Jyväs-Parkki Oy 2019/kj

Jyväs-Parkki Oy (konserni)  100 %        
1000 euroa TP 2012TP 2013TP 2014TP 2015TP 2016TP 2017TPE 2018TA 2019
          
+ Liikevaihto 8 8488 6938 7749 1369 98310 23510 19510 256
- Henkilöstökulut -653-702-652-645-770-734-741-768
- Palveluostot -46-39-104-123-100-94-48-48
- Poistot -4 365-4 363-3 746-3 653-3 367-3 927-3 661-3 712
- Korkokulut -810-523-484-402-424-328-400-557
+/- Muut erät -3 121-3 119-3 439-3 566-3 600-3 396-3 800-3 703
=Tulos -147-533497471 7221 7561 5451 468
          
=Rahoitustulos 4 2184 3104 0954 4005 0895 6835 2065 180
- Verot 00-28-154-321-300-350-350
- Osingot 00-1 400-150-300-150-1500
+ Pääomarahoitus 00000000
- Investoinnit -10 746-1 123-150-334-1 828-13 324-300-300
- Lainojen lyhennys -1 540-2 463-2 334-2 334-2 334-2 334-4 334-2 334
=Rahoitusjäämä -8 0687241831 428306-10 425722 196
+ Lainojen lisäys 00000200000
=Tpo muutos -8 0687241831 428306-8 425722 196
          
Lainojen muutos -1 540-2 463-2 334-2 334-2 334-334-4 334-2 334
          
Henkilöstö lkm 1212121214131313
Liikevaihto/henkilö 737724731761713787784789
Henk.kust/henkilö -54-59-54-54-55-56-57-59
          
oma pääoma 7 2087 2816 1806 6207 7058 96210 50711 625
lainakanta 41 29538 86836 49834 16431 86831 53427 20024 866
omavaraisuus 14,9 %15,8 %14,5 %16,2 %19,5 %22,1 %27,9 %31,9 %
sipon tuotto 1,4 %1,0 %2,0 %2,8 %5,4 %5,1 %5,2 %5,5 %
          
Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:TP 2012TP 2013TP 2014TP 2015TP 2016TP 2017TPE 2018TA 2019
myynti emolle 150345280300300300300300
myynti kons.yhtiöille 200520302500400400400400
avustus emolta 00000000
osakepääoma emolta 4 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1374 137
pääomalainat emolta 00000000
lainat emolta 00000000
takaukset emolta 37 29438 16935 87233 57531 27830 98226 68524 388
kassalainat emolle 2 5311 7729061 0282 4121 5815001 000
korot emolle 00000000
emoyhtiön voittovarat 1 4651 5233647971 7732 8113 8564 974
osingot emolle 001 4001503001501500
          
poistot/sipo 9,0 %9,5 %8,8 %9,0 %8,5 %9,7 %9,7 %10,2 %
korot/lainakanta 1,9 %1,3 %1,3 %1,1 %1,3 %1,0 %1,4 %2,0 %
korot/liikevaihto 9,2 %6,0 %5,5 %4,4 %4,2 %3,2 %3,9 %5,4 %
          
saadut ennakot 8 9117 5946 3485 02210 32211 96612 18910 185
ennakoiden muutos 2 794-1 317-1 246-1 3265 3001 093-1 987-2 004