Hyppää pääsisältöön

Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus

Talouskeskus-liikelaitos on toiminut palvelukeskuksena tuottaen materiaali-, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja sekä sovelluspalveluja Jyväskylän kaupunkikonsernille sekä seudun kunnille ja kuntayhtymille. Vuoden 2018 lopussa liikelaitos lakkautetaan sen toimintojen siirtyessä Monetra Keski-Suomi Oy:n hoidettavaksi. Näin ollen talousarviossa 2019 esitetään Talouskeskus-liikelaitoksen osalta vain vertailutiedot.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

  TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
       
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)303,3-81,10,081,1-100,0 %
Talouskeskus-liikelaitokset tuloslaskelma
       
  TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
       
Liikevaihto5 406,85 187,00,0-5 187,0-100,0 %
Liiketoiminnan muut tuotot140,5146,00,0-146,0-100,0 %
Materiaalit ja palvelut-2 029,5-2 141,20,02 141,2-100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat-17,9-27,80,027,8-100,0 %
Palvelujen ostot-2 011,6-2 113,40,02 113,4-100,0 %
Henkilöstökulut-2 773,6-2 904,40,02 904,4-100,0 %
Palkat ja palkkiot-2 224,6-2 347,50,02 347,5-100,0 %
Henkilösivukulut-549,0-556,90,0556,9-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset-110,0-53,30,053,3-100,0 %
Liiketoiminnan muut kulut-330,4-315,20,0315,2-100,0 %
Liikeylijäämä (-alijäämä)303,7-81,10,081,1-100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut-0,40,00,00,00,0 %
Muut rahoituskulut-0,40,00,00,00,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä303,3-81,10,081,1-100,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia303,3-81,10,081,1-100,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)303,3-81,10,081,1-100,0 %
       
Toimintatulot5 547,35 333,00,0-5 333,0-100,0 %
Toimintamenot-5 133,6-5 360,80,05 360,8-100,0 %
Toimintakate413,7-27,80,027,8-100,0 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)754,1673,0673,00,00,0 %
Talouskeskus-liikelaitoksen rahoituslaskelma
       
  TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
       
Toiminnan rahavirta413,3-27,80,027,8-100,0 %
Liikeylijäämä (-alijäämä)303,7-81,10,081,1-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset110,053,30,0-53,3-100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut-0,40,00,00,00,0 %
       
Investointien rahavirta0,00,00,00,00,0 %
       
Toiminnan ja investointien rahavirta413,3-27,80,027,8-100,0 %
       
Rahoituksen rahavirta     
Oman pääoman muutokset0,00,00,00,00,0 %
Muut maksuvalmiuden muutokset0,00,00,00,00,0 %
       
Rahoituksen rahavirta0,00,00,00,00,0 %
       
Rahavarojen muutos413,3-27,80,027,8-100,0 %
Tunnusluvut ja mittarit 
 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
 201720182019 %
      
Tunnusluvut     
Ostolaskujen lukumäärä149 816150 0000-150 000-100,0 %
Myyntilaskujen lukumäärä381 664402 0000-402 000-100,0 %
Palkkatapahtuminen lukumäärä154 329144 0000-144 000-100,0 %
      
Henkilötyövuodet63,263,30,0-63,3-100,0 %
      
Mittarit     
      
Taloudellinen näkökulma:     
Henkilöstömenot/kokonaismenot %52,953,40,0-53,4-100,0 %
      
Asiakasnäkökulma:     
Asiakastyytyväisyyskysely3,94,00,0-4,0-100,0 %
      
Prosessinäkökulma:     
Ostolaskujen määrä/htv20 80821 4290-21 429-100,0 %
Myyntilaskujen määrä/htv43 37147 2940-47 294-100,0 %
Palkkatapahtumat/htv6 8906 8570-6 857-100,0 %