Hyppää pääsisältöön

Maa- ja vesialueet

 TPTA+MTATSTS
1 000 euroa20172018201920202021
      
Maan osto6 9206 0006 000,06 0006 000
Menot yhteensä (sitova)6 9206 0006 000,06 0006 000
Maan myynti2 7001 0004 000,04 0004 000
Tulot yhteensä (sitova)2 7001 0004 000,04 0004 000
Maan myyntivoitot, käyttötalous17 60213 00021 750,012 00012 000
Tulot yhteensä20 30214 00025 75016 00016 000
      
Nettomenot13 3828 00019 750,010 00010 000

Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun johdonmukaisen eteenpäinviemisen takia raakamaahankintaa tulee toteuttaa jatkuvasti ja tulevaisuuteen on katsottava pitkällä aikajänteellä. Maanhankintaa on siis toteutettava voimakkaasti ennakoiden.

Maanhankinta/investointimäärärahaa tarvitaan raakamaan oston (noin 2-2,5 M€) lisäksi mm. rakennettujen kiinteistöjen ostoon (1–1,5 M€), kiinteistöjen purkamiseen (0,5-1 M€) sekä vaikeasti ennakoitavissa olevaan esirakentamiseen ja pilaantuneiden maiden puhdistamiseen (noin 2 M€). Esirakentaminen tulee olemaan tärkeässä roolissa kilpailussa yritysalueiden vetovoimassa. Pilaantuneiden maiden puhdistuskulut ovat nousseet voimakkaasti täydennysrakentamishankkeiden lisääntymisen myötä. Oletettavissa on, että näihin kustannuksiin on syytä varautua tulevinakin vuosina.

Osakkeet ja osuudet

 TPTA+MTATSTS
1 000 euroa20172018201920202021
      
Osakkeet ja osuudet, menot (sitova)2 22950010 200,06 30010 200
Menot yhteensä2 22950010 200,06 30010 200
Osakkeet ja osuudet, tulot (sitova)2542460,000
Tulot yhteensä2542460,000
      
Nettomenot-1 975-254-10 200,0-6 300-10 200

Osakkeiden ostomäärärahaan sisältyy alustavana arviona Hippoksen alueelle tehtäviä sijoituksia varten 10 miljoonaa vuonna 2019, 5 miljoonaa vuonna 2020 ja 10 miljoonaa euroa vuonna 2021. Summat ja ajoitus tarkentuvat suunnittelun edetessä.