Hyppää pääsisältöön

Jyväskylän kaupunkikonsernin rakenne

Jyväskylän kaupunki yhdessä sen määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen (omistusosuus yli 50 %) kanssa muodostavat kaupunkikonsernin, jossa on 17 osakeyhtiötä, 5 säätiötä ja kolme kuntayhtymää. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi 21 tytäryhtiötä, joten kaupunkikonserniin kuuluu vuonna 2019 yhteensä 46 tytäryhteisöä.

Konsernirakenteessa tapahtuvat muutokset ja olennaiset asiat vuodelle 2019 ovat seuraavat:

 • Jyväskylän kaupunginvaltuusto on 20.08.2018 kokouksessaan päättänyt, että Talouskeskus-liikelaitoksen toiminta siirtyy Monetra Keski-Suomi Oy:öön vuoden 2019 alusta alkaen. Jyväskylän kaupungista tulee talous- ja henkilöstöhallinnon operatiivisia palveluja tuottavan alueyhtiön Monetra Keski-Suomi Oy:n asiakas sekä omistaja 31 %:n omistusosuudella (suora ja välillinen omistus 44,5 %). Muut osakkaat tulevat olemaan Monetra Oy 51 % ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 18 %.
 • Kaupunki on päättänyt myydä Jyväskylän Kongressikeskus Oy:n osakkeet (KOJA 15.10.2018/47). Järjestelyllä keskitetään Paviljongin alueen operatiivisten toimijayhtiöiden omistusta Jyväskylän Messut Oy:öön tavoitteena yhden operatiivisen toimijayhtiön toimintamalli.
 • Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy on lopetettu myös juridisena yhtiönä selvitystilan päättymisen jälkeen.
 • Jykia Oy on perustanut Ki Oy Jyväskylän Ursuksen (omistusosuus 51 %) Kuljetusliike Ville Silvasti Oy:n kanssa yhteishankkeen toteuttamista varten.
 • Kaupunki on myynyt 7 kpl Mustankorkea Oy:n osaketta (1,4 % omistusosuus) Toivakan kunnalle (KOJA 23.10.2017/40). Mustankorkean toimintaa kehitetään laajempaa seudullista aluetta kattavaksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.
 • Jyväskylän Turbiini Oy on sulautunut emoyhtiö Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:öön.
 • Jyväskylän Energia Oy on ostanut Wiitaseudun Energia Oy:n koko osakekannan. Kauppa mahdollistaa ja nopeuttaa yhtiön lämpö- ja viilennysliiketoiminnan kehitysohjelman ”Hohka” ja vesiliiketoiminnan kehitysohjelman ”Pisara” jatkokehittämistä kotimaisilla markkinoilla.
 • Jyväskylän Energia Oy, Savon Voima Oyj, Kuopion Energia Oy ja Lappeenrannan Energia Oy ovat perustaneet uuden sähkönmyyntiin ja energiapalveluihin keskittyvän valtakunnallisen yhtiön kesäkuussa. JE:n osuus uudesta yhtiöstä on alkuvaiheessa noin 20 %.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Jyväskylän kaupunkikonserniin kuuluvat konserniyhteisöt, osakkuusyhteisöt ja kuntayhtymät sekä kaupungin suora ja välillinen omistusosuus niissä.

Jyväskylän kaupunki      
 2019Muutos %  2019Muutos %
Elinkeinopoliittisesti merkittävät tytäryhteisöt   Muut tytäryhtiöt  
Jyväskylän Energia Oy *100,0 %  Ki Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus100,0 % 
JE-Siirto Oy100,0 %  Ki Oy Jyväskylän Lääkäritalo56,4 % 
Jyväskylän Energiatuotanto Oy100,0 %  Ki Oy Kinkomaan Vitapolis (ei suoraa omistusta)54,3 % 
Jyväskylän Voima Oy81,4 %  Ki Oy Tikkakosken Terveysasema100,0 % 
KS Energiavälitys Oy44,7 %  Korpilahden Virastokeskus Oy100,0 % 
C-Ella Oy33,3 %  Tikkakosken Teollisuustalo Oy (30,9%+31,7%)62,6 % 
JE-Hulevesi Oy100,0 %  Jyväskylän Yritystehdas Oy (25 %+22,5 %+14,8 %)62,3 % 
Kombo Energia Oy20,0 %20,0 %    
Wiitaseudun Energia Oy100,0 %100,0 % Muut säätiöt  
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy *90,0 %  Jyväskylän Asumispalvelusäätiö sr  
Jyväskylän Turbiini Oy0,0 %-100,0 % Jyväskylän mlk:n Veteraanien Asuntosäätiö sr  
JAMK Turbiini-Rahasto Oy100,0 %  Jyväskylän Rintamamiesveteraanien Asuntosäätiö sr  
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy *100,0 %  Keski-Suomen Sairaskotisäätiö sr  
As Oy Jyv mlk:n Jokileinikki100,0 %     
As Oy Jyv mlk:n Norolankuja 1100,0 %  Osakkuusyhtiöt  
As Oy Tuulenkylä51,5 %  As Oy Jyv Lutakon Lähipalvelutalo33,9 % 
As Oy Vastatuuli41,0 %  As Oy Jyv Säästökeskus31,9 % 
Ki Oy Jyv Palokunnanmäen Autoparkki34,6 %  As Oy Jyv Kauppakatu 2325,0 % 
Halssilan Huolto Oy35,0 %  As Oy Koskentörmä28,4 % 
Sulun Kiinteistöhoito Oy28,6 %  As Oy Kuokkalan Toritalo24,8 % 
As Oy Saratie 620,6 %  As Oy Pappilanraitti 24,6 % 
Total Kiinteistöpalvelut Oy100,0 %  As Oy Pupusoppi29,2 % 
Mustankorkea Oy80,0 %-1,4 % Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy33,3 % 
Education Facilities Oy *100,0 %  Huhtakeskus Oy41,1 % 
Kiinteistö Oy Jyväskylän Kankaan VPT:n siipi100,0 %  Jyväskylän Messut Oy26,5 % 
Jykia Oy *84,9 %  Jyvässeudun Ajoharjoittelurata Oy28,2 % 
Ki Oy Asekatu 3100,0 %  Kankaan Palvelu Oy33,3 % 
Ki Oy Jyväskylän Härköojantie 5100,0 %  Keljonkankaan Palvelukeskus Oy44,8 % 
Ki Oy Jyväskylän Härköojantie 7100,0 %  Ki Oy Jyskän Palvelukeskus47,9 % 
Ki Oy Jyväskylän Tourula100,0 %  Ki Oy Palokan Liikekeskus32,7 % 
Ki Oy Konttisentie 2100,0 %  Ki Oy Palokan Nisulankulma23,6 % 
Ki Oy Muuramen Keljonportti100,0 %  Ki Oy Riikankulma48,0 % 
Ki Oy Tikkakosken Mekaanikontie100,0 %  Ki Oy Säynätsalon Palv.keskus48,1 % 
Kortepohjan Matkailualue Oy100,0 %  Korpilahden Satama Oy49,9 % 
Ki Oy Jyväskylän Ursus51,0 %51,0 % Jyväskylän Kongressikeskus Oy0,0 %-29,2 %
(Jyväskylän Jäähalli Oy)33,3 %  Midinvest Oy21,7 % 
(Ki Oy Kinkomaan Vitapolis)40,0 %  Monetra Keski-Suomi Oy (31 % + 9,2 % + 4,3 %) 44,5 %44,5 %
(Tikkakosken Teollisuustalo Oy)37,4 %     
Jyväs-Parkki Oy *100,0 %  Kuntayhtymät   
Ki Oy Jyv Vapaudenkatu 5585,0 %  Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä *59,1 % 
Ki Oy Jyväskylän Rahtiasema70,9 %  Gradia-koulutuspalvelut Oy100,0 % 
Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 0,0 %-80,1 % Viitasaaren koulutuskiinteistö Oy24,0 % 
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy87,0 %  Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä *50,9 % 
Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr   (Ki Oy Kinkomaan Vitapolis)40,0 % 
Jyväskylän Jäähalli Oy (44,4%+28,3%)72,7 %  Fimlab laboratoriot Oy24,9 % 
    Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr  
    Keski-Suomen liitto50,7 % 
       
    * Yhtiöllä tai kuntayhtymällä alakonserni  

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Kuntalaissa on määritelty valtuuston kuntakonsernin johtamiseen liittyvät tehtävät. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Konsernin toimintaa ohjaavat omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje (KV 27.11.2017 § 138) sekä omistajaohjauksen toimivallan käyttäminen -ohje (KH 28.8.2017 § 230). Vuoden 2019 talousarviossa asetetaan valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungin tärkeimmille tytäryhteisöille. Tytäryhteisö on velvollinen raportoimaan tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2019 kolmannesvuosiraporttien yhteydessä sekä tilinpäätöstä laadittaessa. Tarkastuslautakunta sekä kaupungin tilintarkastaja arvioivat tavoitteiden toteutumista kuntalain edellyttämällä tavalla.

Vuoden 2019 talousarviossa asetetaan valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungin tärkeimmille tytäryhteisöille. Tytäryhteisö on velvollinen raportoimaan tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2019 kolmannesvuosiraporttien yhteydessä sekä tilinpäätöstä laadittaessa. Tarkastuslautakunta sekä kaupungin tilintarkastaja arvioivat tavoitteiden toteutumista kuntalain edellyttämällä tavalla.

Tytäryhteisöjen valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuoden 2019 talousarviossa ovat:

Kaikkien tytäryhteisöjen tavoitteena on taloudellisesti kannattava toiminta pitkällä aikavälillä. Yhteisön yksittäisen vuoden tulos voi olla tällöin tappiollinen, mutta yhteisöllä tulee olla kertyneitä voittovaroja.


1. Jyväskylän Energia Oy

Yhtiön tulee hinnoitella kaukolämmöstä perittävät maksut siten, että ne eivät merkittävästi poikkea kymmenen suurimman kaupungin taksojen keskiarvosta. Yhtiön toimintaa tulee kehittää ja tehdä investointeja siten, että yhtiön toimittamien vesi- ja energiapalveluiden toimitusvarmuus on valtakunnallista keskitasoa tai parempi.Yhtiö tukee aktiivisesti kaupunkikehitysalustoja kehittämällä uusia energian ja vedenhallinnan liiketoimintamalleja sekä osallistumalla liiketoimintaekosysteemien rakentamiseen.


2. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Yhtiön tulee edelleen säilyttää asemansa Suomen parhaiden ammattikorkeakoulujen joukossa suhteellisen vetovoiman, kansainvälisyyden, asiakastyytyväisyyden, opetuksen laadun ja T&K&I -toiminnan volyymin osalta.JAMK vahvistaa osaltaan Jyväskylän elinvoimaa edistäen yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, yhtenä painopisteenä opiskelijoiden harjoittelun lisääminen yrityksissä. JAMKin ja yliopiston yhteistyötä tiivistetään toiminnallisena tavoitteena vahvan korkeakoulukonsortion rakentaminen Jyväskylään. JAMK on aktiivinen ja keskeinen liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemin osa Hippoksella.

Tavoitteiden toteutumista mitataan seuraavin tunnusluvuin:

 • Korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2019 JAMKin vetovoima (1.sijaiset hakijat/aloituspaikat) tavoiteluku 4.5 ja sijoittuminen kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukkoon.
 • JAMKin opiskelijoiden käynnistämät uudet yritykset Jyväskylän seudulla, tavoiteluku vähintään 25 yritystä
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus on vähintään 20% JAMKin kokonaisrahoituksesta uudistetun strategian tavoitteiden mukaisesti.
 • JAMKilla on käynnissä vähintään kaksi kehityshanketta Hippoksen alueen innovaatio-ekosysteemissä.

3. Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy

Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja ylläpitävän kunnossapidon toiminnoilla. Yhtiön tulee rahoittaa asuntokannan korjaustoimenpiteet ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena.

Yhtiö osallistuu myös uusien asumisenratkaisujen ja -mallien kehittämiseen yhdessä kaupungin ja yksityisten toimijoiden kanssa.


4. Mustankorkea Oy

Yhtiön tulee hoitaa sille siirretyt jätehuollon palvelutehtävät taloudellisesti ja tehostaa Jyväskylän seudun jätehuoltoa aiempaan toimintamalliin verrattuna. Yhtiön tulee kerätä jätemaksulla kohtuullinen tuotto pääomalle. Biokaasulaitos tulee saada valmiiksi ja toimimaan sen jälkeen taloudellisesti kannattavasti. Yhtiön on turvattava jätekeskuksen kapasiteetin hyödyntäminen huomioiden hankinta- ja jätelain aiheuttamat rajoitukset kuntayhtiön toiminnalle.


5. Jykia Oy

Yhtiön tulee olla ketterä ja joustava kiinteistökehitysyhtiö, joka kehittää elinkeinopoliittisesti tärkeitä hankkeita joko itse tai yhdessä yksityisten toimijoiden ja omistajien elinkeinoyksiköiden kanssa. Hankkeille laaditaan exit-suunnitelma jo hankkeen kehittämisvaiheessa. Yhtiön tulee käynnistää vähintään kaksi uuden toimintamallin mukaista kumppanuushanketta vuoden 2019 aikana.


6. Jyväs-Parkki Oy

Yhtiön tulee hoitaa investointimenonsa ilman kaupungin lisäpanostusta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on tuotto omistajan sijoittamalle pääomapanokselle. Yhtiön tulee osallistua aktiivisesti kaupungin kehittämishankkeisiin.


7. Total Kiinteistöpalvelut Oy

Yhtiön tulee toimia kannattavasti ja tehdä tulosta vähintään 100 000 euroa.


8. Education Facilities Oy

Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja peruskorjaustoiminnalla. Yhtiön tulee rahoittaa kiinteistökannan peruskorjaukset ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena.

Yhtiön tulee periä vuokrattavista toimitiloistaan elinkaarivastuuvuokraa. Vuokran tulee sisältää oman pääoman korko.


9. Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy

Yhtiön tulee huolehtia, että jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat kohtuullisella tasolla vertailukaupunkien joukossa. Yhtiö käsittelee puhdistamoille johdetut jätevedet voimassa olevien ympäristölupaehtojen mukaisesti.


10. Jyväskylän Paviljonkisäätiö

Paviljonkisäätiön tavoitteena on edistää Jyväskylän seudun taloudellista kehitystä parantamalla Paviljongin messu-, kongressi- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä ylläpitämällä ja kehittämällä Paviljongin kiinteistöä.


11. Jyväskylän Jäähalli Oy

Yhtiön tulee toimia kannattavasti ilman kaupungin lisäpanostusta. Yhtiö pyrkii nollatulokseen ja perii osakkailtaan vastiketta hoito- ja rahoituskuluja vastaavan määrän.

Tytäryhteisöjen talousarviot vuodelle 2019

11 keskeisimmän tytäryhteisön tulostaulu TA 2019

Yhteisön nimiOmistus-Liike-Liikev.TulosLaina-Lainojen Henki-Avustus/Voitto-
1 000 euroaosuusvaihtomuutos kantamuutoslöstötuloutusvarat
Jyväskylän Energia Oy (kons)100,0 %165 807-33 6465 589332 853-10 00025012 86517 218
Jyv Ammattikorkeakoulu Oy (kons)90,0 %59 3001 00021000645027 571
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (kons)100,0 %50 8576490202 387-1 049330-30
Mustankorkea Oy80,0 %17 7837651 7674 363-379408008 295
Jykia Oy (kons)84,9 %5 705-9312342 3048 14961 0001 961
Jyväs-Parkki Oy (kons)100,0 %10 256611 46824 866-2 334131504 824
Total Kiinteistöpalvelut Oy100,0 %6 851-679114001650170
Education Facilities Oy (kons)100,0 %9 3471151 35971 6394 111105 739
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy87,0 %7 9321 757028 811-1 071160-1
Jyväskylän Paviljonkisäätiö100,0 %1 04710016 137-6960-7008
Jyväskylän Jäähalli Oy72,7 %790004 500-3100-230
YHTEENSÄ 335 675-30 06110 630727 860-3 3001 16914 11565 786
Omistusosuus = Kaupungin suora ja välillinen omistusosuus 31.8.2018     
Tulos = Konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja      
Voittovarat = Emoyhtiön osingonjakokelpoinen vapaa oma pääoma      

Konsernin talousarvion tunnuslukuja

Konserniyhteisöjen talousarviot on laadittu kaupungin talousarvion tavoin normaaliin toimintavuoteen nähden tavoitteelliseksi, jolloin kaupunkikonsernin talousarviosta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus. Kaupungin tytäryhteisöjen taloutta kuvataan talousarviossa taulukoilla, joissa on tiivis tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä eräitä talouden tunnuslukuja.

Elinkeinopoliittisesti merkittävien 11 tytäryhteisöjen liikevaihdon osuus on noin 98 % konsernin kaikkien tytäryhteisöjen liikevaihdosta. Keskeisimpien tytäryhteisöjen liikevaihdon arvioidaan olevan talousarviovuonna 335,7 milj. euroa, joka on -30,1 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2018 ennustetaan toteutuvan. Liikevaihdon lasku selittyy suurimmalta osin Jyväskylän Energia Oy:n ennustetusta liikevaihdon laskusta (-33,6 milj. euroa), joka johtuu pitkälti sähkönmyynnin uudelleenorganisoinnista. 11 keskeisimmän tytäryhteisön tuloksen arvioidaan heikentyvän vuonna 2019 edellisvuoteen nähden -3,8 milj. euroa. Eniten tulosta arvioivat tekevän Jyväskylän Energia (5,6 milj. euroa) ja Mustankorkea (1,8 milj. euroa). Osinkoja tytäryhteisöt maksavat kaupungille yhteensä 5,95 milj. euroa (Jyväskylän Energia Oy 4,0 milj. euroa, Jykia Oy 1,0 milj. euroa, Mustankorkea Oy 0,8 milj. euroa ja Jyväs-Parkki 0,15 milj. euroa). Kaupungin osakkuusyhtiö Jyväskylän Messut Oy:n arvioidaan maksavan osinkoa kaupungille 200 000 euroa.

Keskeisten tytäryhteisöjen lainakannan arvioidaan laskevan -3,3 milj. euroa. Lainakanta arvioidaan nousevan eniten (8,1 milj. euroa) Jykialla ensi vuodelle suunniteltujen hankkeiden sekä valmisteluvaiheessa olevien hankeaihioiden toteutuessa. Lainakanta arvioidaan laskevan eniten Jyväskylän Energialla (-10 milj. euroa). Kaupunkikonsernin lainakanta arvioidaan nousevan noin 1 190 milj. euroon vuonna 2019. Kaupunkikonsernin lainakannan kasvu vuonna 2019 selittyy osin kaupungin lainakannan nousulla, mutta pääosin kaupungin osuudesta kuntayhtymien lainoista, joiden määrää nostaa merkittävästi Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin Nova sairaala -hankkeen ensi vuonna nostettavat lainat. Konsernin lainakannan kehitystä on kuvattu oheisessa taulukossa.

Keskeisimpien tytäryhteisöjen investointien arvioidaan olevan talousarviovuonna noin 85 milj. euroa. Suurimmat investoinnit tekee Jyväskylän Energia (35,1 milj. euroa, pääosin energia- ja vesiverkostoihin), Jyväskylän Vuokra-asunnot (18,7 milj. euroa, suurin investointi 12,2 milj. euroa Pellonreuna uudishanke), Jykia (16,3 milj. euroa, yhteishanke Ville Silvasti Oy:n kanssa ja muut hankeaihiot). Konserniyhteisöjen investoinnit lisääntyvät vuoteen 2018 nähden 14,9 milj. euroa. Tytäryhteisöjen henkilöstömäärän vuonna 2019 arvioidaan olevan 1177, joka on 18 henkilöä edellisvuotta vähemmän. Henkilöstömäärä lasku selittyy Jyväskylän Energian ja Total Kiinteistöpalvelujen henkilöstömäärän laskulla, kun vastaavasti Jyväskylän Ammattikorkeakoulu henkilöstön määrä nousee15 henkilöllä.

Kaupungin omavelkaisten takausten määrän arvioidaan olevan vuoden 2019 lopussa noin 483 milj. euroa ja vähenevän pääosin takauksellisten lainojen lyhennysohjelmien myötä vuoden aikana noin 22 milj. euroa. Suurimmat takausten lisäykset liittyvät Education Facilities Oy:n Mankolan ja Musiikkikampuksen rakennushankkeiden rahoituksen nostamiseen.

Kaupunkikonsernin vuosikate oli vuonna 2017 158,9 milj. euroa ja vuosikatteen arvioidaan olevan talousarviovuonna alhaisempi, noin 145 milj. euron suuruusluokkaa. Kaupunkikonsernin tilikauden ylijäämän arvioidaan olevan tilinpäätösennusteen 2018 mukaisesti samoin kuin talousarviovuonna 2019 positiivinen ilman merkittäviä tuloksenkäsittelyeriä. Konsernin kertynyt ylijäämä asukasta kohti arvioidaan nousevan talousarviovuonna 2019 noin 400 euroon/asukas.

Tytäryhteisöjen riskienhallinta

Talousarvion valmistelun yhteydessä tytäryhteisöt ovat tehneet riskienhallintasuunnitelman (joka sisältää riskianalyysin) vuodelle 2019.

Konserniyhtiöiden tavoitteena on kehittää riskienhallintamenetelmiään siten, että jatkuvasti muuttuviin toimintaympäristön haasteisiin pystyttäisiin vastaaman riittävän varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on hallita tehokkaasti olennaiseksi arvioituja riskejä ja pyrkiä suunnitelmallisesti hyödyntämään mahdollisuuksia.

Toimintaympäristöön liittyvistä riskeistä mm. yleisen taloustilanteen heikentyminen tai lainsäädännölliset muutokset tai niiden tulkinta voivat vaikuttaa yhtiöiden toimintaan huomattavasti. Asiakaskäyttäytymisen muutokset arvioidaan myös merkittäväksi riskiksi, mutta myös mahdollisuudeksi liiketoimintavolyymin lisäämiseksi. Toimintaympäristöön liittyvien riskien hallinnassa ja tulevaisuuden erilaisiin skenaarioihin varautumisessa vaaditaan yhtiöiltä hyvää johtamista ja nopeaa reagointikykyä muutoksiin.

Kaupunki on myöntänyt takauksia tytäryhtiöidensä lainoille ja rahoitusjärjestelyille yhteensä noin 500 miljoonalla eurolla. Takauksiin sisältyy takausmäärän vähenemisestä huolimatta merkittävää taloudellista riskiä. Konserniyhtiöiden rahoituksen seurannassa ja uudelleenjärjestelyissä kartoitetaan yhtiökohtaisesti optimaalisia, yhtiöiden tilanteeseen ja toimialaan sopivia rahoitustapoja.

Konserniyhtiöiden rahoitukseen liittyvä riski on merkittävä korkotason nousu, jonka realisoitumisen todennäköisyys nähdään vähäiseksi vuonna 2019. Korkoriskiä hallitaan konsernin yhtenäisellä korkosuojauspolitiikalla, jota sovelletaan yhtiöiden tilanne ja toimialakohtaiset erot huomioiden.

Vahinkoriskeihin on varauduttu vahinkoriskien säännöllisillä kartoituksilla ja vakuutusturva pidetään yhtiöiden riskinkantokykyä vastaavana.

Henkilöstöön liittyvänä riskinä nähdään riittävä osaamisen ylläpito ja kehittäminen muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Konserniyhtiöillä on kokonaisuutena katsoen merkittävää kiinteistöihin liittyvää riskiä. Kiinteistöihin liittyviä riskejä pyritään ennakoimaan jo rakentamisvaiheessa ja vähentämään kuntoarvioiden ja ennakoivan, koko elinkaaren huomioivan kunnossapidon avulla.

Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tytäryhtiöiden tuotantolaitosten fyysisiin vahinkoihin tai muihin toiminnallisiin häiriöihin, jotka voisivat johtaa esimerkiksi kaukolämmön jakelun keskeytymiseen, juomaveden tai ympäristön saastumiseen. Riskeihin on varauduttu niiden toteutumisen todennäköisyyttä pienentävillä toimenpiteillä sekä erilaisilla toiminnan jatkuvuutta varmistavilla toimenpiteillä.

Vuoden 2019 aikana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapojen yhtenäistämistä jatketaan ja käydään läpi erityisesti toiminnan laajuuden suhteen merkittävimpien konserniyhtiöiden riskienhallintamenetelmiä.

Kaupunkikonsernin 11 keskeisimmän tytäryhteisön tunnusluvut
Jyväskylän kaupunkikonsernin keskeisimmät 11 tytäryhteisöä    
1000 euroaTP 2012TP 2013TP 2014TP 2015TP 2016TP 2017TPE 2018TA 2019
          
+ Liikevaihto385 497380 030360 140357 382361 224363 918365 736335 675
- Henkilöstökulut-71 070-74 071-69 582-69 587-68 799-67 893-71 262-71 013
- Palveluostot-71 191-74 041-74 377-75 642-78 594-83 287-89 226-88 772
- Poistot -59 982-60 616-63 936-58 754-54 484-53 910-54 595-52 774
- Korkokulut-34 394-30 560-25 860-25 793-21 149-21 714-20 661-19 080
- Varausten muutos-7 494-9 578-8 350-12 354-4 478-3 249-2 770-2 298
+/- Muut erät-141 464-142 148-123 430-113 513-106 526-109 950-112 888-91 108
=Tulos -99-10 985-5 3941 73927 19423 91514 33410 630
          
=Rahoitustulos59 88349 63158 54160 49381 67877 82568 92963 404
- Verot -782-527-587-1 519-4 672-3 890-2 909-2 149
- Osingot -2 700-1 910-3 284-4 827-2 352-3 339-9 389-6 327
+ Pääomarahoitus0000028 57400
- Investoinnit-66 612-49 373-47 316-52 190-56 594-93 061-70 341-85 349
- Lainojen lyhennys-46 980-54 046-30 939-210 124-167 135-72 280-99 169-33 186
=Rahoitusjäämä-57 190-56 225-23 585-208 167-149 075-66 171-112 879-63 607
+ Lainojen lisäys53 22050 74146 949189 755134 58249 16473 25729 886
=Tpo muutos-3 970-5 48423 364-18 412-14 493-17 007-39 622-33 721
          
Lainojen muutos6 240-3 30516 010-20 369-32 553-23 116-25 912-3 300
          
Henkilöstö lkm1 4611 3741 3311 2271 1851 1861 1871 169
Liikevaihto/henkilö264277271291305307308287
Henk.kust/henkilö-49-54-52-57-58-57-60-61
          
Oma pääoma94 256145 520143 341212 729234 831248 851257 478259 632
Lainakanta936 598879 446895 416812 791780 188757 072731 160727 860
Omavaraisuus9,1 %14,2 %13,8 %20,7 %23,1 %24,7 %26,0 %26,3 %
Sipon tuotto3,3 %1,9 %2,0 %2,7 %4,8 %4,5 %3,5 %3,0 %
          
Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:TP 2012TP 2013TP 2014TP 2015TP 2016TP 2017TPE 2018TA 2019
Myynti emolle16 38519 82719 13318 20514 53510 3539 95610 757
Myynti kons.yhtiöille5 02612 52113 83615 36914 34614 96515 41416 759
Avustus emolta900800700700700700700700
Osakepääoma emolta34 91134 01134 47334 47334 38832 88432 87132 871
SVOP sijoitus emolta053 82053 820116 094116 094116 094116 094116 094
Pääomalainat emolta5 0465 0465 0465 0465 0465 0465 0465 046
Lainat emolta271 925216 356216 356154 082152 200152 200150 000150 000
Takaukset emolta561 754714 592727 430592 175564 769537 170465 559443 076
Kassalainat emolle46 70546 83756 08157 60571 19388 02857 53536 596
Korot emolle16 36516 34712 55212 5528 8658 8658 8658 865
Emoyhtiön voittovarat32 59738 71137 58637 28051 38967 01863 37165 786
Osingot emolle9886993 0004 4222 1443 0648 5505 950
          
Poistot/sipo5,8 %5,9 %6,2 %5,7 %5,4 %5,4 %5,5 %5,3 %
Korot/lainakanta3,7 %3,4 %2,9 %3,0 %2,7 %2,8 %2,8 %2,4 %
Korot/liikevaihto8,9 %8,0 %7,2 %7,2 %5,9 %6,0 %5,6 %5,7 %
          
* Jyväskylän Seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n luvut mukana TP 2016 asti       
Taulukkotietojen selitteet

Liikevaihto: liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot

Omistusosuus: kaupungin omistusosuus + tytäryhtiöiden omistusosuus

Palveluostot: ulkopuoliset palvelut + tilavuokrat + leasingvuokrat

Korkokulut: yhtiön maksamat korot pankeille ja kaupungille

+/- Muut erät: muut tuotot ja kulut, varausten muutos yms.

Tulos: konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

Rahoitustulos: tulos + poistot

Pääomarahoitus: osakepääoman korotus, pääomasijoitus

Investoinnit: bruttoinvestoinnit

Lainojen lyhennys: tilikaudella maksetut lainojen lyhennykset

Rahoitusjäämä: lainanotolla tai kassavaroilla rahoitettava osuus

Lainojen lisäys: rahoitusjäämän kattamiseksi otettujen lainojen lisäys

Tpo muutos: toimintapääoman muutos, joka rahoitetaan esim. kassavaroilla tai joka lisää kassavaroja

Oma pääoma: osakepääoma + rahastot + ylijäämät

Lainakanta: pankkilainat + pääomalainat + lainat kunnilta

Sijoituspääoma: oma pääoma + lainakanta

Omavaraisuus %: oma pääoma / (oma pääoma+lainakanta)

Sijoituspääoman tuotto %: (tulos + korot) / sijoituspääoma

Voittovarat: Emoyhtiössä oleva vapaan oman pääoman määrä, jonka yhtiö voi enintään käyttää osingonjakoon