Education Facilities Oy 2019/kj

Education Facilities Oy  100 %        
1000 euroa TP 2012TP 2013TP 2014TP 2015TP 2016TP 2017TPE 2018TA 2019
          
+ Liikevaihto 9 55410 87310 62810 0399 7719 3509 2329 347
- Henkilöstökulut -130-119-41-39-42-42-43-35
- Palveluostot -2 701-4 268-3 581-3 593-4 092-3 163-3 003-3 451
- Poistot -3 645-3 852-4 642-4 303-3 692-3 063-3 050-3 327
- Korkokulut -1 869-1 128-1 024-707-582-826-712-730
+/- Muut erät -591001 962-1 329-660-445-445
=Tulos 6171 5061 3403 359341 5961 9791 359
          
=Rahoitustulos 4 2625 3585 9827 6623 7264 6595 0294 686
- Verot 000-417-10-396-272
- Osingot 00000000
+ Pääomarahoitus 00000000
- Investoinnit -13 445-4-100-10 631-1 967-75-3 000-8 900
- Lainojen lyhennys -4 964-4 033-4 673-4 686-4 624-7 638-3 730-3 889
=Rahoitusjäämä -14 1471 3211 209-8 072-2 866-3 054-2 097-8 375
+ Lainojen lisäys 11 395007 0002 000008 000
=Tpo muutos -2 7521 3211 209-1 072-866-3 054-2 097-375
          
Lainojen muutos 6 431-4 033-4 6732 314-2 624-7 638-3 7304 111
          
Henkilöstö lkm 22111111
Liikevaihto/henkilö 4 7775 43710 62810 0399 7719 3509 2329 347
Henk.kust/henkilö -65-60-41-39-42-42-43-35
          
oma pääoma 2 9863 0422 9484 6944 1216 5698 6889 775
lainakanta 87 91383 87979 20681 52078 89671 25867 52871 639
omavaraisuus 3,3 %3,5 %3,6 %5,4 %5,0 %8,4 %11,4 %12,0 %
sipon tuotto 2,7 %3,0 %2,9 %4,7 %0,7 %3,1 %3,5 %2,6 %
          
Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:TP 2012TP 2013TP 2014TP 2015TP 2016TP 2017TPE 2018TA 2019
myynti emolle  1 3121 4591 2971 3481 3471 8271 937
myynti kons.yhtiöille  6 5307 0138 6398 1448 1447 3867 390
avustus emolta 00000000
osakepääoma emolta 2 9322 9322 9322 9322 9322 9322 9322 932
pääomalainat emolta 00000000
lainat emolta 00000000
takaukset emolta 87 91283 87979 20781 52078 89775 95872 23176 342
kassalainat emolle 2683 2243 9383 1357943 7341 0001 000
korot emolle 00000000
emoyhtiön voittovarat 63110171 7621 1322 5334 6525 739
osingot emolle 00000000
          
poistot/sipo 4,0 %4,4 %5,7 %5,0 %4,4 %3,9 %4,0 %4,1 %
korot/lainakanta 2,2 %1,3 %1,3 %0,9 %0,7 %1,1 %1,0 %1,0 %
korot/liikevaihto 19,6 %10,4 %9,6 %7,0 %6,0 %8,8 %7,7 %7,8 %
          
saadut ennakot 14 57013 83112 35211 49610 76510 0359 3058 574
ennakoiden muutos 311-739-1 479-856-731-730-730-731