Hyppää pääsisältöön

 

 TPTA+MTATSTS
1 000 euroa20172018201920202021
      
Konsernihallinto3 6752 6931 484,6  
Perusturva133410136,0  
Kasvun ja oppimisen palvelut1 3782 2593 767,0  
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut4961 6041 645,0  
Kaupunkirakenne341 185667,4  
Menot yhteensä (sitova)5 7178 1517 700,06 0006 000
Tulot yhteensä (sitova)7200,000
      
Nettomenot-5 645-8 151-7 700,0-6 000-6 000

Irtaimistohankintojen määrärahoilla hankitaan yli 10 000 euron arvoista ja yli kolmen vuoden pitoajalla olevaa poistonalaista käyttöomaisuutta.

Hallinnon työasemien hankinnat on keskitetty tietohallintoon. Hankinnat aikataulutetaan ja toteutetaan yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa tietohallinnon määrittelemän tilaus-toimitusprosessin mukaisesti. Hankinnoissa huomioidaan erikoistyöasematarpeet. Oppilastyöasemat ovat oma kokonaisuus perusopetuksessa eivätkä ole mukana keskitetyissä hankinnoissa.

Tietohallinnon tekemien suositusten ja laskelmien mukaisesti hankinnat kohdistetaan vanhempiin työasemiin, jotta niissä olevat osin vanhentuneet ohjelmistot saadaan uudistettua. Hankinnoissa hyödynnetään leasing-rahoitusta ja noudatetaan kilpailutetun palveluntoimittajan (3StepIT Oy) toimintamalleja. Tietohallinto on laskenut yksikkökohtaiset määrärahatarpeet laiterekisterin tietojen perusteella. Laskutus on keskitetty palvelutoimittajalle siten, että uusien laitteiden rahoitusosuus laskutetaan suoraan toimialoilta ja liikelaitoksilta. Määrärahamuutokset huomioidaan toimialojen ja liikelaitosten talousarvioissa.

Konsernihallinnon irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat
   
1 000 euroaTA 2019
   
Konsernihallinnon investoinnit50,0
Arkiston hyllyt50,0
   
Tietohallinnon ICT-investoinnit1 434,6
Konsernihallinto790,0
 Tietohallinto650,0
 Konesalit ja dataverkon tekniikoiden uudistaminen ja päivitykset190,0
 Digitalisaatiota tukevat kehittämishankkeet 190,0
 IAM / Efecte käyttövaltuus- ja identiteetinhallinta150,0
 Raportoinnin ja tietovaraston kehittäminen 120,0
   
 Elinkeino ja työllisyys 140,0
 Älykaupunkihankkeiden IAM -ratkaisut (Kangas)140,0
   
Perusturvan toimiala366,6
 Sosiaalipalvelut28,0
 Järjestelmiin liittyvät uudistukset 28,0
   
 Vanhuspalvelut58,0
 Järjestelmiin liittyvät uudistukset 30,0
 Teknologian hyödyntäminen palveluiden tukena 18,0
 Sähköisen asioinnin kehittäminen 10,0
   
 Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut 75,0
 Järjestelmiin liittyvät uudistukset 75,0
   
 Avoterveydenhuolto205,6
 Teknologian hyödyntäminen palveluiden tukena 75,0
 Kantaan liittyvät hankinnat 28,0
 Sähköisen asioinnin kehittäminen 102,6
   
Sivistyksen toimiala 168,0
 Perusopetus 45,0
 Opetusverkon sähköisen toimintaympäristön kehittäminen45,0
   
 Museopalvelut75,0
 Kokoelmahallintajärjestelmän hankinta75,0
   
 Kirjastopalvelut 48,0
 Kaupungin infonäyttöjärjestelmän pilotointi 25,0
 Keskikirjastojen verkkopalveluiden parantaminen Kirjasuosittelija ja -paikannuspalvelulla 23,0
   
Kaupunkirakenteen toimiala 110,0
 Rakentaminen ja ympäristö 110,0
 Päätöstietojen julkaisupalvelu ja kuntalaisten omat kohteet 30,0
 Locus Cloud kehitysprojekti 50,0
 Asianhallinnan integraatio 30,0
   
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä1 484,6
Perusturvan irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat
   
1000 euroaTA 2019
   
Sosiaalipalvelut129,0
 Vammaispalvelut, Nevakadun asumisyksikkö, sprinkleröinti82,0
 Vammaispalvelut, Aittokodin asumisyksikkö, sprinkleröinti47,0
   
Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut7,0
 Psykologiset testit (oth, nuova ja psyk.palvelut)7,0
   
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä136,0
Sivistyksen irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat

Kasvun ja oppimisen palvelut

1 000 euroaTA 2019
   
Ict-investoinnit150,0
 Ohjelmointi, robotiikka ja tarvikkeet100,0
 Digitalisaatiota edistävät kärkihankkeet50,0
   
Varhaiskasvatus640,0
 Kangasvuoren päiväkoti-koulun ensikertainen kalustus270,0
 Savulahden päiväkoti-koulun ensikertainen kalustus325,0
 Kalusteiden uusinta ja hankinta45,0
   
Perusopetus2 977,0
 Kuokkalan yhtenäiskoulun ensikertainen kalustus (Pohjanlampi)826,0
 Kuokkalan yhtenäiskoulun muutostyöt705,0
 Kangasvuoren päiväkoti-koulun ensikertainen kalustus320,0
 Savulahden päiväkoti-koulun ensikertainen kalustus450,0
 Mankolan yhtenäiskoulun laajennus ja muutos, ensikertainen kalustus461,0
 Vesangan päiväkotikoulun laajennus50,0
 Kalusteiden uusinta ja hankinta85,0
 Nuorisopalvelut; Kuokkalan nuorisotilan kalustus61,0
 Nuorisopalvelut; Taidetyöpajan välineistön uudistaminen19,0
   
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä3 767,0

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

1 000 euroaTA 2019
   
Jyväskylän kansalaisopisto20,0
 Kalustohankinnat20,0
   
Kirjastot135,0
 Vaajakoski, Palokka omatoimivalmius, Palokan kalustepäivitykset120,0
 Lähikirjastojen työturvallisuutta takaavat muutostyöt15,0
   
Museot900,0
 Keski-Suomen museon peruskorjaus, perusnäyttely, Pienmäen talomuseon uunin muuraaminen900,0
   
Liikunta225,0
 Jäämatti20,0
 Moottorikelkka15,0
 Latukone120,0
 Allasimuri20,0
 Kehonkoostumusmittarit15,0
 Hyppyrimäen pysyvä valaistus35,0
   
Jyväskylä Sinfonia185,0
 Akustinen kuori, instrumentti- ja kalustohankinnat185,0
   
Jyväskylän kaupunginteatteri180,0
 Yleisöaulan kalusteet90,0
 Langaton intercom, suuren näyttämön valot90,0
   
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä1 645,0
Kaupunkirakenteen irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat
   
1 000 euroaTA 2019
   
Asiakaspalvelu ja johdon tuki477,4
Rakentajantalon kalusteet ja av-tekniikka477,4
   
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö50,0
Yhteiskäyttöisen mittauskaluston uusiminen (Takymetri - GPS)50,0
   
Liikenne- ja viheralueet80,0
Tapahtumafasiliteettiin liittyvä kalustus80,0
   
Rakentaminen ja ympäristö60,0
Myyntipalvelu (korvaisi nykyisen Arska-palvelun)25,0
Rakennusvalvonnan vastuuhenkilökehitys (Locus)35,0
   
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä667,4