
+ Liikevaihto 206 718199 830189 136192 908198 015195 518199 453166 636
- Henkilöstökulut -15 254-16 223-16 049-16 891-17 173-17 322-19 855-18 693
- Palveluostot -9 340-12 639-12 867-10 437-9 946-11 958-18 694-18 672
- Poistot -33 674-34 473-39 895-34 224-31 136-31 588-31 856-28 329
- Korkokulut -22 160-22 454-18 888-19 683-15 633-16 037-15 550-14 771
+/- Muut erät -130 971-130 243-111 609-113 648-103 305-102 736-105 724-75 211
=Tulos -4 681-16 203-10 172-1 97520 82215 8777 77410 960
          
=Rahoitustulos 28 99318 27029 72332 24951 95847 46539 63039 289
- Verot -74-200-3 192-2 108-1 555-2 192
- Osingot 00000-1 600-4 000-4 000
+ Pääomarahoitus 00000000
- Investoinnit -32 601-37 950-30 096-29 871-27 492-28 644-37 000-35 073
- Lainojen lyhennys 0-32 184-4 737-179 737-53 137-23 770-68 000-10 000
=Rahoitusjäämä -3 682-51 866-5 110-177 359-31 863-8 657-70 925-11 976
+ Lainojen lisäys 20 92545 00039 980168 00020 00013 00038 0000
=Tpo muutos 17 243-6 86634 870-9 359-11 8634 343-32 925-11 976
          
Lainojen muutos 21 273-41 35235 243-73 992-33 137-10 770-30 000-10 000
          
Henkilöstö lkm 236249258261254258269250
Liikevaihto/henkilö 876803733739780758741667
Henk.kust/henkilö -65-65-62-65-68-67-74-75
          
oma pääoma 5 64648 64138 88099 319115 607127 166134 940139 708
lainakanta 496 861455 509490 752416 760383 623372 853342 853332 853
omavaraisuus 1,1 %9,6 %7,3 %19,2 %23,2 %25,4 %28,2 %29,6 %
sipon tuotto 3,5 %1,2 %1,6 %3,4 %7,3 %6,4 %4,9 %5,4 %
          
Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:TP 2012TP 2013TP 2014TP 2015TP 2016TP 2017TPE 2018TA 2019
myynti emolle         
myynti kons.yhtiöille         
avustus emolta 00000000
osakepääoma emolta 10 25810 25810 25810 25810 25810 25810 25810 258
svop sijoitus emolta 053 82053 820116 094116 094116 094116 094116 094
pääomalainat emolta 00000000
lainat emolta 266 094212 274212 274150 000150 000150 000150 000150 000
takaukset emolta 203 400363 798392 557274 221217 411205 928138 000128 000
kassalainat emolle 17 5877 06418 88114 03315 46923 51810 00010 000
korot emolle 16 34016 34012 55212 5528 8658 8658 8658 865
emoyhtiön voittovarat 5043 1812 0843 06315 23320 74716 74721 515
osingot emolle 000001 6004 0004 000
          
poistot/sipo 6,7 %6,8 %7,5 %6,6 %6,2 %6,3 %6,7 %6,0 %
korot/lainakanta 4,6 %4,7 %4,0 %4,3 %3,9 %4,2 %4,3 %4,1 %
korot/liikevaihto 10,7 %11,2 %10,0 %10,2 %7,9 %8,2 %7,8 %8,9 %