Irtain käyttöomaisuus 2019/Kj

 TPTA+MTATSTS
1 000 euroa20172018201920202021
      
Konsernihallinto3 6752 6931 587,0  
Perusturva133410145,0  
Kasvun ja oppimisen palvelut1 3782 2594 063,0  
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut4961 6041 695,0  
Kaupunkirakenne341 185710,0  
Menot yhteensä (sitova)5 7178 1518 200,06 0006 000
Tulot yhteensä (sitova)7200,000
      
Nettomenot-5 645-8 151-8 200,0-6 000-6 000

Irtaimistohankintojen määrärahoilla hankitaan yli 10 000 euron arvoista ja yli kolmen vuoden pitoajalla olevaa poistonalaista käyttöomaisuutta.

Hallinnon työasemien hankinnat on keskitetty tietohallintoon. Hankinnat aikataulutetaan ja toteutetaan yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa tietohallinnon määrittelemän tilaus-toimitusprosessin mukaisesti. Hankinnoissa huomioidaan erikoistyöasematarpeet. Oppilastyöasemat ovat oma kokonaisuus perusopetuksessa eivätkä ole mukana keskitetyissä hankinnoissa.

Tietohallinnon tekemien suositusten ja laskelmien mukaisesti hankinnat kohdistetaan vanhempiin työasemiin, jotta niissä olevat osin vanhentuneet ohjelmistot saadaan uudistettua. Hankinnoissa hyödynnetään leasing-rahoitusta ja noudatetaan kilpailutetun palveluntoimittajan (3StepIT Oy) toimintamalleja. Tietohallinto on laskenut yksikkökohtaiset määrärahatarpeet laiterekisterin tietojen perusteella. Laskutus on keskitetty palvelutoimittajalle siten, että uusien laitteiden rahoitusosuus laskutetaan suoraan toimialoilta ja liikelaitoksilta. Määrärahamuutokset huomioidaan toimialojen ja liikelaitosten talousarvioissa.

Konsernihallinnon irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat
1 000 euroaTA 2019
   
Konsernihallinnon investoinnit50,0
Arkiston hyllyt50,0
   
Tietohallinnon ICT-investoinnit1 537,0
Konsernihallinto835,0
 Tietohallinto685,0
 Konesalit ja dataverkon tekniikoiden uudistaminen ja päivitykset200,0
 Digitalisaatiota tukevat kehittämishankkeet 200,0
 IAM / Efecte käyttövaltuus- ja identiteetinhallinta160,0
 Raportoinnin ja tietovaraston kehittäminen 125,0
   
 Elinkeino ja työllisyys 150,0
 Älykaupunkihankkeiden IAM -ratkaisut (Kangas)150,0
   
Perusturvan toimiala397,0
 Sosiaalipalvelut30,0
 Järjestelmiin liittyvät uudistukset 30,0
   
 Vanhuspalvelut62,0
 Järjestelmiin liittyvät uudistukset 32,0
 Teknologian hyödyntäminen palveluiden tukena 20,0
 Sähköisen asioinnin kehittäminen 10,0
   
 Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut 80,0
 Järjestelmiin liittyvät uudistukset 80,0
   
 Avoterveydenhuolto225,0
 Teknologian hyödyntäminen palveluiden tukena 80,0
 Kantaan liittyvät hankinnat 30,0
 Sähköisen asioinnin kehittäminen 115,0
   
Sivistyksen toimiala 190,0
 Perusopetus 50,0
 Opetusverkon sähköisen toimintaympäristön kehittäminen50,0
   
 Museopalvelut80,0
 Kokoelmahallintajärjestelmän hankinta80,0
   
 Kirjastopalvelut 60,0
 Kaupungin infonäyttöjärjestelmän pilotointi 35,0
 Keskikirjastojen verkkopalveluiden parantaminen Kirjasuosittelija ja -paikannuspalvelulla 25,0
   
Kaupunkirakenteen toimiala 115,0
 Rakentaminen ja ympäristö 115,0
 Päätöstietojen julkaisupalvelu ja kuntalaisten omat kohteet 35,0
 Locus Cloud kehitysprojekti 50,0
 Asianhallinnan integraatio 30,0
   
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä1 587,0
Perusturvan irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat
1000 euroaTA 2019
   
Sosiaalipalvelut135,0
 Vammaispalvelut, Nevakadun asumisyksikkö, sprinkleröinti85,0
 Vammaispalvelut, Aittokodin asumisyksikkö, sprinkleröinti50,0
   
Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut10,0
 Psykologiset testit (oth, nuova ja psyk.palvelut)10,0
   
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä145,0
Sivistyksen irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat

Kasvun ja oppimisen palvelut

1 000 euroaTA 2019
   
Ict-investoinnit200,0
 Ohjelmointi, robotiikka ja tarvikkeet150,0
 Digitalisaatiota edistävät kärkihankkeet50,0
   
Varhaiskasvatus715,0
 Kangasvuoren päiväkoti-koulun ensikertainen kalustus335,0
 Savulahden päiväkoti-koulun ensikertainen kalustus335,0
 Kalusteiden uusinta ja hankinta45,0
   
Perusopetus3 148,0
 Kuokkalan yhtenäiskoulun ensikertainen kalustus (Pohjanlampi)880,0
 Kuokkalan yhtenäiskoulun muutostyöt750,0
 Kangasvuoren päiväkoti-koulun ensikertainen kalustus340,0
 Savulahden päiväkoti-koulun ensikertainen kalustus460,0
 Mankolan yhtenäiskoulun laajennus ja muutos, ensikertainen kalustus490,0
 Vesangan päiväkotikoulun laajennus53,0
 Kalusteiden uusinta ja hankinta90,0
 Nuorisopalvelut; Kuokkalan nuorisotilan kalustus65,0
 Nuorisopalvelut; Taidetyöpajan välineistön uudistaminen20,0
   
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä4 063,0

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

1 000 euroaTA 2019
   
Jyväskylän kansalaisopisto20,0
 Kalustohankinnat20,0
   
Kirjastot135,0
 Vaajakoski, Palokka omatoimivalmius. Palokan kalustepäivitykset120,0
 Lähikirjastojen työturvallisuutta takaavat muutostyöt15,0
   
Museot900,0
 Ks-Museon peruskorjaus, perusnäyttely, Pienmäen talomuseon uunin muuraaminen900,0
   
Liikunta250,0
 Jäämatti20,0
 Moottorikelkka15,0
 Latukone120,0
 Kelaleikkuri25,0
 Allasimuri20,0
 Kehonkoostumismittarit15,0
 Hyppyrimäen pysyvä valaistus35,0
   
Jyväskylä Sinfonia200,0
 Akustinen kuori, instrumentti- ja kalustohankinnat200,0
   
Jyväskylän kaupunginteatteri190,0
 Yleisöaulan kalusteet100,0
 Langaton intercom, suuren näyttämön valot90,0
   
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä1 695,0
Kaupunkirakenteen irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat
1 000 euroaTA 2019
   
Asiakaspalvelu ja johdon tuki500,0
Rakentajantalon kalusteet ja av-tekniikka500,0
   
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö50,0
Yhteiskäyttöisen mittauskaluston uusiminen (Takymetri - GPS)50,0
   
Liikenne- ja viheralueet100,0
Tapahtumafasiliteettiin liittyvä kalustus100,0
   
Rakentaminen ja ympäristö60,0
Myyntipalvelu (korvaisi nykyisen Arska-palvelun)25,0
Rakennusvalvonnan vastuuhenkilökehitys (Locus)35,0
   
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä710,0